تحلیل ساختار شخصیت در رمان «مصابیح اورشلیم» علی بدر بر مبنای نظریه کنشی گرماس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LEM-12-43_005

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1400

Abstract:

گرماس ناقد ساختارگرای فرانسوی در مقام معناشناس، با مطالعه و بررسی معنا و ساختارهای معنایی، فرضیه مدل کنشی را مطرح کرد تا نقش شخصیتها در روایت بهتر آشکار شود. در این فرضیه سه رابطه با هم ترکیب میشوند، رابطه خواست، پیامرسانی و کنشی که از سه الگوی دوتایی: کنشگزار/ کنشپذیر، کنشگر/ هدف، کنش یار/ ضد گنشگر تشکیل شده است. رمان «مصابیح اورشلیم» علی بدر از جمله بهترین رمانهای معاصر عراق است که مساله درگیری اعراب و اسرائیل را به شکل کامل دربردارد و دوره طولانی از تاریخ فلسطین را شامل میشود ونویسنده متناسب با طرح رمان، شخصیاتها را از میان جامعه علمی و فرهیختگان معاصر جهان عرب انتخاب کرد که نشان از آگاهی وحساسیت وی در این گزینش دارد. هدف از این نوشتار، واکاوی این رمان و تحلیل شخصیتها و کنشهای آن بر مبنای نظریه کنشی گرماس به روش توصیفی تحلیلی است تا نحوه تولید معنا و شکلگیری رویدادهای رمان بدست این شخصیتها وکنشگران تبیین شود، علاوه بر این مخاطب نقش ادوارد سعید، شخصیت اصلی و قهرمان حقیقی در سراسر رمان در کنار دیگر کنشگران در پیشبرد روایت به سمت اهداف وخواستههای نویسنده را دریابد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که بحران هویت و جستجو برای یافتن هویت ملی، طرح اصلی و هسته مرکزی رمان است که چالش عمده شخصیتها و کنشگران و محور و محرک کنش آنهاست و نویسنده در بستر تقابل میان شخصیتهایی با یک ملیت یا ملیتی متفاوت

Authors

طیبه سیفی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

زهرا ناظمی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی