تهیه و تدوین دستورالعمل و چک لیست راه اندازی و نگهداری ایستگاه های عمومی شارژ خودرو برقی

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
DOI: 10.30503/nripress.2020.010
Document ID: R-1194208
Publish: 2 May 2021
دسته بندی علمی: انرژی و قدرت
View: 1,153
Pages: 382
Publish Year: 1399
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

در مرحله اول پروژه، شناسایی، بررسی و دسته بندی استانداردهای بین المللی، راهنماهای فنی و تجارب موجود مرتبط با ایستگاه های عمومی شارژ خودرو برقی انجام شد. نتایج این مرحله نشان داد که استانداردهای مرتبط در مجموعه های حفاظت، کیفیت توان، سازه، مخابرات، کنترل و توالی شارژ و منبع تغذیه و تجهیزات قابل دسته بندی است.در ادامه با انجام کار کارشناسی دستور العمل و چک لیست های لازم جهت نصب و راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو برقی به تفکیک دسته بندی ارائه شده استخراج گردید.

با هدف پوشش موضوع تعمیرات و نگهداری ایستگاه های عمومی شارژ خودرو برقی در پروژه، راهنماهای فنی موجود و مرتبط با مساله مورد بررسی قرار گرفت و دستورالعمل و چک لیست مربوطه به تفکیک الکتریکی و غیرالکتریکی استخراج و ضمیمه گزارشات پروژه گردید.

پیش گفتار Report

در راستای اجرای پروژه "تهیه و تدوین دستورالعمل و چک لیست راه اندازی و نگهداری ایستگاه های عمومی شارژ خودرو برقی" گزارش حاضر به این امر اختصاص یافته است. در این گزارش در فصل اول به تعاریف و اصطلاحات و در فصل دوم به چک لیست الزامات حفاظتی برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی پرداخته می شود. چک لیست الزامات کنترل و توالی شارژ در فصل سوم، چک لیست الزامات مخابراتی در فصل چهارم، چک لیست الزامات منبع تغذیه و تجهیزات جانبی در فصل پنجم، چک لیست الزامات اتصال به شبکه در فصل ششم و چک لیست الزامات کیفیت توان برای ایستگاه های شارژ در فصل هفتم استخراج خواهد شد.

در ادامه و در فصل هشتم چک لیست های مرتبط با تعمیر و نگهداری بخش الکتریکی ایستگاه های عمومی شارژ و در فصل نهم چک لیست تاسیسات الکتریکی (به غیر از شارژر و متعلقات) استخراج می شوند. در پایان نیز منابع و مراجع مورد استفاده معرفی خواهند شد.

این گزارش توسط خانم نسیم اکبری کفشگری و آقای امید شاه حسینی تهیه شده است. داوری آن نیز توسط آقای مهندس ابراهیمی راد انجام شده است.

فهرست مطالب Report

فهرست مطالب

مقدمه

۱ - تعاریف و اصطلاحات

۱ - ۱ مقدمه

۱ - ۲ تعاریف و اصطلاحات

۱ - ۲ - ۱ پوشش محافظ

۱ - ۲ - ۲ بخش هادی

۱ - ۲ - ۳ مدار کنترل پایلوت

۱ - ۲ - ۴ تابع کنترل پایلوت

۱ - ۲ - ۵ عایق پایه

۱ - ۲ - ۶ عایق مکمل

۱ - ۲ - ۷ عایق دوبله

۱ - ۲ - ۸ عایق تقویت شده

۱ - ۲ - ۹ خطای تکی

۱ - ۲ - ۱۰ شاسی الکتریکی

۱ - ۲ - ۱۱ قسمت های هادی در معرض تماس

۱ - ۲ - ۱۲ مقاومت ایزولاسیون

۱ - ۲ - ۱۳ شارژر کلاس ۱

۱ - ۲ - ۱۴ شارژر کلاس ۲

۱ - ۲ - ۱۵ خودرو الکتریکی کلاس ۱

۱ - ۲ - ۱۶ خودرو الکتریکی کلاس ۲

۱ - ۲ - ۱۷ مد شارژ ۱

۱ - ۲ - ۱۸ مد شارژ ۲

۱ - ۲ - ۱۹ مد شارژ ۳

۱ - ۲ - ۲۰ مد شارژ ۴

۱ - ۲ - ۲۱ اتصال نوع A

۱ - ۲ - ۲۲ اتصال نوع B

۱ - ۲ - ۲۳ اتصال نوع C

۱ - ۲ - ۲۴ تجهیزات جریان باقیمانده (RCD )

۱ - ۲ - ۲۵ کانکتور شارژ خودرو و موتورسیکلت

۱ - ۲ - ۲۶ سیستم مانیتورینگ مقاومت ایزولاسیون خودرو و موتورسیکلت

۱ - ۲ - ۲۷ مدارات تامین توان خودرو و موتورسیکلت

۱ - ۲ - ۲۸ ولتاژ کلاس A

۱ - ۲ - ۲۹ ولتاژ کلاس B

۱ - ۲ - ۳۰ درجه حفاظت

۱ - ۲ - ۳۱ وسایل برقی کلاس I

۱ - ۲ - ۳۲ وسایل برقی کلاس II

۱ - ۲ - ۳۳ کلید مینیاتوری و مهم

۱ - ۲ - ۳۴ سیستم اتصال زمین TN

۱ - ۲ - ۳۵ سیستم اتصال زمین TT

۱ - ۲ - ۳۶ سیستم اتصال زمین IT

۱ - ۲ - ۳۷ اینترلاک یا قفل شوندگی

۱ - ۲ - ۳۸ شارژ AC

۱ - ۲ - ۳۹ شارژ DC

۱ - ۲ - ۴۰ شارژر

۱ - ۲ - ۴۱ مدارات پیش شارژ

۱ - ۲ - ۴۲ کوپلر خودرو و موتورسیکلت برقی

۱ - ۲ - ۴۳ اتصال دهنده خودرو و موتورسیکلت برقی

۱ - ۲ - ۴۴ ورودی خودرو و موتورسیکلت برقی

۱ - ۲ - ۴۵ تجهيز قفل یا لچ

۱ - ۲ - ۴۶ مخابرات دیجیتال

۱ - ۲ - ۴۷ پارامتر

۱ - ۲ - ۴۸ سیگنال

۱ - ۲ - ۴۹ فریم

۱ - ۲ - ۵۰ پیام

۱ - ۲ - ۵۱ آدرس دهی کاربردی

۱ - ۲ - ۵۲ آدرس دهی فیزیکی

Arbitration ۵۳ - ۲ - ۱

۱ - ۲ - ۵۴ بیت غالب

۱ - ۲ - ۵۵ بیت بازگشتی

۱ - ۲ - ۵۶ سیم دوتایی

۱ - ۲ - ۵۷ باس

۱ - ۲ - ۵۸ تحمل پذیری خطا

۱ - ۲ - ۵۹ مدولاسیون پهنای پالس (PWM)

۱ - ۲ - ۶۰ مدولاسیون پهنای پالس متغیر (VPW)

۱ - ۲ - ۶۱ مد سرعت 4X

۱ - ۲ - ۶۲ مد high Speed

Sleep Mode ۶۳ - ۲ - ۱

Block Mode ۶۴ - ۲ - ۱

۱ - ۲ - ۶۵ ارتباطات داده از نوع کلاس A

۱ - ۲ - ۶۶ ارتباطات داده از نوع کلاس B

۱ - ۲ - ۶۷ ارتباطات داده از نوع کلاس C

۱ - ۲ - ۶۸ تجهیزات جانبی جهت شارژ خودرو برقی

۱ - ۲ - ۶۹ کابل

۱ - ۲ - ۷۰ دوشاخه و پریز

۱ - ۲ - ۷۱ سیم سیار

۱ - ۲ - ۷۲ ورودی خودرو و موتورسیکلت

۱ - ۲ - ۷۳ دیافراگم

۱ - ۲ - ۷۴ سرپوش با انتهای عایق شده

۱ - ۲ - ۷۵ کنتاکت پیلوت

۱ - ۲ - ۷۶ ادوات نگهدارنده

۱ - ۲ - ۷۷ ترمینال

۱ - ۲ - ۷۸ نگهدارنده هادی

۱ - ۲ - ۷۹ پوشش

۱ - ۲ - ۸۰ سرپوش

۱ - ۲ - ۸۱ کلاهک

۱ - ۲ - ۸۲ تجهیزات درونی کابل

۱ - ۲ - ۸۳ محفظه

۱ - ۲ - ۸۴ سیستم اتصال به زمین TN- C -S

۱ - ۲ - ۸۵ مدار نهایی

۱ - ۲ - ۸۶ ایستگاه شارژ DC ایزوله شده خودرو و موتور سیکلت برقی

۱ - ۲ - ۸۷ ایستگاه شارژ DC ایزوله نشده خودرو و موتور سیکلت برقی

۱ - ۲ - ۸۸ ضریب توان اعوجاجی

۱ - ۲ - ۸۹ سطح ۱ شارژ

۱ - ۲ - ۹۰ سطح ۲ شارژ

۱ - ۲ - ۹۱ سطح ۳ شارژ

۱ - ۳ جمع بندی و نتیجه گیری

٢ - الزامات حفاظتی برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

۲ - ۱ مقدمه

۲ - ۲ الزامات کی حفاظت ایستگاه عمومی شارژ خودرو و موتور سیکلت برقی

۲ - ۲ - ۱ درجه حفاظت ایستگاه شارژ (IP)

۲ - ۲ - ۲ امکان نگهداری تجهیزات جانبی مربوط به کابل

۲ - ۲ - ۳ محل نصب پریز و دوشاخه

۲ - ۲ - ۴ استفاده از سیم سیار

۲ - ۲ - ۵ عملکرد در حالت اضطراری

۲ - ۲ - ۶ مکان نصب

۲ - ۳ الزامات مربوط به تاسیسات شارژ خودرو برقی نصب شده در خیابان

۲ - ۳ - ۱ کلاس ساخت و سیستم زمین

۲ - ۳ - ۲ مدار نهایی مجزا

۲ - ۳ - ۳ انتخاب مدار نهایی

۲ - ۳ - ۴ حفاظت در برابر شوک الکتریکی

۲ - ۳ - ۵ حفاظت اضافی

۲ - ۳ - ۶ تمایزپذیری

۲ - ۴ الزامات مربوط به تاسیسات شارژ خودرو برقی نصب شده در اماکن عمومی و صنعتی

۲ - ۴ - ۱ الزامات سیستم زمین

۲ - ۵ شارژرهای off- board و on-board

۲ - ۶ سیستم های ارتباط مابین خودرو و شارژر

۲ - ۷ دیاگرام مداری سیستم های شارژ در مدهای ۱، ۲ و ۳

۲ - ۷ - ۱ دیاگرام مداری و اطلاعات فنی مرتبط با مدهای ۱، ۲ و ۳ در سیستم شارژ ابتدایی در حالت تک فاز و سه فاز در حضور کلید تشخیص مجاورت

۲ - ۷ - ۲ دیاگرام مداری و اطلاعات فنی مرتبط با مد ۳ در سیستم شارژ ابتدایی در حالت تک فاز و سه فاز بدون کلید تشخیص مجاورت

۲ - ۸ دیاگرام مداری سیستم های شارژ در ارتباط DC

۲ - ۸ - ۱ دیاگرام مداری سیستم AA

۲ - ۸ - ۲ دیاگرام مداری سیستم BB

۲ - ۹ دیاگرام مداری سیستم های شارژ در ارتباط ترکیبی (EE DD،CC و FF)

۲ - ۱۰ سیستم شارژ یونیورسال

۲ - ۱۱ الزامات کی حفاظتی

۲ - ۱۲ درجه حفاظت (IP)

۲ - ۱۳ حفاظت در برابر شوک الکتریکی

۲ - ۱۴ حفاظت در برابر خطای تکی

۲ - ۱۵ حفاظت در برابر اضافه جریان

۲ - ۱۵ - ۱ حفاظت در برابر اضافه جریان در اتصال AC

۲ - ۱۵ - ۲ حفاظت در برابر اضافه جریان در اتصال DC

۲ - ۱۵ - ۳ قطع خودکار تغذیه

۲ - ۱۶ الزامات زمین و هادی حفاظتی

۲ - ۱۶ - ۱ مدار سمت AC

۲ - ۱۶ - ۲ مدار سمت DC

۲ - ۱۶ - ۳ قطع خودکار هنگام وقوع خطا

۲ - ۱۷ حفاظت در برابر جریان هجومی

۲ - ۱۸ الزامات مربوط به فاصله

۲ - ۱۸ - ۱ فاصله لازم جهت تحمل ولتاژ دائمی، اضافه ولتاژ موقت و ولتاژ پیک تکرار شونده

۲ - ۱۸ - ۲ فاصله لازم جهت تحمل اضافه ولتاژ گذرا

۲ - ۱۸ - ۳ الزامات فاصله خزشی

۲ - ۱۸ - ۳ - ۱ فاصله خزشی لازم برای جلوگیری از ایجاد مسیر رسانا در سطح عایق

۲ - ۱۸ - ۳ - ۲ فاصله خزشی لازم برای جلوگیری از ایجاد جرقه و آرک

۲ - ۱۹ ایزولاسیون مدارهای AC و DC

۲ - ۲۰ جداسازی مدارهای قدرت و کنترل

۲ - ۲۱ فیوز محدود کننده جریان خطا

۲ - ۲۲ حفاظت داخلی

۲ - ۲۳ تشخیص خطای زمین در مدار قدرت DC

۲ - ۲۴ مقاومت ایزولاسیون

۲ - ۲۵ حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

۲ - ۲۵ - ۱ حفاظت کانکتور شارژ در برابر اضافه ولتاژ

۲ - ۲۵ - ۲ حفاظت شارژر در برابر اضافه ولتاژهای گذرا

۲ - ۲۵ - ۳ حفاظت در برابر اضافه ولتاژ موقت ناشی از خطای زمین

۲ - ۲۵ - ۴ حفاظت در برابر پیک ولتاژ تکرار شونده

۲ - ۲۶ خاموشی اضطراری

۲ - ۲۷ ظرفیت قطع موردنیاز

۲ - ۲۸ جلوگیری از نویز و شارش جریان های ناخواسته

۲ - ۲۹ مدار تغذیه کنتاکتور خودرو مه

۲ - ۳۰ الزامات حفاظتی ایجاد شده توسط کنترل کننده شارژ در شارژر

۲ - ۳۰ - ۱ تشخیص خرابی قفل کانکتور شارژ

۲ - ۳۱ الزامات حفاظتی مازاد برای منبع DC

۲ - ۳۱ - ۱ تجهیزات قطع کننده

۲ - ۳۱ - ۲ مانیتورینگ مقاومت ایزولاسیون خودرو

۲ - ۳۱ - ۳ توان AC و DC در اتصالات یکسان

۲ - ۳۱ - ۴ دمای اتصالات در ورودی خودرو

۲ - ۳۱ - ۵ شارش توان در جهت معکوس به صورت ناخواسته

۲ - ۳۲ جمعبندی و نتیجه گیری

٣ - الزامات کنترل و توالی شارژ برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

۳ - ۱ مقدمه

۳ - ۲ مدار پایلوت کنترل

۳ - ۳ پارامترهای مدار پایلوت کنترل

۳ - ۴ وظایف پایلوت کنترل

۳ - ۴ - ۱ تایید اتصال خودرو

۳ - ۴ - ۲ اعلام آماده نبودن منبع تغذیه برای تامین انرژی

۳ - ۴ - ۳ اعلام امکان تامین انرژی توسط منبع تغذیه

۳ - ۴ - ۴ اعلام آمادگی خودرو برقی جهت دریافت انرژی

۳ - ۴ - ۵ تعیین تهویه داخلی

۳ - ۴ - ۶ تحمل کنترل جریان خودرو الکتریکی

۳ - ۴ - ۷ ظرفیت جریان منبع تغذیه

۳ - ۴ - ۸ تایید تجهیزات پایه زمین

۳ - ۴ - ۹ تلورانس پایلوت کنترل

۳ - ۵ تشخیص مجاورت

۳ - ۵ - ۱ مدار تشخیص مجاورت

۳ - ۶ کنترل، توالی شارژ و مشخصات پاسخ در شارژ AC [۱۸]

۳ - ۷ کنترل، توالی شارژ و مشخصات پاسخ در شارژ DC [۱۸]

۳ - ۷ - ۱ پریود شارژ عادی

۳ - ۷ - ۲ توالی راه اندازی نرمال [۱۸]

۳ - ۷ - ۳ توالی خاموشی عادی ۱۸]

۳ - ۷ - ۴ توالی خاموشی از طرف خودرو [۱۸]

۳ - ۷ - ۵ توالی خاموشی از طرف شارژر

۳ - ۷ - ۶ توالی خاموشی ناشی از دست رفتن کنترل پایلوت یا مجاورت [۱۸]

٣ - ٨ جمع بندی و نتیجه گیری

۴ - الزامات مخابراتی برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

۴ - ۱ مقدمه

۴ - ۲ پیکربندی سیستم ارتباط دیجیتال بین ایستگاه شارژ DC و خودرو برقی

۴ - ۳ معماری مخابرات دیجیتال

۴ - ۳ - ۱ معماری CAN

۴ - ۴ فرایند کنترل شارژ

۴ - ۵ اطلاعات مبادله شده جهت کنترل شارژ DC

۴ - ۶ مخابرات دیجیتال جهت کنترل شارژ DC

۴ - ۶ - ۱ مخابرات دیجیتال جهت کنترل شارژ DC سیستم های نوع A

۴ - ۶ - ۲ مخابرات دیجیتال جهت کنترل شارژ DC سیستم های نوع B

۴ - ۶ - ۳ مخابرات دیجیتال جهت کنترل شارژ DC سیستم های نوع C

۴ - ۷ معماری شبکه مخابراتی

۴ - ۷ - ۱ توپولوژی شبکه

۴ - ۷ - ۱ - ۱ توپولوژی باس داده

۴ - ۷ - ۱ - ۲ کنترل باس داده

۴ - ۷ - ۲ نگاشت الزامات بر روی مدل مرجع OSI

۴ - ۷ - ۲ - ۱ لایه کاربرده

۴ - ۷ - ۲ - ۲ لایه لینک داده

۴ - ۷ - ۲ - ۳ لایه فیزیکی

۴ - ۷ - ۳ پیاده سازی شبکه

۴ - ۸ جزئیات لایه کاربرد در رابط مخابراتی کلاس B

۴ - ۸ - ۱ پیام های عملکرد عادی خودرو

۴ - ۸ - ۲ پیامهای عیب یابیمه

۴ - ۸ - ۳ فیلتر کردن فریم

۴ - ۹ جزئیات لایه لینک داده در رابط مخابراتی کلاس B

۴ - ۹ - ۱ استراتژی آدرس دهی

۴ - ۹ - ۱ - ۱ آدرس دهی فیزیکی

۴ - ۹ - ۱ - ۲ آدرس دهی کاربردی

۴ - ۹ - ۲ دسترسی به شبکه و همگام سازی داده ها

۴ - ۹ - ۲ - ۱ بافرینگ کامل پیام

۴ - ۹ - ۲ - ۲ بافرینگ بایت

۴ - ۹ - ۳ عناصر و ساختار پیام

۴ - ۹ - ۳ - ۱ عناصر فریم

۴ - ۹ - ۳ - ۲ ترتیب بیت

۴ - ۹ - ۳ - ۳ وظایف BRK, EOF, NB, EOD ,SOF و IFS

۴ - ۹ - ۳ - ۴ باس Idel

IFR ۵ - ۳ - ۹ - ۴

NB ۶ - ۳ - ۹ - ۴

۴ - ۹ - ۴ تشخیص خطا

۴ - ۹ - ۴ - ۱ بایت CRC

۴ - ۹ - ۴ - ۲ طول فریم/ پیام

۴ - ۹ - ۴ - ۳ خارج از محدوده

۴ - ۹ - ۴ - ۴ مفهوم تشخیص بیت و فریم معتبر نامعتبر

۴ - ۹ - ۵ پاسخ خطا

۴ - ۱۰ جزئیات لایه فیزیکی در رابط مخابراتی کلاس B

۴ - ۱۰ - ۱ رسانه لایه فیزیکی

۴ - ۱۰ - ۱ - ۱ تک سیم

۴ - ۱۰ - ۱ - ۲ سیم دوتایی

۴ - ۱۰ - ۱ - ۳ مسیریابی

۴ - ۱۰ - ۲ مشخصات بار واحد

۴ - ۱۰ - ۳ حداکثر تعداد گره ها

۴ - ۱۰ - ۴ ویژگی های رسانه

۴ - ۱۰ - ۵ تعریف یا تشخیص بیت یا نماد داده

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ روش PWM

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ - ۱ تعریف بیت "1" و بیت "0"۔

۲-۱-۵-۱۰-۴  SOF

۳-۱-۵-۱۰-۴ EOD

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ - ۴  EOF

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ - ۵  IFS

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ - ۶  BRK

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ - ۷ باس Idel

۴ - ۱۰ - ۵ - ۱ - ۸ زمان بندی در PWM

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ روش VPW

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۱ ابیت "1" و بیت "0"

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۲  SOF

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۳  EOD۔

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۴  EOF

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۵ بایت IFR و بیت نرمال سازی NB

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۶ IFS

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۷  BRK

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۸ باس Idel

۴ - ۱۰ - ۵ - ۲ - ۹ زمان بندی در VPW

۴ - ۱۰ - ۵ - ۳ رقابت، Arbitration و اولویت

۴ - ۱۰ - ۵ - ۳ - ۱ شناسایی رقابت

ءArbitration ۲ - ۳ - ۵ - ۱۰ - ۴ بیت به بیت

۴ - ۱۰ - ۵ - ۳ - ۳ حیطه عملکرد Arbitration

۴ - ۱۰ - ۵ - ۳ - ۴ اولویت فریم

۴ - ۱۰ - ۶ گره Wake - up توسط لایه فیزیکی

۴ - ۱۰ - ۶ - ۱ شبکه رسانه

۴ - ۱۰ - ۶ - ۱ - ۱ شبکه بایاس نشده

۴ - ۱۰ - ۶ - ۱ - ۲ شبکه بایاس شده

۴ - ۱۰ - ۶ - ۲ گره های ویژه

۴ - ۱۰ - ۶ - ۲ - ۱ گره غیرفعال

۴ - ۱۰ - ۶ - ۲ - ۲ گره Sleep

۴ - ۱۰ - ۶ - ۲ - ۳ گره Awake یا عملیاتی

۴ - ۱۰ - ۷ ملاحظات خطا در لایه فیزیکی

۴ - ۱۰ - ۸ الزامات EMC در لایه فیزیکی

۴ - ۱۱ پارامترها در رابط مخابراتی کلاس B

۴ - ۱۱ - ۱ لایه کاربردی

۴ - ۱۱ - ۲ لایه لینک داده

ءPWM ۱ - ۲ - ۱۱ - ۴ در سرعت Kbps 41 . 6 و یا Kbps 83 .

ء۴ - ۱۱ - ۲ - ۲ VPW در سرعت Kbps10 . 4 و یا Kbps 41.6

۴ - ۱۱ - ۳ لایه فیزیکی

۴ - ۱۱ - ۳ - ۱ الزامات کلی شبکه

PWM ۴ - ۱۱ - ۴

۴ - ۱۱ - ۴ - ۱ الزامات زمان بندی PWM

۴ - ۱۱ - ۴ - ۲ پارامترهای PWM DC

VPW ۵ - ۱۱ - ۴

۴ - ۱۱ - ۵ - ۱ الزامات زمان بندی VPW

۴ - ۱۱ - ۵ - ۲ پارامترهای VPW DC

۴ - ۱۲ الزامات امنیتی برای ارتباط وسایل نقلیه پلاگین

۴ - ۱۲ - ۱ الزامات امنیتی پایه

۴ - ۱۲ - ۲ الزامات خاص رابط خدمات انرژی

۴ - ۱۲ - ۳ الزامات خاص سیستم مدیریت انرژی

۴ - ۱۲ - ۴ الزامات خاص تجهیزات منبع تغذیه وسایل نقلیه الکتریکی

۴ - ۱۲ - ۵ الزامات خاص تجهیز اندازه گیری کاربر نهایی (EUMD)

۴ - ۱۲ - ۶ الزامات PKI

۴ - ۱۳ آسیب پذیری های نرم افزاری

۴ - ۱۴ جمع بندی و نتیجه گیری

۵- الزامات منبع تغذیه و تجهیزات جانبی برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتور سیکلت برقی

۵ - ۱ مقدمه

۵ - ۲ الزامات مرتبط با منابع تغذیه و تجهیزات جانبی مبتنی بر مجموعه استانداردهای SAE

۵ - ۲ - ۱ الزامات مرتبط با کوپلر شارژ [۱۸]

۵ - ۲ - ۱ - ۱ الزامات خاص کوپلر شارژ در حالت AC

۵ - ۲ - ۱ - ۲ الزامات خاص کوپلر شارژ در حالت DC

۵ - ۲ - ۲ الزامات مرتبط با منبع تغذیه (۱۸)

۵ - ۲ - ۲ - ۱ الزامات خاص مرتبط با منبع تغذیه DC

۵ - ۳ الزامات مرتبط با منابع تغذیه و تجهیزات جانبی مبتنی بر استانداردهای UL

۵ - ۳ - ۱ پیکربندی

۵ - ۳ - ۲ مواد عایقی

۵ - ۳ - ۳ حفاظت در برابر خوردگی

۵ - ۳ - ۴ محفظه

۵ - ۳ - ۴ - ۱ محفظه غیر فلزی

۵ - ۳ - ۴ - ۲ محفظه فلزی

۵ - ۳ - ۵ قطعات یا بخش های حامل جریان

۵ - ۳ - ۶ دسترسی به بخش ها یا قطعات حامل جریان

۵ - ۳ - ۷ ترمینال ها

۵ - ۳ - ۸ اتصالات

۵ - ۳ - ۹ مونتاژ

۵ - ۳ - ۱۰ جداسازی مدارات

۵ - ۳ - ۱۰ - ۱ سیم کشی کارخانه ای

۵ - ۳ - ۱۰ - ۲ موانع لازم جهت جداسازی

۵ - ۳ - ۱۰ - ۳ سیم کشی میدانی

۵ - ۳ - ۱۱ نیاز دستگاه ها به فیوز

۵ - ۳ - ۱۲ دستگیره کابل

۵ - ۳ - ۱۳ عملکرد

۵ - ۴ جمع بندی و نتیجه گیری

۶- الزامات اتصال به شبکه برق ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

۶ - ۱ مقدمه

۶ - ۲ الزامات کلی

۶ - ۳ الزامات فنی

۶ - ۴ الزامات خاص شارژ DC

۶ - ۵ الزامات دریافت انشعاب برق

۶ - ۶ جمع بندی و نتیجه گیری

۷- الزامات کیفیت توان برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

۷ - ۱ مقدمه

۷ - ۲ پارامترهای کیفیت توان شارژر [۶۲]

۷ - ۳ مشخصات خدمات AC

۷ - ۴ کنترل شارژ

۷ - ۵ جمع بندی و نتیجه گیری

۸ - الزامات تعمیر و نگهداری ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

۸ - ۱ مقدمه

۸ - ۲ چک لیست بازرسی روزانه ایستگاه شارژ

۸ - ۳ چک لیست بازرسی ماهانه ایستگاه شارژ

۸ - ۴ چک لیست بازرسی شش ماهه ایستگاه شارژ

۸ - ۵ چک لیست بازرسی سالانه ایستگاه شارژ

۸ - ۶ جمع بندی و نتیجه گیری

۹ - الزامات تاسیسات الکتریکی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی (به غیر از شارژر و متعلقات)

۹ - ۱ مقدمه

۹ - ۲ چک لیست مرحله اول نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان (شروع عملیات اجرایی تاسیسات برقی)

۹ - ۳ چک لیست مرحله دوم نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان انجام لوله گذاری و کابل کشی قبل از پوشش لوله ها)

۹ - ۴ چک لیست مرحله سوم نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان (بعد از سیم کشی و قبل از نصب تجهیزات)

۹ - ۵ چک لیست مرحله چهارم نظارت تاسیسات الکتریکی (پایان عملیات اجرایی تاسیسات برقی)

۹ - ۶ جمع بندی و نتیجه گیری

پیوست ۱: چک لیست الزامات حفاظت برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۲: چک لیست الزامات کنترل و توالی شارژ برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۳: چک لیست الزامات مخابراتی برای راه اندازی ایستگاههای عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۴: چک لیست الزامات منبع تغذیه و تجهیزات جانبی برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۵: چک لیست الزامات اتصال به شبکه برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۶: چک لیست الزامات کیفیت توان برای راه اندازی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۷: چک لیست الزامات تعمیر و نگهداری بخش الکتریکی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی

پیوست ۸: چک لیست تاسیسات الکتریکی ایستگاه های عمومی شارژ خودرو و موتورسیکلت برقی (به غیر از و متعلقات)

مراجع


فهرست شکل ها

شکل ۱-۱: اتصال نوع "A"

شکل ۱-۲: اتصال نوع "B"

شکل ۱-۳: اتصال نوع "C"

شکل ۱-۴: تجهیزات جانبی جهت شارژ خودرو برقی

شکل ۲-۱: تاسیسات شارژ خودرو برقی خیابانی نوعی یا بخشی از سیستم TT

شکل ۲-۲: تاسیسات شارژ خودرو برقی نصب شده در فضای بسته با نقاط شارژ نوعی ۱۳ آمپر

شکل ۲-۳: اتصال خودرو برقی به منبع شارژ و تجهیزات مورد استفاده

شکل ۲-۴: مد شارژ ۱، اتصال نوع B و ارتباط ابتدایی تک فاز

شکل ۲-۵: مد شارژ ۲، اتصال نوع B و ارتباط ابتدایی تک فاز

شکل ۲-۶: مد شارژ ۳، اتصال نوع B و ارتباط ابتدایی تک فاز

شکل ۲-۷: مد شارژ ۳، اتصال نوع C و ارتباط ابتدایی تک فاز

شکل ۲-۸: مد شارژ ۳، اتصال نوع B و ارتباط ابتدایی تکفاز بدون کلید تشخیص مجاورت S3

شکل ۲-۹: دیاگرام مداری سیستم AA

شکل ۲-۱۰: مدار ارتباط خودرو و شارژر در سیستم AA

شکل ۲-۱۱: مدار ارتباط خودرو و شارژر در سیستم BB

شکل ۲-۱۲: شماتیک سیستم شارژ در ارتباط ترکیبی

شکل ۲-۱۳: دیاگرام مداری شارژ یونیورسال (اتصال نوع B)

شکل ۲-۱۴: اتصال هادی حفاظتی به شاسی

شکل ۲-۱۵: اتصال بدنه منبع تغذیه و هادی حفاظتی و شاسی خودرو

شکل ۲-۱۶: مدار تشخیص جریان نشتی DC

شکل ۲-۱۷: حفاظت اضافه ولتاژ در موارد ایجاد خطای زمین

شکل ۲-۱۸: مثالی از آرایش مداری بلوکه کردن اینورتر

شکل ۲-۱۹: زمانبندی تشخیص عدم تطابق منطقی بعد از فشرده شدن شستی شروع قفل کانکتور شارژ

شکل ۲-۲۰: نمونه ای از مدار قفل کانکتور شارز و مدار تشخیص قطع آن

شکل ۳-۱: مدار پایلوت کنترل

شکل ۳-۲: مدار معادل مدار پایلوت کنترل

شکل ۳-۳: نمودار جریان کشیده شده توسط خودرو برقی در برابر چرخه کار کنترل پایلوت

شکل ۳-۴: سیکل نوعی شارژ در شرایط عادی عملکردی

شکل ۳-۵: دیاگرام مدار تشخیص مجاورت

شکل ۳-۶: توالی شروع شارژ AC در حالت مجهز به تهویه و Latch

شکل ۳-۷: توالی شروع شارژ AC در حالت عدم تهویه و وجود Latch

شکل ۳-۸: توالی خاتمه شارژ AC با باز شدن Latch

شکل ۳-۹: توالی راه اندازی نرمال در شارژ DC [۶]

شکل ۳-۱۰: توالی خاموشی عادی در شارژ DC

شکل ۳-۱۱: توالی خاموشی از طرف خودرو در شارژ DC

شکل ۳-۱۲: توالی خاموشی از طرف شارژر در شارژ DC

شکل ۳-۱۳: توالی خاموشی ناشی از دست رفتن کنترل پایلوت یا مجاورت شارژ DC

شکل ۴-۱: ارتباط دیجیتال بین ایستگاه DC و وسیله نقلیه الکتریکی برای کنترل شارژ

شکل ۴-۲: مدار مخابراتی بر اساس پروتکل CAN جهت برقراری ارتباط دیجیتال

شکل ۴-۳: شماتیک کلی سیستم A و خودرو در شارژ DC

شکل ۴-۴: دیاگرام ترتیبی مبادله پارامترها بین ایستگاه شارژ DC و خودرو برای سیستم شارژ از نوع A

شکل ۴-۵: شماتیک کلی سیستم B و خودرو در شارژ DC

شکل ۴-۶: دیاگرام ترتیبی مبادله پارامترها بین ایستگاه شارژ DC و خودرو برای سیستم شارژ نوع B

شکل ۴-۷: شماتیک کلی سیستم C و خودرو در شارژ DC

شکل ۴-۸: نگاشت الزامات استاندارد SAE J1850 بر روی مدل مرجع DSI

شکل ۴-۹: فرمت کلی هدر یک بایتی و هدر سه بایتی و اطلاعات قرار گرفته در بایت اول از هدر سه بایتی

شکل ۴-۱۰: فرمت بایت های مربوط به IFR

شکل ۴-۱۱: مدار تولید کننده CRC

شکل ۴-۱۲: مدار چک کننده CRC

شکل ۴-۱۳: تعریف بیت "1"

شکل ۴-۱۴: تعریف بیت "o"

شکل ۴-۱۵: نمادهای یک فریم

شکل ۴-۱۶: تعريف بیت EOD

شکل ۴-۱۷: توالی Break در PWM

شکل ۴-۱۸: تعريف باس ldel

شکل ۴-۱۹: تعریف بيت صفر و یک

شکل ۴-۲۰: تعریف نماد SOF

شکل ۴-۲۱: تعریف نماد EOD

شکل ۴-۲۲: تعریف نماد EOF

شکل ۴-۲۳: نمایش بیت نرمال سازی

شکل ۴-۲۴: نمایش IFS

شکل ۴-۲۵: نمایش سیگنال Break

شکل ۴-۲۶: عملیات Arbitration بیت به بیت روی باسPWM

شکل ۴-۲۷: عملیات Arbitration بیت به بیت روی باس VPW

شکل ۴-۲۸: رمزگشایی سیگنال های Tpl و Tp2 بر اساس عرض پالس دریافتی

شکل ۴-۲۹: قرارگیری EUMD بعد از اندازه گیری استاندارد هوشمند

شکل ۴-۳۰: قرارگیری EUMD بعد از پانل خدمات

شکل ۴-۳۱: قرارگیری EUMD قبل از شارژر

شکل ۴-۳۲: قرارگیری EUMD در شارژر

شکل ۴-۳۳: قرار گیری EUMD در خودرو برقی

شکل ۵-۱: ساختار و پیکربندی پروب مورد استفاده جهت لمس بخش های حامل جریان

شکل ۶-۱: سیستم زمین TN- C - S

شكل ۷-۱: ارتباط بین فازهای جریان و ولتاژ خط

شكل ۷-۲: مدار ورودی نوعی

شکل ۷-۳: ارتباط بین نرخ بار و cold load pick up


فهرست جداول

جدول ۲-۱: چک لیست الزامات کی حفاظت ایستگاه شارژ

جدول ۲-۲: حداکثر مقاومت الکترود زمین مشترکین برای اتصالات تک فاز یا سه فاز نامتعادل

جدول ۲-۳: چک لیست الزامات مربوط به تاسیسات شارژ خودرو برقی نصب شده در خیابان

جدول ۲-۴: چک لیست الزامات مربوط به تجهیزات شارژ خودرو برقی نصب شده در اماکن تجاری، عمود صنعتی

جدول ۲-۵:چک لیست شارژرهای off - board و on - board

جدول ۲-۶: حالت های مختلف و امکان پذیر اتصال کانکتور به سوکت شارژ

جدول ۲-۷: چک لیست سیستم های ارتباطی مابین خودرو و شارژر

جدول ۲-۸: نام، شماره و نقش تجهیزات مورد استفاده در مدار شکل ۲-۴

جدول ۲-۹: مقادیر، علائم اختصاری و رواداری عناصر مدارهای شکل ۲-۴ تا شکل ۲-۷

جدول ۲-۱۰: اطلاعات فنی و ارتباط ابتدایی سیستم 1 type تک فاز

جدول ۲-۱۱: اطلاعات فنی ارتباط ابتدایی، سیستم 3 ,2 type،تک فاز و سه فاز

جدول ۲-۱۲: مقادیر رواداری عناصر مدارهای شکل ۲-۴ تا شکل ۲-۷

جدول ۲-۱۳: چک لیست مداری سیستم های شارژ در مدهای ۱، ۲ و ۳

جدول ۲-۱۴: ظرفیت های ولتاژ و جریان بخش های الکتریکی و کنترلی در سیستم های AA و BB

جدول ۲-۱۵: تعریف نمادهای شکل ۲-۹ و شکل ۲-۱۰

جدول ۲-۱۶: پارامترها و مقادیر مربوط به مدار ارتباطی شکل ۲-۱۰

جدول ۲-۱۷: مقادیر پیشنهاد شده برای اجزاء سیستم BB

جدول ۲-۱۸: چک لیست مداری سیستم های شارژ DC

جدول ۲-۱۹: ظرفیت های ولتاژ و جریان بخشهای الکتریکی و کنترلی در شارژ ترکیبی

جدول ۲-۲۰: تعاریف و توصیفات مربوط به نمادها و اصطلاحات در سیستم های شارژ ترکیبی (۶)

جدول ۲-۲۱: چک لیست مداری سیستم های شارژ ترکیبی

جدول ۲-۲۲: اجزاء مدار ارتباط یونیورسال شکل ۲-۱۳

جدول ۲-۲۳: چک لیست مداری سیستم شارژ یونیورسال

جدول ۲-۲۴: چک لیست الزامات کی حفاظتی

جدول ۲-۲۵: چک لیست درجه حفاظت

جدول ۲-۲۶: چک لیست حفاظت در برابر شوک الکتریکی

جدول ۲-۲۷: چک لیست حفاظت در برابر خطای تکی

جدول ۲-۲۸: چک لیست حفاظت در برابر اضافه جریان

جدول ۲-۲۹: اطلاعات فنی تست جریان در زمان کوتاه (۵)

جدول ۲-۳۰: سطح مقطع هادی حفاظتی زمین و نول جهت شارژ خودرو برقی [۵]

جدول ۲-۳۱: زمان قطع خودکار با توجه به نوع مدار و نوع سیستم زمین (۲)

جدول ۲-۳۲: چک لیست الزامات زمین و هادی حفاظتی

جدول ۲-۳۳: حداقل فاصله جهت تحمل ولتاژ دائمی، اضافه ولتاژ موقت و ولتاژ با پیک تکرار شونده

جدول ۲-۳۴: حداقل فاصله برای تحمل اضافه ولتاژ گذرا

جدول ۲-۳۵: حداقل فاصله خزشی جهت جلوگیری از ایجاد مسیر ر

جدول ۲-۳۶: فاصله خزشی جهت جلوگیری از جرقه و آرک

جدول ۲-۳۷: چک لیست الزامات مربوط به فاصله

جدول ۲-۳۸: چک لیست ایزولاسیون مدارهای AC و DC

جدول ۲- ۳۹: چک لیست جداسازی مدارهای قدرت و کنترل

جدول ۲-۴۰: چک لیست فیوز محدود کننده جریان خطا

جدول ۲-۴۱: چک لیست حفاظت داخلی

جدول ۲-۴۲: چک لیست تشخیص خطای زمین در مدار قدرت DC

جدول ۲-۴۳: مقاومت ایزولاسیون با توجه به شرایط رطوبتی

جدول ۲-۴۴: چک لیست مقاومت ایزولاسیون

جدول ۲-۴۵؛ رابطه بین او ولتاژ نامی شبکه در سیستم های مختلف [۱۲]

جدول ۲-۴۶: مقدار مینیمم پیشنهادی U برای برقگیر در سیستم های مختلف توزيع [۱۲]

جدول ۲-۴۷: چک لیست حفاظت در برابر اضافه ولتاژ

جدول ۲-۴۸: چک لیست خاموشی اضطراری

جدول ۲-۴۹: چک لیست ظرفیت قطع موردنیاز

جدول ۲-۵۰: چک لیست جلوگیری از نویز و شارش جریان های ناخواسته

جدول ۲-۵۱: چک لیست مدار تغذیه کنتاکتور خودرو

جدول ۲-۵۲: چک لیست الزامات حفاظتی ایجاد شده توسط کنترل کننده شارژ در شارژر

جدول ۲-۵۳: چک لیست الزامات حفاظتی مازاد برای منبع DC

جدول ۳-۱: حالت های مختلف شارژر و خودرو در پایلوت کنترل

جدول ۳-۲: محدوده ولتاژ مرجع پایلوت کنترل در حالات مختلف

جدول ۳-۳: محدوده ولتاژ مرجع پایلوت کنترل در حالات مختلف با در نظر گرفتن تمامی موارد تاثیرگذار

جدول ۳-۴: پارامترهای مدار پایلوت کنترل

جدول ۳-۵: پارامترهای مدار معادل پایلوت کنترل

جدول ۳-۶ چک لیست حالت های مختلف شارژر و خودرو و پارامترهای مدار پایلوت کنترل

جدول ۳-۷: تعريف چرخه کاری پایلوت کنترل

جدول ۳-۸: توصیف ترتیب اتصال مطابق با شکل ۳-۴

جدول ۳-۹: چک لیست وظایف پایلوت کنترل

جدول ۳-۱۰: پارامترهای دیاگرام مدار تشخیص مجاورت

جدول ۳-۱۱: پارامترهای ولتاژ مدار تشخیص مجاورت

جدول ۳-۱۲: چک لیست مدار تشخیص مجاورت

جدول ۳-۱۳: مشخصات زمان پاسخ خودرو الکتریکی و شارژر برای شارژ AC [۱۸]

جدول ۳-۱۴: چک لیست کنترل، توالی شارژ و مشخصات پاسخ در شارژ AC

جدول ۳-۱۵: مشخصات زمان پاسخ خودرو الکتریکی و شارژر برای شارژ DC [۱۸]

جدول ۳-۱۶: چک لیست توالی شارژ DC

جدول ۴-۱: چک لیست پیکربندی و معماری مخابرات دیجیتال

جدول ۴-۲: اطلاعات مبادله شده جهت کنترل شارژ DC

جدول ۴-۳: چک لیست فرایند کنترل شارژ و اطلاعات مبادله شده جهت کنترل شارژ DC

جدول ۴-۴: اقدامات سطح بالا و اقدامات مرتبط با مخابرات دیجیتال متناسب با مرحله کنترل شارژ برای سیستم نوع A

جدول ۴-۵: پارامترهای مبادله شده و مشخصات مربوطه طی فرایند کنترل شارژ بین خودرو و ایستگاه شارژDC از نوع A (مبدا خودرو و مقصد ایستگاه)

جدول ۴-۶: پارامترهای مبادله شده و مشخصات مربوطه طی فرایند کنترل شارژ بین خودرو و ایستگاه شارژDC از نوع A (مبدا ایستگاه و مقصد خودرو)

جدول ۴-۷: اقدامات مرتبط با مخابرات دیجیتال متناسب با مرحله کنترل شارژ برای سیستم نوع B

جدول ۴-۸: پارامترها در مرحله دست دادن برای سیستم B

جدول ۴-۹: پارامترها در مرحله پیکربندی پارامتر شارژ برای سیستم B

جدول ۴-۱۰: پارامترها در مرحله شارژ برای سیستم B

جدول ۴-۱۱: پارامترها در مرحله پایان شارژ برای سیستم B

جدول ۴-۱۲: پارامترهای خطا برای سیستم B

جدول ۴-۱۳: پارامترهای مبادله شده طی فرایند کنترل شارژ DC سیستم از نوع C

جدول ۴-۱۴: چک لیست مخابرات دیجیتال جهت کنترل شارژ DC

جدول ۴-۱۵: چک لیست معماری شبکه مخابراتی

جدول ۴-۱۶: چک لیست جزئیات لایه کاربردی

جدول ۴-۱۷: مثال هایی از فریم های مختلف به همراه بایت های CRC مناسب

جدول ۴-۱۸: چک لیست جزئیات لایه لینک داده

جدول ۴-۱۹: چک لیست جزئیات لایه فیزیکی

جدول ۴-۲۰: الزامات کلی شبکه

جدول ۴-۲۱: بازه های زمانی پهنای پالس PWM 41. 6 kbps (برحسب میکروثانیه)

جدول ۴-۲۲: بازه های زمانی پهنای پالس PWM 83. 3 kbps (برحسب میکروثانیه)

جدول ۴-۲۳: پارامترهای PWM DC

جدول ۴-۲۴: بازه های زمانی پهنای پالس VPW 10. 4 kbps (برحسب میکروثانیه)

جدول ۴-۲۵: بازه های زمانی پهنای پالس VPW 41. 6 kbps (بر حسب میکروثانیه)

جدول ۴-۲۶: پارامترهای VPW DC

جدول ۴-۲۷: چک لیست پارامترها

جدول ۴-۲۸: چک لیست الزامات امنیتی برای وسایل نقلیه پلاگین

جدول ۵-۱: سایز کنتاکت های مورد استفاده در کوپلر شارژ در حالت AC

جدول ۵-۲: سایز کنتاکت های مورد استفاده در کوپلر شارژ در حالت DC

جدول ۵-۳: چک لیست الزامات کوپلر شارژ برای ایستگاههای عمومی شارژ

جدول ۵-۴: چک لیست الزامات مرتبط با منبع تغذیه

جدول ۵-۵: ریپل جریان خروجی منبع تغذیه DC در فرکانس های مختلف

جدول ۵-۶: محدودیت های مرتبط با ولتاژ خروجی گذرا DC

جدول ۵-۷: چک لیست الزامات خاص مرتبط با منبع تغذیه DC

جدول ۵-۸: احتراق سیم گرم (HWI) یا مقاومت قوس جریان بالا (HAI) در برابر مواد عایقی

جدول ۵-۹: حداقل شاخص حرارتی نسبی مواد عایقی مورد استفاده در برنامه های عایق بندی

جدول ۵-۱۰: چک لیست الزامات مواد عایقی

جدول ۵-۱۱: چک لیست الزامات حفاظت در برابر خوردگی ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۲: چک لیست الزامات محفظه در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۳: چک لیست قطعات یا بخشهای حامل جریان در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۴: چک لیست دسترسی به بخش ها یا قطعات حامل جریان در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۵: مشخصات فنی پیچ های سیم در اتصالات الکتریکی

جدول ۵-۱۶: چک لیست الزامات ترمینال ها در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۷: چک لیست اتصالات در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۸: چک لیست الزامات مونتاژ برای ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۱۹: چک لیست جداسازی مدارات در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۲۰: چک لیست الزامات نیاز دستگاه ها به فیوز در ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۲۱: چک لیست الزامات دستگیره کابل ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۲۲: ولتاژ لازم برای تست اولیه

جدول ۵-۲۳: تست های لازم برای پریز، پلاگ،کانکتور و کوپلینگ برقی

جدول ۵-۲۴: چک لیست بررسی عملکرد ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۵-۲۵: چک لیست تست های لازم برای پریز، پلاگ، کانکتور و کوپلینگ برقی

جدول ۶-۱: چک لیست الزامات کلی اتصال به شبکه ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۶-۲: چک لیست الزامات فنی اتصال به شبکه ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۶-۳: چک لیست الزامات خاص شارژ DC ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۶-۴: چک لیست الزامات دریافت انشعاب ایستگاه های عمومی شارژ

جدول ۷-۱: حداقل مقدار ضریب توان کل پیشنهاد شده

جدول ۷-۲: حداقل مقادیر توصیه شده برای حداکثر راندمان تبدیل توان

جدول ۷-۳: محدودیت های حداکثر اعوجاج هارمونیک توصیه شده

جدول ۷-۴: محدودیت های جریان هجومی توصیه شده

جدول ۷-۵: محدودیت های خدمات AC

جدول ۷-۶: چک لیست کیفیت توان شارژر در ایستگاه های عمومی شارژ خودرو برقی

جدول ۸-۱: چک لیست بازرسی روزانه ایستگاه شارژ [۶۹-۶۳]

جدول ۸-۲: چک لیست بازرسی ماهانه ایستگاه شارژ [۶۹۱-۶۳]

جدول ۸-۳: چک لیست بازرسی شش ماهه ایستگاه شارژ [۶۹-۶۳]

جدول ۸-۴: چک لیست بازرسی سالانه ایستگاه شارژ [۷۰-۶۳]

جدول ۹-۱: چک لیست مرحله اول نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان(شروع عملیات اجرایی تاسیسات برقی) [۷۲-۷۱]

جدول ۹-۲: چک لیست مرحله دوم نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان (انجام لوله گذاری و کابل کشی قبل از پوشش لوله ها) [۷۲-۷۱]

جدول ۹-۳: چک لیست مرحله سوم نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان (بعد از سیم کشی و قبل از نصب تجهیزات) [۷۲-۷۱]

جدول ۹-۴: چک لیست مرحله چهارم نظارت تاسیسات الکتریکی (پایان عملیات اجرایی تاسیسات برقی) [۷۱-۷۲]

نمایش کامل متن

Keywords:

خودرو برقی - ایستگاه عمومی شارژ خودرو برقی