بررسی عملکرد تخم گذاری و خصوصیات کیفی تخم مرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 341

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAP-22-3_011

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

این تحقیق بهمنظور بررسی تغییرات وزن بدن، سن و وزن در اولین تخمگذاری، صفات ظاهری تخممرغ و کیفیت داخلی تخممرغ مرغان بومی ایستگاه اصلاح نژادی اصفهان انجام شد. برای اجرای این آزمایش از ۳۰۰ قطعه جوجه مرغ بومی یکروزه استفاده شد. این آزمایش از یکروزگی تا پایان هفته ۱۳ (سن ۳۲ هفتگی) تخمگذاری انجام شد. میانگین سن و وزن اولین تخمگذاری بهترتیب برابر۱۵۲/۶ روز و ۲۰۶۱/۴۶گرم بود. میانگین وزن تخممرغ در کل دوره آزمایش ۴۷/۴۵ گرم بود. میانگین تعداد تخممرغ تولیدی بهازای هر مرغ در طی ۱۲ هفته تولید برابر ۴۲ عدد بود. درصد تولید مرغ روز در هفته در دامنه ۵/۸۳ تا ۶۱/۹۹درصد و با میانگین ۴۴/۴۵ درصد بود. تغییرات رگرسیونی قطر و ارتفاع زرده با هفتههای تولید از نوع درجه دوم، با وزن بدن مرغان، وزن سفیده، زرده و پوسته و ضخامت پوسته از نوع درجه سوم و با بقیه صفات از نوع درجه چهارم بود. همبستگی سن در اولین تخمگذاری با وزن پوسته مثبت و بسیار بالا (۰/۹۹= r) و معنیدار (p<۰/۰۱)و با صفات وزن کل تخممرغ تولیدی، طول و وزن تخممرغ و ارتفاع زرده منفی و معنیدار (p<۰/۰۵) بود. نتایج این پژوهش بیانگر پتانسیل خوب تولیدی در برخی از این مرغان بود که با انجام برنامههای اصلاح نژادی مناسب امکان پیشرفت قابلتوجه در آنها وجود دارد.

Keywords:

جوجه های بومی اصفهان , خصوصیات داخلی تخم مرغ , خصوصیات ظاهری تخم مرغ , وزن بدن , همبستگی های فنوتیپی

Authors

سیدیاور حیدری

کارشناسی ارشد،دانشگاه شهرکرد- دانشکده کشاورزی

نصراله پیرانی

دانشیار،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

بهنام احمدی پور

استادیار،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

محمدرضا اکبری

استادیار،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد- ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • 1. Abaszadeh S, Pirany N and Ahmadipour B(2019) Studying growth ...
 • Journal of Animal Production 17(2): 391-401 ...
 • (in Persian)3. Ahmadi F and Rahimi F (2011) Factorsaffecting quality ...
 • 4. Bednarczyk M, Kielczewski K andSzwaczkowski T (2000) Genetic parameters ...
 • 5. Chen H, Huang RL, Zhang HX, Di KQ, Pan ...
 • 10. Gheisari AA, Afifian A, Pour Reza J, JahanfarH and ...
 • 12. Nwosu CC (1987) The local chicken as geneticraw materials ...
 • 14. Roland Sr DA (1979) Factors influencing shellquality of aging ...
 • 17. Salehinasab M, Zerehdaran S, Abbasi MA,Alijani S and Hassani ...
 • 19. Shahri L (2012) Estimation of genetic parametersfor quantitative and ...
 • University of Tabriz, M.Sc. Dissertation ...
 • 20. Stadelman W J, Cotteril O J (1995) Egg Scienceand ...
 • 21. Yakubu A, Ogah DM and Barde RE (2008)Productivity and ...
 • 22. Yi G, Liu W, Li J, Zheng J, Qu ...
 • 23. Yousefi Zonuz A, Alijani S and JahnMohammadi H (2013) ...
 • 25. Zhang SH (2008) Research on feather peckingdevelopment of chicks ...
 • نمایش کامل مراجع