بررسی عملکرد بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی در صنایع بر اساس استاندارد ملی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 466

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF03_008

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

تقاضا ها برای بهبود دایمی عملکرد صنایع از نظر بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (HSE) در صنایع مختلف مانند نفت روز به روز در حال گسترش می باشد. این موضوع تا حد زیادی مورد تصدیق قرار گرفته است که خلق عمدی و ساختار مند فرهنگ HSE به طور مستقیم برعملکرد آن تاثیر می گذارد. توسعه فرهنگ HSE یک دستورالعمل پیچیده می باشد که ارزش ها، رهبری، سیستم ها و فرآیند های مدیریت، روانشناسی رفتاری و شناختی، فناوری، تجهیزات و مهارت HSE را با هم ترکیب می کند. این ترکیب یک فرهنگ یا روش کارکردن در سازمان را ایجاد می کند. چندین مقاله تئوری و عملی در زمینه ایجاد و ارزیابی فرهنگ HSE وجود دارند. برای یک مدیر در عملیات های E&P، استخراج چکیده ای از این حجم گسترده دانش برای انتخاب راهکار می تواند مناسب باشد. در این حالت مدل بلوغ فرهنگی HSE عمومی در این کار فراهم می گردد. فرهنگ HSE بیشتر برحسب ابعاد فرهنگی تعریف می گردد. توسعه فرهنگ را برای بهبود عملکرد HSE نمی توان مطابق با اپراتور E&P سازمان محدود کرد و پیمانکاران، شرکا، ارایه کنندگان سرویس و تامین کنندگان نیز باید در توسعه HSE گنجانده شوند. دستورالعمل هایی تهیه می شوند تا همراه با پیمانکاران برای توسعه، نگهداری و بهبود فرهنگ و عملکرد HSE ایفای نقش داشته باشند.

Authors

بهزاد مهدی خانی

گروه پژوهشی ساختمانی و معدنی، پژوهشکده مهندسی و فنآوری، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران