تجزیه و تحلیل علل ریشه ای حوادث شغلی در صنایع به کمک تکنیک های مرسوم بررسی حوادث مطالعه موردی یک حادثه منجر به فوت در پست ۲۳۰ کیلوولت

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,123

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HSEBCNF03_010

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

Abstract:

تعاریف و مفاهیم مرتبط خطرات و آسیب ها در محیط های کاری در قالب علم ایمنی و بهداشت محیط (HSE) ارائه شده است. با استفاده از رویکردها و متدهای سختافزاری و نرمافزاری ارائه شده توسط HSE، به میزان قابل توجهی از صدمات جانی و مالی کاسته می شود. صنعت برق به عنوان یکی از صنایع خطرناک قلمداد شده و لزوم تعاملات کافی در زمینه کاهش ضایعات با کاهش و کنترل حوادث از طریق افزایش ضریب ایمنی با استفاده از روش های اصول مند HSE قابل دستیابی است. این پژوهش به منظور بررسی و تحلیل حادثه رخ داده در بخش تعمیرات و نگهداری پست برق با استفاده از رویکردهای ارائه شده HSE صورت گرفته است. اطلاعات کلی از نحوه وقوع و گزارشات شرح واقعه، بررسی علل و دیدگاه واحد بالادستی که توسط معاونت بهره برداری و واحد HSE سازمان تهیه و تنظیم شده بود گردآوری شد. در حادثه مذکور دو روش FTA و ETA به عنوان مبنای سنجش عملکرد مورد استفاده قرار گرفت. روش های ETA و FTA به عنوان تکنیک های ارزشیابی کمی و کیفی در تحلیل حوادث ناشی از عوامل مختلف از جمله خطای انسانی کاربرد گسترده ای داشته و به منظور تحلیل در این پژوهش مناسب و از سایر روش ها از کارایی بیشتری برخوردار هستند. علاوه بر این بررسی میدانی با تنظیم پرسشنامه و حضور در محل نیز صورت گرفته و با استناد به داده های حاصل از نظر دست اندرکاران واحدهای تعمیرات و نگهداری، تحلیل هایی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج تحلیل روش های HSE بیانگر توجه به این امر بود که احتمال وقوع موارد فوتی در موارد کار تیم های بهره برداری و عملیات برابر با ۴۲ درصد می باشد. همچنین، بررسی نتایج پرسشنامه ها نیز نشان داد که عدم توجیه مناسب کارکنان و خلا استفاده از رویکردهای نوین در بحث مانیتورینگ پست های برق به عنوان عامل اصلی در گسترش وقوع تلفات و حوادث می باشند.

Authors

رضا عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رضا قاسمی پیربلوطی

دانشجوی کارشناسی ارشد HSE دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهروز بهنام

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر