CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات

عنوان مقاله: تعیین محل و شدت آسیب در شبکه دولایه توسط روش انرژی کرنشی مودال و ترکیب اطلاعات
شناسه (COI) مقاله: JR_JSEC-7-3_004
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

حامد تیموری - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
محمد رضا داودی - گروه سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
سید امین مصطفویان - گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
تغییرات انرژی کرنشی مودال سازه قبل و بعد از آسیب یکی از شاخصهایی است که برای تشخیص آسیب در سازهها مورد استفاده قرار میگیرد. بااینوجود در سازههایی با تعداد اعضای زیاد مانند شبکههای دولایه، این روش به تعداد شکل مود زیادی نیاز دارد که در عمل تعیین تعداد زیادی شکل مود کار مشکلی است. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله یک روش دومرحلهای برای تعیین محل و شدت آسیب در شبکههای دولایه پیشنهاد شده است. یک شبکه دولایه با ۱۵۳۶ عضو تحت چند سناریوی آسیب مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. ابتدا شاخص آسیب مبتنی بر انرژی کرنشی مودال با در نظر گرفتن اثر یک شکل مود تعیین شد. سپس شاخصهای آسیب بهدستآمده بهعنوان منابع اطلاعاتی مستقل در نظر گرفته شدند و به کمک تئوری بیز ترکیب شدند تا اعضای آسیبدیده شبکه دولایه بهصورت دقیق تعیین شوند. در مرحله بعد، با استفاده از روش بهینه یابی سیستم ذرات باردار تابع هدفی متشکل از پنج فرکانس طبیعی اول شبکه دولایه بهینه گردید و شدت آسیب اعضایی که در مرحله قبل بهعنوان اعضای آسیبدیده معرفی شده بودند، تعیین شد. نتایج نشان داد روش دومرحلهای پیشنهادی بهخوبی قادر است با در نظر گرفتن تعداد محدودی شکل مود و فرکانس طبیعی، محل و شدت آسیب در شبکه دولایه را تعیین نماید.

کلمات کلیدی:
تشخیص آسیب, تئوری بیز, انرژی کرنشی مودال, شبکه دولایه, سیستم ذرات باردار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1196889/