مبانی و اصول اخلاقی سپاهیان اسلام در عرصه جهاد بر اساس آموزههای قرآن و سنت

Publish place: ، Vol: 9، Issue: 20
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 391

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRG-9-20_002

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1400

Abstract:

دین مبین اسلام نسبت به رعایت اخلاق، در تمامی ابعاد زندگی انسان، تاکید بسیاری دارد؛ یکی از ابعاد مهم زندگی بشر بحث جنگ و قتال است که جنبه خشونت آن کاملا واضح و آشکار است؛ لذا با توجه با تاکیدات دین مبین اسلام در موضوع رعایت همهجانبه اخلاق، این پژوهش درصدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی آیات شریفه قرآن و سنت معصومان(ع)، مبانی و اصول اخلاقی سپاهیان اسلام در عرصه جهاد را مورد تبیین و تحلیل قرار دهد. در این راستا ضمن تبیین مهمترین پیش انگارههای رعایت اخلاق در جهاد، در قالب مبانی «انسان شناسانه»، «اخلاق مدارانه» و «رفتار مدارانه»، مهمترین دستورالعملهای اخلاقی مجاهدان، در عرصه جهاد در چارچوب «اصول اخلاقی فرماندهان»، «اصول اخلاق فردی و جمعی رزمندگان» و «اصول اخلاقی در مواجهه با دشمن»، موردبررسی قرار میگیرد. نتایج تحقیق نشان میدهد که دین اسلام در عرصه جهاد بر رعایت کامل اصول اخلاقی تاکید فراوان دارد و با لحاظ کردن قواعد اخلاقی علاوه بر کاستن از جنبه خشونت جنگ، آن را به امری مقدس تبدیل کرده است.

Authors

محمد قاسمی شوب

دکتری علوم قرآن و حدیث، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)