نگاهی به نتایج نقشآفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 260

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JLJ-83-108_008

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1400

Abstract:

در جهان امروز، رسانه و پلیس با تاثیرگذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آنها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاستگذاری کیفری در کشورهای مختلف ایفا میکنند؛ بهگونهای که نتیجه این تعامل در حوزههای مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقشآفرینیهای مثبت رسانهها در زمینه افزایش آگاهیهای عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آنها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، بهویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آنها، محدودیت آزادیعمل کنشگران نظام یادشده، عوامگرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخهای کیفری، هراسانگیزی اخلاقی یا امنیتیکردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقشآفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشورهای موفق در این زمینه، نشان میدهد که استحکامبخشی به نهادهای عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامهها یا پخش خبرهای غیرواقعبینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانهای و سوقدهی آن به استفاده از برنامههای تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، میتواند سیاست کیفری کشورها را از گرفتاری در دام شتابزدگی، واکنشهای احساسی، عوامگرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.

Authors

علی صالحی

قاضی دادگستری، دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

سیدمحمود میرخلیلی

دانشیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

سیددرید موسوی مجاب

استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • فارسیآزمایش، سیدعلی (1389)، جزوۀ درسی حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران ...
 • اینگلس، فرد (1377)؛ نظریۀ رسانه‌ها، مترجم: محمود حقیقت کاشانی، تهران: ...
 • حبیب زاده، محمد جعفر؛ نجفی ابرند آبادی، علی‌حسین؛ کلانتری، کیومرث ...
 • دلماس مارتی، می‌ری (1381)، نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: نجفی ...
 • روبلکسی، هنری ام؛ هس، کارن ام (1392)، پلیس و عدالت ...
 • فرجی‌ها، محمد؛ مقدسی، محمدباقر (1389)، «رویکرد عوام گرایی کیفری به ...
 • لازرژ، کریستین (1382)، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه: علی حسین ...
 • لارگیه، ژان (1378)، آیین دادرسی کیفری، مترجم: حسن کاشفی اسمعیل ...
 • مصباح، مجتبی (1386) فلسفه اخلاق، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی ...
 • موسوی‌مجاب، سیددرید (1387)، جزوۀ جرم‌شناسی مقطع کارشناسی ارشد حقوق کیفری، ...
 • مهدی‌زاده، سیدمحمد (1393)، نظریه‌های رسانه، تهران: همشهری ...
 • میشل بست، ژان (1377)، جامعه شناسی جنایت، ترجمه: فریدون وحیدا، ...
 • نوبهار، رحیم (1392)، «مدل‌شناسی سیاست جنایی اسلام»، مجله تحقیقات حقوقی، ...
 • وی رابرتز، جولیان و دیگران (1392)، عوام‌گرایی کیفری و افکار ...
 • هژبرالساداتی، هانیه (1389)، عوام‌گرایی کیفری و جلوه‌های آن در سیاست ...
 • H.L; Marsh (1968), “A Comparative Analysis of Crime Coverage in ...
 • Phlippines – UNAFEL joint seminar (2002), community involvement in the ...
 • Mcquail, Denis (1972), “Sociology of Mass Communications”, Penguin Books ...
 • Pratt, John, (2007), Penal Populism, London, Routledge ...
 • Rosenberg, Jared s. & Callanan, Valerie J. (2011), “The Influence ...
 • Rusche, George and Otto Kirchheimer (2003), Punishment and Social Structure, ...
 • نمایش کامل مراجع