بررسی نقش گسلها در مورفولوژی دشتهای شمالی زنجانرود

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 86

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEP-28-1_003

تاریخ نمایه سازی: 20 اردیبهشت 1400

Abstract:

یکی از خصوصیات منحصربهفرد دشتهای شمالی حوضه آبی زنجانرود در استان زنجان، وجود رودخانههایی است که بهصورت موازی، در درههای عمیقی جریان دارند. با توجه به شیب ملایم سطوح هموار اطراف درهها، که به درهها ختم نمیشود، لندفرمهای موجود با فرآیندهای امروزی در تعادل نیستند. مشخصبودن کنیک کوهستان در نقشههای توپوگرافی و شواهد میدانی، نشان میدهد در دشتهای مورد مطالعه، مخروطافکنه جدیدی در حال گسترش نیست، در حالی که حفر درهها در درون مخروطافکنههای قدیمی انجام شدهاند که کل سطح دشتهای شمالی را پوشیدهاند. رودخانههایی مثل سهرین، سارمساقلو و قرهچریان که وسعت حوضه آبی قابل توجهی بالاتر از سینوزیته جبهه کوهستان دارند، در درههای عمیقی جاری هستند که در سینوزیته کوهستان گاه عمق آنها از صد متر نیز تجاوز میکند و در طول زیادی از مسیر، با حفظ اختلاف ارتفاع اولیه نسبت به نواحی اطراف، به زنجانرود ختم میشوند. بررسی شرایط توپوگرافیکی دشتسرهای پوشیده از رسوبات آلوویالی، الگوی آبراهههای موازی و انقطاع دشتسرها با درههای آبشخورمانند عمیق و وسیع، از روی نقشههای توپوگرافی و زمینشناسی منطقه بههمراه شواهد میدانی نشاندهنده دخالت شدید تکتونیک در تحول دشتهای شمالی زنجانرود است. در این پژوهش، از شاخصهای مورفوتکتونیکی همچون؛ گرادیان طولی رودخانه (SL)، تقارننداشتن حوضه زهکشی (Af)، نسبت کف دره به ارتفاع آن (Vf)، پیچ و خم پیشانی کوه (Smf) و تقارن توپوگرافی عرضی (T) استفاده شده است. ارقام برآوردشده از این شاخصها، در سه کلاس یک تا سه (فعال تا غیرفعال) طبقهبندی شدند. از نتایج به دست آمده بر میآید که این زیرحوضه از نظر تکتونیکی در گروه فعال قرار گرفته است.

Authors

حسن جعفری

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسعدی روناک، (1382). بررسی مآندرهای رودخانه­های قزل اوزن و کارون، ...
 • انصاری‌نیا، سیاوش، (1388). رویکرد محیطی به توسعۀ منطقه­ای و محرومیت ...
 • آر. ی‍وک‍وک‌ و ج‍ی.‌ س‍ی‌. دورک‍م‍پ‌، (1377). ژئ‍وم‍ورف‍ول‍وژی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ...
 • آرین، مهران، پور‌کرمانی، محسن (1377). لرزه‌خیزی ایران، چاپ 2، انتشارات ...
 • بهرام‌زاده، محمد؛ ملکی، سهیل، (1390). مطالعۀ احیا و ساماندهی پل‌های ...
 • ثبوتی، فرهاد، حسامی، خالد، قدس، رضا، طبسی،‏هادی و عسگری، روح‌اله، ...
 • جعفری، غلام‌حسن و رامشت، محمد‌حسین، (1392). فرایندهای ژئومورفولوژیک و تأثیر ...
 • رامشت، محمد‌حسین، شاه­زیدی، سمیه‌سادات، (1390)، کاربرد ژئو‌مورفولوژی در برنامه‌ریزی ملی، ...
 • رامشت، محمد‌حسین و شوشتری، نسرین، (1383)، آثار یخساری و یخچالی ...
 • رامشت، محمد‌حسین و کاظمی، محمد مهدی (1386). آثار یخچالی در ...
 • رامشت، محمد‌حسین، (1382). نظریۀ کیاس در ژئومورفولوژی، مجلۀ جغرافیا و ...
 • رجبی، معصومه و بیاتی‌خطیبی، مریم، (1390). ژئومورفولوژی شمال غرب ایران، ...
 • ریچارد چورلی و همکاران، (1379). ژئومورفولوژی جلد چهارم، ترجمه معتمد، ...
 • عبدی، پرویز و غیومیان، جعفر، (1379). تعیین محل‌های مناسب برای ...
 • علایی‌طالقانی، محمود، (1388). ژئومورفولوژی ایران، تهران، نشر قومس، 360 ...
 • کمانه، سید‌عبدالعلی، (1385). نقش تغییرات سطوح اساس محلی و اقلیمی ...
 • محجل محمد، مصباحی فاطمه (1387). تحلیل هندسی و جنبشی گسلش ...
 • معیری، مسعود، رامشت محمد‌حسین، تقوایی مسعود، تقی‌زاده، محمد‌مهدی،(1388). مواریث یخچالی ...
 • مهرشاهی، داریوش، (1383). ژئومورفولوژی دشت ابراهیم‌آباد مهریز و ارتفاعات حاشیۀ ...
 • Berberian, M.etal, (1993), the study and Analysis of Neo Tectonics, ...
 • Bull, W.B., (2007), “Tectonic geomorphology of mountains: a new approach ...
 • Cox, R.T., Van Arsdale, R.B., Harrris, J.B., (2001). “Identification of ...
 • Hamdouni, R., Irigaray, C., Fernandez, T., Chacon, J., Keller, E.A., ...
 • Font, M., Amorese, D., Lagarde, J.L., (2010). “Dem and GIS ...
 • Hack, J.T., (1973). “Stream-profiles analysis and stream-gradient index. “ Journal ...
 • Keller, E.A., Pinter, N., (2002). “Active tectonics: Earthquakes, Uplift, and ...
 • Keller, Edward A., & Pinter, Nicholas, )2002(, Active Tectonics: Earthquake, ...
 • Radoane, Maria, Nicolae, Radone and Dan, Dumitria, 2003, Geomorphological evolution ...
 • Tipping, 1994, fluvial chronology and valley floor evolution of the ...
 • Wallerstein. P. Nick., and Thorne, C. R., 2004, Influence of ...
 • Zelilidis, Abraham, 2000, Drainage evolution in a rifted basin, Corinth ...