جداسازی آنومالی های ژئوشیمیایی جهت اکتشاف سرب و روی به روش فرکتالی عیار مساحت در سرب و روی انگوران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GSI39_025

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

روش فرکتالی عیار مساحت یکی از پرکاربردترین روش های ساختاری جدایش آنومالی از زمینه است که برای شرح توزیع فضایی متغیرهای کانی سازی استفاده می شود. هدف از این پروژه جدایش جامعه آنومالی از زمینه است. در این تحقیق به منظور جدایش شیمیایی آنومالی از زمینه، روش فراکتالی عیار مساحت به کار گرفته شده است. بررسی های ژئوشیمیایی - ۶۸ نمونه سنگی از بخش کربناته منجر به تفکیک آنومال سرب و روی در بخش شرقی منطقه گردید. همچنین مشخص شد دو فاز کانی سازی مربوط به سرب و روی در منطقه وجود دارند که این نتیجه احتمالا می تواند منطبق بر مشاهدات زمین شناسی مبنی بر اکسیدی و سولفیدی بودن کانی های سرب و روی در منطقه انگوران باشد. مولفه های ژئوالکتریکی شرق کانسار انگوران بیانگر احتمال پیدایش رگه های سرب و روی به ازایافزایش ضریب همبستگی Pb/Res و Zn/Res با علامت منفی است. بنابراین ادامه فعالیت های اکشتافی این ناحیه مورد تایید روش فرکتال بوده و دستیابی به ذخایر غنی شده سرب (در عمق کم دگرسانی) دور از انتظار نخواهد بود

Authors

سید مسعود شریفی فر

دانشجوی دکتری مهندسی معدن (اکتشاف)، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

بیژن ملکی

استادیار مهندسی نفت، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین