ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر طرحواره های ناسازگار اولیه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان

Year: 1399
COI: IEPACONF06_066
Language: PersianView: 73
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

سمیه باستین - کارشناسی ارشد روانشناسی، واحد بویین زهرا، دانشگاه آزاد اسلامی، بویین زهرا، ایران
محبوبه وحیدی فرد - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میبد، یزد، ایران
زهرا حیدری - دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر طرحواره های ناسازگاراولیه و حساسیت اضطرا بی دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشیهمراه با پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامیدانش آموزان دختر پایه دهم تهران در نیم سال تحصیلی اول ۹۹ - ۱۳۹۸ تشکیل دادند. ازبین آنها ۳۰ نفر پس از ارزیابی های اولیه و به روش نمونه گیری هدفمند، به عنوان نمونهپژوهش انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (۱۵ نفر) و گروه کنترل (۱۵ نفر)گمارش شدند. گروه آزمایش، برنامه آموزش گروهی الگوی مهارت حل مسئله را در ۸جلسه ۹۰ دقیقه ای در هر هفته یک جلسه دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت ۲ ماه درلیست انتظار قرار گرفت. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های طرحواره هاینا سازگارانه اولیه یانگ و براون (۱۹۹۰) و حساسیت اضطرابی رایس و همکاران (۱۹۸۶)،استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفا دهشد. یافته های حاصل از تحلیل داده های پژوهش نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون، بینمیانگین نمرات پس آزمون گروه های آزمایش و کنترل در متغیرهای طرحواره های نا سازگاراولیه و حساسیت اضطرابی، تفاوت معناداری وجود دا شت. در مجموع، می توان گفت کهآموزش مهارت های حل مسئله بر کاهش طرحواره های ناسازگار اولیه و حساسیت اضطرابیدانش آموزان دختر موثر بود.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is IEPACONF06_066. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1203130/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
باستین، سمیه و وحیدی فرد، محبوبه و حیدری، زهرا،1399،تاثیر آموزش مهارت های حل مسئله بر طرحواره های ناسازگار اولیه و حساسیت اضطرابی دانش آموزان،The 6th International Conference on Psychology of School،Tehran،https://civilica.com/doc/1203130

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 582
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support