تاثیر زبری در شیب های معکوس بر عمق ثانویه و نرخ استهلاک انرژی پرش هیدرولیکی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 221

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-18-67_014

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

تحقیقات بسیاری در خصوص پرش هیدرولیکی روی بسترهای زبر و سطوح صاف صورت گرفته اما تاکنون روی شیب های معکوس همراه با زبری های سطوح متفاوت تحقیقات کافی انجام نگردیده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر میزان زبری و شیب معکوس بر خصوصیات هیدرولیکی پرش و تغییرات افت انرژی در حوضچه آرامش با شیب کف منفی و سه نوع زبری متفاوت است. نتایج نشان داد که مقادیر عمق نسبی پرش در یک حوضچه آرامش با شیب کف منفی و افزایش زبری نسبت به حالت افقی کاهش پیدا می کند. این زبری ها در شرایط متفاوتی با اعداد فرود در محدوده بین ۹/۴ تا ۸/۷ مورد آزمایش قرار گرفتند. به طور متوسط کاهش اعماق نسبی در این تحقیق %۱۵/۳۱ می باشد. هم چنین مقدار افت انرژی نسبی در حالت های مختلف شیب و زبری بیشتر از حالت کلاسیک بود.