اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل،

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CBS-3-1_004

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

Abstract:

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران بود. این پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس درآمیختگی فکر- عمل، سیاهه فرونشانی افکار و پرسشنامه خصیصه گناه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای ابتدا ۵۱۸ دانشجوی دختر مقطع کارشناسی به عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند. از این میان، افرادی که در هر سه مقیاس درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه، نمره بالاتر از یک انحراف معیار داشتند . ۳۰ نفر به روش تصادفی ساده به دو گروه ۱۵ نفره به عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه ۶۰ دقیقه ای تحت درمان شناختی- رفتاری قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری، نشان می دهد که آزمودنی های گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل در هر سه متغیر درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه نسبت به گروه کنترل کاهش معنا داری را نشان دادند (۰۰۱/۰ P< ) نتایج نشان می دهد که گروه درمانی شناختی- رفتاری نقش موثری در کاهش علایم درآمیختگی فکر- عمل، فرونشانی افکار و احساس گناه در جمعیت دختران دانشجو دارد.

Authors

سودابه بساک نژاد

استادیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

یداله زرگر

استادیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

معصومه حاتمی سربرزه

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • داودی، ایران. (۱۳۸۶). بررسی عوامل شناختی، شخصیتی، فشار روانی و ...
 • نظیری، قاسم. (۱۳۷۴). نقش احساس گناه در فرایند پردازش اطلاعات ...
 • Amir, N, freshman, M, Ramsey, B, Neary, E, & Brigidi, ...
 • Berman N,C, Wheaton M,G, Fabriant L,E, Jacobson S,R. & Abramowitz ...
 • Kugler, K, & Jones, W.H. (۱۹۹۲). On conceptualizing and assessing ...
 • Marino- Carper, T, Negy, C, Burns, G, & Lunt, R.A. ...
 • McCraw, R.K. (۱۹۸۹). bsessive compulsive disorder apparently related to abortion. ...
 • Norian Z, Rezaee O, & Dolatshahi B.(۲۰۱۰) Toward the contextualization ...
 • Niler, E.R. and Beck, S.J. (۱۹۸۹). The relationship among guilt, ...
 • Purfaraji H, Mohammadi N. & Tagavi M. (۲۰۰۸) Psychometric properties ...
 • Rachman, S. (۱۹۹۷). A cognitive theory of obsessions. Behavior Research ...
 • Rachman, S. (۱۹۹۸). A cognitive theory of obsessions: Elaborations. Behavior ...
 • Rachman, S. and de Silva, P. (۱۹۷۸). Abnormal and normal ...
 • Reynolds, M. and Salkvoskis, P.M. (۱۹۹۱). The relationship among guilt, ...
 • Salkovskis, P.M. (۱۹۸۵) Obsessional-compulsive problems: A cognitive–behavioral analysis. Behavior Research ...
 • Salkovskis, P. M. and Kirk, J. (۱۹۹۷). Obsessive-compulsive disorder. In: ...
 • Salkovskis, P. M, & Harrison, J. (۱۹۸۴). Abnormal and normal ...
 • Shafran, R, Rachman, S. (۲۰۰۴). Thought-action fusion: a review. Journal ...
 • Shafran, R, Thordarson, D.S, & Rachman, S. (۱۹۹۶). Thought-action fusion ...
 • Zucker, B, Craske, M, Blackmore, M, & Nitz, A. (۲۰۰۶). ...
 • نمایش کامل مراجع