Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی رابطه فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان

فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، دوره: 5، شماره: 4
Year: 1395
COI: JR_SSOSS-5-4_004
Language: PersianView: 82
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 14 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

الهه داودی فارسانی - دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه یاسوج، ایران
مهدی نوری پور - دانشیار، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشگاه یاسوج، ایران

Abstract:

در میان معضلات مسیر توسعه پایدار، دو مانع اساسی فقر و تخریب، به‎ویژه در کشورهای جهان سوم، به طور جدی مطرح اند. این دو عامل، بجز تاثیر منفی بر دستیابی به توسعه پایدار، با یکدیگر رابطه ای تعاملی دارند و یک بحران جدی توسعه کشورهای جهان سوم، تهدیدی برای محیط زیست جهانی هستند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه فقر روستایی و تخریب مراتع در بخش مرکزی شهرستان فارسان انجام شده است. شیوه تحقیق، پیمایشی بوده و با نمونه ای به حجم ۳۴۶ خانوار روستایی با ابزار پرسش نامه انجام شده است. صحت این پرسش نامه به وسیله متخصصان توسعه روستایی و پایایی آن نیز، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (که مقدار آن بالاتر از ۷۰/۰ شد) تایید شده است. در این پژوهش، خط فقر نسبی سرانه در منطقه مدنظر، در سال ۱۳۹۳ حدود ۱۲۱۳۰۰۰ ریال محاسبه شد که باتوجه به نتایج پژوهش، حدود ۱۴درصد از پاسخگویان فقیر بودند. همچنین، نتایج پژوهش، میزان زیاد تخریب مراتع را در این منطقه نشان می دهد و دراین میان، میزان تخریب مراتع به وسیله پاسخگویان فقیر، به طرز معناداری، بیشتر از پاسخگویان غیرفقیراست.  

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_SSOSS-5-4_004. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1208505/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
داودی فارسانی، الهه و نوری پور، مهدی،1395،بررسی رابطه فقر روستایی و تخریب مراتع بخش مرکزی شهرستان فارسان،https://civilica.com/doc/1208505

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • ابوالفتحی قمی، ا. (۱۳۷۱). درآمدی بر شناخت شاخص های نابرابری ...
 • ارضروم چیلر،ن. (۱۳۸۴). «ابعادگوناگونفقردرایران»، مجموعهپژوهش هایاقتصادی. گزارش چاپ شده. اداره ...
 • رکن الدین افتخاری، ر.؛ عارف نیا، خ.؛ سجاسی قیداری، ح.؛ ...
 • افتخاری، ف. (۱۳۹۰). بررسیعواملموثربرفقرروستاییدراستانکهگیلویهوبویراحمد،پایان‎نامهکارشناسیارشد توسعه روستایی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج ...
 • البرز، م.؛ افتخاری، س. و گنجعلی، م. (۱۳۸۶). «عوامل تعیین ...
 • انصاری،ن.؛سیداخلاقیشال، ج. وقاسمی، م. (۱۳۸۷). «عواملاجتماعی اقتصادیموثردرتخریبمنابعطبیعیکشوروسهم آنها درتخریب»، تحقیقاتمرتعوبیابانایران، ...
 • پورطاهری، م.؛ طالبی، ح. و رکن الدین افتخاری، ر. (۱۳۸۹). ...
 • تقی زادهرنجبری، ح. و زارعمهرجردی، م. (۱۳۹۲). «بررسیاثرتخریبمحیطزیستبرفقر (درشهرستانکرمان)»، اولینهمایشملی ...
 • خدادادکاشی،ف. (۱۳۷۷). «اندازه‎گیریفقردرایرانبراساس خصوصیاتاجتماعیواقتصادی خانوارها: کاربردشاخصسندرایران»،پژوهش نامهبازرگانی، سال ۷، ش ...
 • خدادادکاشی، ف. و باقری، ف. (۱۳۸۴). «برآورد خط فقر در ...
 • دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه ریزی استانداری چهارمحال و ...
 • رحیمی، م. و محمدی، ح. (۱۳۸۶). «شاخص های فقر و ...
 • رودگرمی،پ.؛انصاری، ن. و فراهانی، ا. (۱۳۹۰).«بررسیعواملاجتماعی اقتصادیموثردرتخریبمنابعطبیعیاستانتهران»، تحقیقاتمرتعو بیابانایران، سال ...
 • سیداخلاقیشال، ج.؛انصاری، ن. و یوسفکلافی، س. (۱۳۹۱). «بررسیعواملاجتماعیاقتصادیموثربرتخریبمنابعطبیعیاستاناردبیل،ازدیدگاهبهره‎بردارانوکارشناسان»، تحقیقاتمرتعوبیابانایران، سال ...
 • شریفی‎نیا،ز.؛مشیری، ر. و علی حسینی، ا. (۱۳۹۰). «نقشفقرروستاییبرتوسعهپایدار )تخریبمحیطزیست:مرتع)»،فصلنامه جغرافیایی ...
 • عمرانی، م.؛ فرج زاده، ز. و ده مرده، م. (۱۳۸۸). ...
 • فیروزآبادی، ا. و عظیم‎زاده،د. (۱۳۹۱). «فقرروستاییوتخریبمحیطزیست»، توسعه روستایی، سال ۴، ...
 • گلکار، م. (۱۳۸۲). توسعه پایدار و محیط زیست در ایران،پایان‎نامهکارشناسیارشد ...
 • نجفی، ب. و شوشتریان، آ. (۱۳۸۶). «برآورد خط فقر، اندازه ...
 • حمزه ای، م.؛ شاه حسینی، ا.؛ برزو، غ. و موسوی ...
 • Ahmad, S. Islam, M. and Mirza, S. (۲۰۱۲) “Rangeland Degradation ...
 • Barbier, Edward, B. (۲۰۰۰) "The Economic Linkages between Rural Poverty ...
 • Bhattacharya, H. and Innes, R. (۲۰۰۶) Is there nexus between ...
 • http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/۲۱۲۰۱/۱/sp۰۶bh۰۱.pdf ...
 • Brocklesby, M. and Hinshelwood, E. (۲۰۰۱) "Poverty and the Environment: ...
 • Duraiappah, A. (۱۹۹۹) "Poverty and Environmental Degradation: A Review and ...
 • Forsyth, T. and Leach, M. (۱۹۹۸) "Poverty and Environment: Priorities ...
 • Gartton, B. (۱۹۹۶) "The Poverty and Impoverishment Theory". Journal of ...
 • Harris, Richard. B. (۲۰۰۹) "Rangeland Degradation on the Qinghai-Tibetan Plateau: ...
 • International Fund for Agricultural Development (IFAD). (۲۰۰۷). <www.ifad.org> ...
 • Kassahun, A. Snyman, H. A. and Smit, G. N. (۲۰۰۸) ...
 • Li, S. Verburg, P. and Li, X. (۲۰۱۱) "Spatial Analysis ...
 • Lopez, A. Taylor, E. and Yunez, A. (۲۰۱۲) Natural resource ...
 • http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/۶۱۲۳۰/۲/poster_۱۰۴۳۶.pdf ...
 • Mukherjee, S. and Benson, T. (۲۰۰۳) "The Determinants of Poverty ...
 • Omuta, G. (۲۰۱۱) Poverty and Environmental quality in the Niger ...
 • Patten, M. (۲۰۰۲) Proposing empirical research. Los Angeles, USA: Pyrczak ...
 • Swinton, S. Escobar, G. and Reardon, T. (۲۰۰۳) "Poverty and ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 3,424
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support