تحلیل فضایی احساس امنیت در محلات مختلف شهری (مورد مطالعه: شهر قدس)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSOSS-5-3_006

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1400

Abstract:

انسان همواره به دنبال تامین امنیت به عنوان یکی از نیازهای اساسی خود است و احساس امنیت به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت زندگی شهری، مورد توجه قرار گرفته است. در راستای این پژوهش، با هدف تحلیل فضایی احساس امنیت شهروندان در محلات مختلف شهری، شهر قدس را مطالعه نموده است. روش تحقیق، از لحاظ هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق، احساس امنیت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل در قالب ۱۵ شاخص کالبدی, اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی موثر بر امنیت شهری در نظر گرفته شده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۳۷۵ نفر برآورد شده است. انتخاب افراد نمونه با روش تصادفی ساده صورت گرفته است. پس از گردآوری داده ها با بهره گیری از تکنیک تاپسیس به ارزیابی هر یک از محلات از نظر احساس امنیت شهری بر اساس سه شاخص مطروحه پرداخته شد. بر اساس بررسی های صورت گرفته، محله مرکزی به عنوان یک محله کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی، برخوردارترین محله شهر قدس و محله جنوب غربی با بافت آشفته و سکونت غالب مهاجران، محروم ترین محله از لحاظ شاخص های احساس امنیت، رتبه بندی شده اند.

Authors

لیلا سلطانی

استادیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی امین اصفهان، ایران

حسن بیک محمدی

دانشیار، جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان، ایران

سمیه حیدری

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی امین اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • احسانی فرد، ع.؛ شعاعی، ح. و مالکی شجاع، ک. (۱۳۹۲). ...
 • پاکزاد، ج. (۱۳۸۸). سیر اندیشه ها در شهرسازی۳، تهران: انتشارات ...
 • چیوایی، ف. (۱۳۸۹). سبزه الماس، شهر قدس: انتشارات معاونت و ...
 • درگاه الکترونیکی شهرداری قدس. (www. ghods.ir) ...
 • ربانی، ر. و همتی، ر. (۱۳۸۸). «تبیین جامعه شناختی ترس ...
 • رجبی پور، م. (۱۳۸۲). «درآمدی بر احساس امنیت در بستر ...
 • بمانیان، م.؛ رفیعیان، م. و ضابطیان، ا. (۱۳۸۸). «سنجش عوامل ...
 • زنگی آبادی، ع. و رحیمی نادر، ح. (۱۳۸۹). «تحلیل فضایی ...
 • صالحی، ا. (۱۳۸۷). ویژگی های محیطی در فضاهای شهری امن، ...
 • عریضی، ف.؛ محمدی، ا. و ساسان، گ. (۱۳۹۱). «رابطه ویژگی ...
 • عظیمی هاشمی، م. (۱۳۸۴). «تحلیل مقایسه ای احساس امنیت اجتماعی- ...
 • علیخواه، ف. و نجیبی ربیعی، م. (۱۳۸۶). «زنـان و ترس ...
 • کلانتری، م. (۱۳۸۰). بررسی جغرافیایی جرم در شهر تهران، پایان ...
 • کلاهچیان، م. (۱۳۸۲). اپوزیسیون توده وار: تحلیلی بر بحران خرداد ...
 • مامفورد، ل. (۱۳۸۳). فرهنگ شهرها، ترجمه: عارف اقوامی مقدم، تهران: ...
 • مدیری، آ. ( ۱۳۸۵ ). «جرم، خشونت و احساس امنیت ...
 • موذن جامی، م. (۱۳۷۸). «نگاهی به آسیب شناسی امنیت ملی»، ...
 • مویدی، م.؛ علی نژاد، م. و نوایی، ح. (۱۳۹۲). «بررسی ...
 • Blobaum, A. & Hunecke, M. (۲۰۰۵) “Perceived Danger in Urban ...
 • Bonnete, C. Sophie, B. and Pascal, G. (۲۰۰۷) “Effects of ...
 • Brenda, S. A. Yeoh & Pei L. Y. (۱۹۹۷) "Where ...
 • Brownlow, A. (۲۰۰۴) A geography of men_s fear, Department of ...
 • Day, K. Stump, C. & Carreon, D. (۲۰۰۳) “Confrontation and ...
 • Foster, S. Knuiman, M. Villanueva, K. Wood, L. Christian, H. ...
 • Gert, V.B. (۲۰۰۵) “Fearofcrime :feeling (un) safeand (in) secureinther is ...
 • Giordano, L. M. (۲۰۰۸( Land Use, Street Networks, and Crime ...
 • Sherman, B. (۱۹۸۸) Cities Fit to Live in (Themes of ...
 • Schneider, R.H. Kitchen, T. (۲۰۱۳) “Putting Crime Prevention Through Environmental ...
 • Stucky, T.D. and Ottensmann, J.R. (۲۰۰۹) “Land Use and Violent ...
 • نمایش کامل مراجع