بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء (مطالعه ی موردی شرکت های تعاونی خوسف و خراشاد دراستان خراسا ن جنوبی)

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPPL-3-4_008

تاریخ نمایه سازی: 25 اردیبهشت 1400

Abstract:

مشارکت جامعه زنان در فعالیت های مختلف در راستای توسعه روستایی، نقش موثری دارد. یکی از راهکارهای مناسب در جهت بکارگیری مشارکت زنان، ایجاد شرکت های تعاونی روستایی زنان می باشد. ایجاد این نهادها، مسلما در وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها، مفید است. هدف از این تحقیق بررسی نقش شرکت های تعاونی روستایی زنان در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء بصورت مطالعه موردی در استان خراسان جنوبی می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و برمبنای ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از دو روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی مبتنی بر دو ابزار مصاحبه و پرسش نامه استفاده شده است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، متناسب حجم نمونه آماری تعداد ۲۴۳ عضو برای مطالعه انتخاب شدند و با توجه به متغیرهای تحقیق از آزمون t یکطرفه استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد، که عضویت در شرکت های تعاونی روستایی زنان در وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضاء تاثیر مثبت نداشته است، چرا که نتایج آزمون t، بیشتر از از۰۵/۰ بوده و عدم معنادار بودن را نشان می دهد. همچنین براساس نتایج، حداقل ۷۰ درصد از اعضای شرکت های تعاونی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان در شاخص های مختلف، بعد از عضویت در شرکت های تعاونی یا تغییری نکرده یا بدتر شده است.

Keywords:

شرکت تعاونی زنان , وضعیت اقتصادی و اجتماعی , توسعه روستایی

Authors

محمود فال سلیمان

استادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند

جواد میکانیکی

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه بیرجند

حجت اله صادقی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان

عالیه دزگی

دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه بیرجند

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آجیلی، عبدالعظیم و دانایی، میترا. (۱۳۸۴). مروری بر تنگناهای مشارکتی ...
 • بشر دوست، رسول .(۱۳۷۳). بررسی میزان مشارکت زنان روستایی شالیکار ...
 • پورطرق، محمد.(۱۳۸۰). عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت ...
 • تورس، اماری­لیس (۱۳۷۵)؛ جنسیت و توسعه، ترجمه جواد یوسفیان، انتشارات ...
 • توبک، مریم .(۱۳۷۵)..بررسی رابطه بین عزت نفس و مشارکت زنان ...
 • خانی، فضیله.(۱۳۷۲)، زنان در کانون توسعه جهان سوم، دومین کنفرانس ...
 • طباطبایی یحیی­آبادی، شهناز و سیمین حسینیان (۱۳۸۴)؛ توانمندسازی زنان سرپرست ...
 • علوی تبار، علی رضا. (۱۳۷۹). مشارکت دراداره امورشهرها، جلداول، نشر ...
 • فرخی راستابی، زهرا بهجت یزد خواستی و محمود کتابی (۱۳۸۴)، ...
 • لمینگ،چی ران.(۱۳۷۵). مشارکت های زنان درتعاونی های روستایی،ترجمه: پروین معروفی، ...
 • معاونت برنامه ریزی استانداری.(۱۳۸۵ و ۱۳۹۱). سالنامه آماری استان خراسان ...
 • مقنی زاده، محمدحسن. (۱۳۸۰). سازمان­های غیردولتی نهادی برای سازماندهی مشارکت ...
 • Apthotp.R.(۲۰۰۲). Policy Evaluation and Meta-Evaluation: The Case of Rural Cooperatives,pp۶۵۱-۶۶۸ ...
 • Berman, m.(۱۹۷۴). Sex discrimination in Geography : The case of ...
 • Fao, (۱۹۹۵). Asysn thesis Report Of The Near East Region-Women, ...
 • Gertler,M.(۲۰۰۱). Rural Co-operatives and Sustainable Development, Center for the study ...
 • Momsen,janet.(۱۹۹۱). Women and Development in the third world, Routlege,pp۱-۸ ...
 • Vandana, Shiva(۱۹۸۹).staving alive: women ecology and development, Zed Books Ltd ...
 • Styoppw.C.(۱۹۷۵). Coorperation Development and Problem of Social Participation in Light ...
 • Stovkstd, G.(۲۰۰۲). Cooperative Income Allocation in Multiput , Multu-input Setting, ...
 • نمایش کامل مراجع