CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم

عنوان مقاله: نقدی بر روش شناسی اقتصاد مرسوم
شناسه ملی مقاله: JR_JPBUD-16-2_001
منتشر شده در در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمود مشهدی احمد - دانشگاه تهران
محمود متوسلی - دانشگاه تهران
علی طیب نیا - دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
اقتصاد مرسوم، با وجود مخالفتهایی که با مباحث فلسفی و روششناسی میکند، مبتنی بر اصول روششناختی مخصوص به خود است. در واقع، همه تلاشهای علمی که در چارچوب این سنت فکری و برای دستیابی به شناخت و معرفت علمی انجام میشود، در قالب روشهای شناخت پذیرفته شده و مورد تایید آن است، اما، نکتهای که ما را به تامل وامیدارد، این است که آیا مبانی روششناختی اقتصاد مرسوم، میتواند به تحلیل مبتنی بر واقعیات از پدیدههای اقتصادی منجر شود؟ آیا میتواند اهداف مورد نظر اقتصاددانان مرسوم را تحقق بخشد؟ در پژوهش حاضر، تلاش کردهایم با استفاده از روش تحلیل متنی، به پرسشهای مذکور پاسخ دهیم. بررسی ما در پژوهش حاضر، نشان داد که روششناسی اقتصاد مرسوم در دو سطح متافیزیکی و فنی، ضعفها و کاستیهای اساسی (از جمله تضاد بین معرفتشناسی و روششناسی) دارد، به نحوی که نمیتواند مبنای مناسبی برای هدایت پژوهشهای اقتصادی باشد.

کلمات کلیدی:
Methodology, Methodological Individualism, Positivism, Mainstream Economics, روش شناسی، فردگرایی روش شناختی، اثبات گرایی، اقتصاد مرسوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1210011/