بررسی تاثیرات مصرف رسانه ای بر هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه اصفهان

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 293

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JASUI-23-3_004

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

Abstract:

          هدف از نگارش این مقاله، بررسی رابطه میان تاثیرات مصرف رسانه ای بر روی هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان است. دانشجویان به لحاظ کاربرد ابزار رسانه ای در معرض تغییرات هویتی وسیعتری هستند که رفتار، کردار، طرز پوشش، مدگرایی و نوگرایی آنان، این تغیرات هویتی را نشان می دهد. درک بهتر تاثیر رسانه های جمعی بر هویت اجتماعی دانشجویان می تواند در تشخیص رفتارهای اجتماعی و سیاسی این قشر تاثیر گذار باشد. روش تحقیق پژوهش در جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، روش پیمایشی است. این مطالعه بر روی ۱۸۸ نفر از دختران و پسران دانشجوی دانشگاه اصفهان صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که همبستگی های معناداری میان ابعاد کیفیت و کمیت رسانه های جمعی با ابعاد هویت اجتماعی پاسخگویان وجود دارد. در حالی که استفاده از رسانه های چاپی- نوشتاری و دیداری- شنیداری بر روی هویت ملی، گروهی، مذهبی و جنسیتی تاثیر مثبتی می گذارد و باعث تقویت این هویت ها می شود، ولی با هویت قومی رابطه منفی دارد. در رابطه با استفاده از رسانه های الکترونیکی و تاثیر آن بر هویت قومی، یافتهها نشان داد که هویت قومی کسانی که از این رسانه ها استفاده میکنند، قویتر از کسانی بوده که از این وسیله استفاده نمیکنند. تاثیر رسانه های الکترونیک بر دیگر ابعاد هویت اجتماعی منفی بوده است.   

Authors

حسین هرسیج

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

رضا محموداوغلی

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

امید عیسی نژاد

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

محمودرضا رهبرقاضی

دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابراهیمی، قربانعلی ؛ بهنوئی گدنه، عباس. (۱۳۸۷). "بررسی جامعه شناختی ...
 • ادیبی، مهدی ؛ یزدخواستی، بهجت ؛ فرهمند، مهناز.(۱۳۸۷). "جهانی شدن ...
 • اشرفی، احمد.(۱۳۷۷). بررسی بی هویتی اجتماعی و گرایش به غرب، ...
 • اقائی، زهرا. (۱۳۸۶). تاثیر رسانه های جمعی بر احساس امنیت ...
 • بشیریه، حسین.(۱۳۸۳). عقل در سیاست، تهران: نشر نگاه معاصر ...
 • تاجیک، محمدرضا. (۱۳۸۷). "رسانه و بحران در عصر فراواقعیت (با ...
 • جنکینز، ریچارد. (۱۳۸۱ ). هویت اجتماعی، مترجم: تورج یاراحمدی، تهران: ...
 • هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز با توجه به عامل رسانه [مقاله ژورنالی]
 • حافظ نیا، محمدرضا ؛ همکاران.(۱۳۸۵). "تاثیر جهانی شدن بر هویت ...
 • حسین زاده، مکائیل.(۱۳۸۷). "بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی ...
 • ربیعی، علی.(۱۳۸۷). "رسانه های نوین و بحران هویت"، فصلنامه مطالعات ...
 • رضوی زاده، نورالدین.(۱۳۸۵). "بررسی تاثیر رسانه ها بر تمایل به ...
 • زلفعلی فام، جعفر ؛ ابراهیم پور، داوود. (۱۳۸۷). "بررسی تاثیر ...
 • طالبی نژاد، محمدرضا.( ۱۳۶۸). روا ن شناسی ارتباط، تهران: مرکز ...
 • عباس قادی، مجتبی.(۱۳۸۷). "بررسی رابطه استفاده از اینترنت و هویت ...
 • عریضی، فروغ السادات ؛ وحیدا، فریدون ؛ دانش، پروانه.(۱۳۸۵). "ماهواره ...
 • عزیزی، جلیل ؛ زاهد، سعید. (۱۳۸۷). "جوانان و هویت تاریخی ...
 • قاسمی، وحید. (۱۳۸۸). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش های ...
 • قطبی، علی. (۱۳۸۷). "مفهوم هویت و معماری امروز ایران"، آیینه ...
 • گودرزی، حسین. (۱۳۸۴). جامعه شناسی هویت در ایران، تهران: موسسه ...
 • گیدنز، آنتونی.(۱۳۷۸). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در ...
 • لیتل جان ، استیفن. (۱۳۸۴). نظریه های ارتباطات، ترجمه مرتضی ...
 • معیدفر، سعید ؛ شهلی بر، عبدالوهاب.(۱۳۸۵). "جهانی شدن و شکل ...
 • معینی علمداری، جهانگیر.(۱۳۸۴). "هویت و مجاز: تاثیر هویتی اینترنت"، فصلنامه ...
 • ملکی، امیر ؛ عباسپور، علیرضا (۱۳۸۸). "بررسی جامعه شناختی نگرش ...
 • منتظرقائم، مهدی.(۱۳۷۹). "رسانه های جمعی و هویت"، فصلنامه مطالعات ملی، ...
 • مهدی زاده، شراره.(۱۳۸۴). "تلویزیون مخاطب و نگرش نو"، مجله جامعه ...
 • نوچه فلاح، رستم. (۱۳۸۶). هویت، واقعیتی ثابت یا سیال، در ...
 • وارد، گلن. (۱۳۸۷). پست مدرنیسم، ترجمه قادر فخر رنجبری و ...
 • Chandler, Daniel (۲۰۰۴)”Cultivation Theory”, in: http://www.aber.ac.uk&media/Dukuments/short/ultiv.html۳۱- Fernnandez, John (۲۰۰۳) the ...
 • Gerbner , George (۲۰۰۰)” Cultivation Theory : Cultural Indicators Project”, ...
 • Jacobson, Jay (۱۹۹۸) Islam in Transition, London: Routledge ...
 • Jansson, André (۲۰۰۲) “The mediatization of consumption: towards an analytical ...
 • Kellner, Douglas (۱۹۹۶) Television, Advertises and the Constructim of Postmodern ...
 • Penna, Sue & Obrien, Martin (۱۹۹۹) Theorizing Modernity, London: Logman ...
 • Phinney, Jean (۲۰۰۱) “ethnic identity, immigration, and well-being: an interactional ...
 • Severin, Werner & Tankard, James (۱۹۹۲) Communication theories origins methods ...
 • Smith, Marc & Kollock, Peter (۱۹۹۹) Communities in Cyberspace, London: ...
 • Tan, Alexis & Tan, G K. (۱۹۸۷) “American TV in ...
 • Turner, John (۱۹۹۸) The Structure of Sociological Theory (۶th edition), ...
 • Turner, John (۱۹۸۲) “Towards a Cognitive redefinition of the social ...
 • Wood, Ward. (۲۰۰۲) Understanding Identity, London: Arnold Press ...
 • نمایش کامل مراجع