رابطه بین سبکهای دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و مثلث سازی

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 166

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-14-55_001

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

Abstract:

، زیبا زندی ، عباس امان الهی چکیده تاریخ دریافت: ۳۱/۴/۹۴ - تاریخ پذیرش: ۱۰/۷/۹۴ هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر آزمون مدل رابطهی سبکهای دلبستگی با سلامت عمومی و سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارضات والدین و مثلث سازی در دانشآموزان دبیرستانهای دخترانه شهر اهواز بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعهی آماری شامل کلیهی دانشآموزان شهر اهواز بودند. حجم نمونه شامل ۲۱۳ نفر از دانش آموزان دبیرستانی بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (RAAS)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)، پرسشنامه ادراک کودک از تعارض والدین (CPIC) و پرسشنامه سازگاری (AISS) بودند. یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که مدل فرضی از برازندگی مناسبی برخوردار نبود. مدل نهایی با کواریته کردن نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین و خطای مثلث سازی از برازش خوبی نسبت به داده های جامعه برخوردار بود. نتایج ضرایب میسر مستقیم نشان داد که بین سبکهای دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سلامت عمومی، سازگاری عاطفی، مثلث سازی و نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین رابطه معنی دار، نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین به سلامت عمومی و مثلث سازی به سازگاری عاطفی معنی دار است. ضرایب غیرمستقیم با آزمون پریچر و هیز نشان داد که رابطه بین دلبستگی اضطرابی و اجتنابی به سلامت عمومی با میانجیگری مثلث سازی و نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین معنی دار و رابطه بین دلبستگی اجتنابی و اضطرابی به سازگاری عاطفی با میانجیگری نحوه ارزیابی فرزند از تعارض والدین معنی دار است. نتیجه گیری: در فرایند رشد فرزندان، روابط متعارض والدین و مثلث سازی می توانند سلامت عمومی و سازگاری عاطفی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. .

Keywords:

Keyword: attachment styles , general health , affective adjustment , child’s evaluation of inter-parental conflict , triangulation , کلیدواژه ها: سبکهای دلبستگی , سلامت عمومی , سازگاری عاطفی , ارزیابی فرزند از تعارض والدین , مثلث سازی

Authors

خالد اصلانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

زیبا زندی

دانشگاه شهید چمران اهواز

عباس امان الهی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 •  Amato, P. R., & Afifi, T. D. (۲۰۰۶). Feeling ...
 •  Bell, L. G., Bell, D. C., & Nakata, Y. ...
 •  Bradford, K., Barber, B. K., Olsen, J. A., Maughan, ...
 •  Buchanan, C. M., Maccoby, E. E., & Dornbush, S. ...
 •  Buehler, C., &Welsh, D. (۲۰۰۹). A Process Model of ...
 •  Cassidy J, Shaver PR. (۲۰۰۸). Handbook of attachment: Theory, ...
 •  Charles, R. (۲۰۰۱). Is there any empirical support for ...
 •  Chraif, M & Anitei, M. (۲۰۱۲). Overload learning, attachment ...
 •  Cicchetti, D., & Toth, S. L. (۱۹۹۷). Developmental perspective ...
 •  Cummings, E. M., Kouros, C. D., & Papp, L. ...
 •  Cummings, E. M., & Davies, P. T. (۲۰۰۲). Effects ...
 •  Cusimano, M.A. (۲۰۱۳). the role of attachment in perceptions ...
 •  Davies, P. T., & Cummings, E. M. (۱۹۹۴). Marital ...
 •  Ellis, B. J., & Garber, J. (۲۰۰۰). Psychological antecedents ...
 •  Fiese, B.H., & winter, M.A. (۲۰۰۸). Family Influences. Encyclopedia ...
 •  Fosco, G. M., & Grych, J. H. (۲۰۰۷). Emotional ...
 •  Fraley, R. C. (۲۰۰۲). Attachment stability from infancy to ...
 •  Gerard, J. M., Buehler, C., Franck, and K. L., ...
 •  Goldberg DP & Hillier VF. (۱۹۷۹) A scaled version ...
 •  Grych, J., & Fincham, F. (۱۹۹۰). Marital conflict and ...
 •  Grych, J. H., Raynor, S. R., & Fosco, G. ...
 •  Harold, G. T., & Conger, R. D. (۱۹۹۷). Marital ...
 •  Harold, G. T., Shelton, K. H., Goeke-Morey, M. C., ...
 •  Holmbeck, G. N., & Wandrei, M. L. (۱۹۹۳). Individual ...
 •  Jacobvitz, D. B., & Bush, N. F. (۱۹۹۶). Reconstructions ...
 •  Larose, S., & Boivin, M. (۱۹۹۸). Attachment to parents, ...
 •  McWilliams, L. A., & Bailey, S. J. (۲۰۱۰). Associations ...
 •  Meunier, J. C., Roskam, I., Stievenart, M., Moortele, G., ...
 •  Minuchin, S. (۱۹۷۴). Families and family therapy. Cambridge, MA: ...
 •  Morton N, Browne K. (۱۹۹۸). Theory and observation of ...
 •  Noftle, E. E. & Shaver P., R. (۲۰۰۶). Attachment ...
 •  Oleary, S., & Vider, B. (۲۰۰۵). Marital adjustment, child-rearing ...
 •  Rosenstein, D. D. S. & Horowitz, H. A. (۱۹۹۶). ...
 •  Schultheiss, D., & Blustein, D. (۱۹۹۴b). Role of adolescent–parent ...
 •  Sheeber, L. B. Johnson. H. (۱۹۹۲). Child temperament, maternal ...
 •  Vivona, J. (۲۰۰۰). Parental attachment styles of late adolescents: ...
 •  Wang, L., & Crane, D. R. (۲۰۰۱). The relationship ...
 •  Wilkinson, R, B. (۲۰۱۰).best friend attachment versus peer attachment ...
 •  Yahav, R. (۲۰۰۲). External and internal symptoms in children ...
 •  Ying, Y, W., Allen Lee, P & Tsai, J. ...
 •  بشارت، م. ع.، گلینژاد، م. و احمدی، ع. ا. ...
 •  بشر دوست، س. (۱۳۸۳). رابطه بین تعارضات زندگی زناشویی ...
 •  بنده پور، ا. (۱۳۸۷). بررسی اثربخشی آموزشهای خودگوییهای مثبت ...
 •  پاکدامن، ش. (۱۳۸۰). بررسی ارتباط بین دلبستگی و جامعه ...
 •  تقوی، م. ر. (۱۳۸۰). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ...
 •  حیاطی، ی.، بیگلر، م.، رحمانی، ح.، رجب نژاد، ز. ...
 •  خوشابی، ک. و ابوحمزه، ا. (۱۳۸۵). نظریه دلبستگی جان ...
 •  ریاحی، م. ا.، علیوردی، ا. و بهرامی، س. (۱۳۸۷).تحلیل ...
 •  زارع مقدم، ع. ا. (۱۳۸۵). بررسی اثربخشی آموزشهای شناختی ...
 •  ساعتچی، م.، کامکاری، ک. و عسگریان، م. (۱۳۸۹). آزمونهای ...
 •  سینها و سینگ (۱۹۹۳). پرسشنامه سازگاری برای دانش آموزان ...
 •  صیادی، ع. (۱۳۸۱). بررسی و مقایسه اثرمتقابل کارایی خانواده ...
 •  گلدنبرگ، ا. و گلدنبرگ، ه. (۲۰۰۰). خانواده درمانی. ترجمه ...
 •  گهرن، ف.، فورگاتی، .، فای، ل. و گیلبرت، ج. ...
 •  لطفی کاشانی، ف. و وزیری، ش. (۱۳۷۲). روان شناسی ...
 • نمایش کامل مراجع