پیشبینی سلامت عمومی براساس مولفههای خودشفقتی در دانشجویان دختر دارای تجربهی شکست عاطفی دانشگاههای اهواز

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-13-50_002

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1400

Abstract:

_ _ چکیده تاریخ دریافت: ۲۰/۴/۹۲ _ تاریخ پذیرش: ۲۵/۱/۹۳ هدف از پژوهش حاضر پیشبینی سلامت عمومی براساس مولفههای خودشفقتی (خودمهربانی، خودقضاوتی، انسانیت مشترک، انزوا، ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد) در دانشجویان دختر دارای تجربهی شکست عاطفی دانشگاههای شهر اهواز بود. روش پژوهش حاضر همبستگی و از نوع پیشبین بود و آزمودنیهای آن را ۱۹۰ دانشجوی دارای تجربهی شکست عاطفی در طی یک سال گذشته تشکیل میدادند. انتخاب گروه نمونه به روش نمونهگیری هدفمند انجام شد. ابزارهای گردآوری دادهها شامل پرسشنامههای سلامت عمومی گلدنبرگ و خودشفقتی نف بود. برای تحلیل دادهها از روش تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ترکیب خطی متغیرهای پژوهش قادر به پیشبینی سلامت عمومی در دانشجویان دختر دارای تجربهی شکست عاطفی دانشگاههای شهر اهواز است. همچنین در تحلیل ممیز به روش گام به گام مشخص گردید که کارآمدترین متغیرها در پیشبینی سلامت عمومی به ترتیب شناخت بیش از حد و انسانیت مشترک هستند. در بررسی متغیرها به صورت جداگانه نیز مشخص گردید که همهی متغیرها شامل خودمهربانی، خودقضاوتی، انسانیت مشترک، انزوا، ذهنآگاهی و شناخت بیش از حد، پیشبینهای معنیداری برای سلامت عمومی در دانشجویان دختر دارای تجربهی شکست عاطفی در دانشگاههای شهر اهواز میباشند.

Authors

عباس امان الهی

دانشگاه شهید چمران اهواز

کوثر تردست

دانشگاه شهید چمران اهواز

خالد اصلانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 •  Bisconti, T. L., Bergeman, C. S., & Boker, S. ...
 •  Brown, K. W., & Ryan, R. M. (۲۰۰۳). The ...
 •  Davis, D., Shaver, P. R., & Vernon, M. L. ...
 •  Donald, M., Dower, J., Correa-Velez, I., & Jones, M. ...
 •  Eastwick, P. W., Finkel, E. J., Krishnamurti, T., & ...
 •  Field, T. (۲۰۱۱). Romantic Breakups, Heartbreak and Bereavement. Psychology, ...
 •  Field, T., Diego, M., Pelaez ,M., Deeds, O., & ...
 •  Fisher, H. E., Brown, L. L., Aron, A., Strong, ...
 •  Fleming, C. B., White, H. R., Oesterle, S., Haggerty, ...
 •  Gilbert, P., & Procter, S. (۲۰۰۶). Compassionate mind training ...
 •  Gilbert, P., Baldwin, M. W., Irons, C., Baccus, J. ...
 •  Gilbert, S. P., & Sifers, S. K. (۲۰۱۱). Bouncing ...
 •  Kiecolt-Glaser, J. K., & Newton, T. L. (۲۰۰۱). Marriage ...
 •  Kiecolt-Glaser, J. K., Fisher, L. D., Ogrocki, P., Stout, ...
 •  McDermott, O. D., Prigerson, H. G., Reynolds, C. F. ...
 •  Monroe, S. M., Rohde, P., Seeley, J. R., & ...
 •  Morgan, H. J., & Shaver, P. R. (۱۹۹۹). Attachment ...
 •  Neff, K. D. (۲۰۰۳a). Self Compassion: An Alternative Conceptualization ...
 •  Neff, K. D. (۲۰۰۳b). The Development and Validation of ...
 •  Neff, K. D., & Rude, S. S., & Kirkpatrick, ...
 •  Neff, K. D., Hseih, Y., & Dejitthirat, K. (۲۰۰۵). ...
 •  Neff, K. D., Kirkpatrick, K., & Rude, S. S. ...
 •  Prigerson, H., & Jacobs, S. (۲۰۰۱). Traumatic grief as ...
 •  Primeau, J. E. (۲۰۱۳). Romantic Breakup and College Student ...
 •  Raphael, B., Minkov, C., & Dobson, M. (۲۰۰۱). Psychotherapeutic ...
 •  Ratto, N. (۲۰۰۷). The role of attachment style with ...
 •  Rhoades, G. K., Kamp Dush, C. M., Atkins, D. ...
 •  Sbarra, D. A. (۲۰۰۶). Predicting the onset of emotional ...
 •  Sbarra, D. A., & Emery, R. E. (۲۰۰۵). The ...
 •  Sbarra, D. A., Law, R. W., Portley, R. M. ...
 •  Taylor, F., & Bryant, R. A. (۲۰۰۷). The tendency ...
 •  تقوی، محمدرضا (۱۳۸۰). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامهی سلامت ...
 •  حسینی، نرگس؛ احقر، قدسی؛ اکبری، ابوالقاسم؛ شریفی، نسترن؛ زیرنظر ...
 •  مروتی، ذکرالله (۱۳۹۰). رابطهی علی محیط یادگیری سازندهگرای ادراکشده ...
 • نمایش کامل مراجع