CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی ضریب دبی سرریز لبه تیز مستطیلی در دو حالت با روزنه و بدون روزنه بااستفاده از مدل عددی Flow-۳D

عنوان مقاله: بررسی ضریب دبی سرریز لبه تیز مستطیلی در دو حالت با روزنه و بدون روزنه بااستفاده از مدل عددی Flow-۳D
شناسه (COI) مقاله: UACECONF01_057
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی شهرسازی، معماری، عمران، محیط زیست در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیوان کاظمی حسنوند - دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرا ن
محمود شفاعی بجستان
مهدی زینی وند - استادیار گروه سازههای آبی دانشکده مهندسی آب و محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

خلاصه مقاله:
سرریزها سازه های آبی هستند که برای کنترل و تنظیم سطح آب و نیز اندازه گیری جریان در شبکه های آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، شرایط جریان بر روی سرریز لبه تیز مستطیلی در حالت بدون روزنه و با روزنه، با مدل عددی و با خطای k-e شبیه سازی شد، و در ادامه با مدل تلاطمیFlow-۳D ۲/۱۳ درصد نسبت به روابط مورد اعتماد کالیبره شد. سپس به منظور افزایش دبی خروجی و نیز جلوگیری از نهشته شدن رسوبات پشت سر ریز، روزنه ای در سرریز ایجاد گردید و سازه جدید با شرایط جریان متفاوتی شبیه سازی شد. مقایسه نتایج حالت با روزنه و بدون روزنه حاکی از آن بود که به ازای یک دبی یکسان، ضریب دبی در حالت استفاده از روزنه برای مقادیر بار آبی مشابه نسبت به ضریب دبی برای سرریز در حالت بدون روزنه حالت افزایشی دارد.

کلمات کلیدی:
سرریز لبه تیز مستطیلی، ضریب دبی، روزنه،Flow-۳D

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1218600/