تاثیر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا (.Brassica napus L)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 334

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPP-9-2_008

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1400

Abstract:

به منظور بررسی اثر سطوح آبیاری و باکتری های محرک رشد بر عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژی و بیوشیمیایی کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل با سه تکرار در سال زراعی ۱۳۹۵ اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل سطوح آبیاری در سه سطح (قطع آبیاری در ۵۰ درصد مرحله گل دهی و تشکیل خورجین، قطع آبیاری در ۵۰ درصد مرحله تشکیل دانه، آبیاری کامل به عنوان شاهد) و کاربرد کودهای زیستی در چهار سطح (عدم تلقیح بذر با باکتری، تلقیح با نیتروباکتر (Nitrobacter)، سودوموناس (Psedomonas) و آزوسپریلیوم (Azospirillum) بودند. نتایج نشان داد که محدودیت آبی، عملکرد، عملکرد کوانتومی، هدایت روزنه ای، محتوای کلروفیل و مقادیر لینولئیک، اولئیک، ایکوزنوئیک و پالمیتولئیک اسید را کاهش و محتوای اروسیک اسید، آراشیدیک اسید و پرولین را افزایش داد. مقایسه میانگین ها نشان داد بالاترین عملکرد دانه (۱/۶۲ تن در هکتار)، عملکرد کوانتومی (۰/۵۲۳)، هدایت روزنه ای (۱۴/۷ میلی مول بر مترمربع برثانیه)، محتوای کلروفیل (۳۲/۹)، اولئیک اسید (۶۹/۲۴ درصد)، لینولئیک اسید (۱۰/۴۵ درصد)، ایکوازانوائیک اسید (۱/۳۴ درصد) در حالت تلقیح با آزوسپریلیوم و آبیاری کامل و بیشترین محتوای اروسیک اسید (۲/۸۹ درصد) و آراشیدیک اسید (۰/۹۴ درصد) در عدم تلقیح و قطع آبیاری در مرحله تشکیل دانه مشاهده شد. بیشترین محتوای پرولین (۱/۵۲ میکرو گرم در گرم وزن تر) در حالت تلقیح با آزوسپریلیوم و قطع آبیاری در مرحله گل دهی و تشکیل خورجین به دست آمد. به نظر می رسد کاربرد باکتری های محرک رشد به دلیل بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیک مانند عملکرد کوانتومی، محتوای کلروفیل، هدایت روزنه ای و پرولین می تواند برای بهبود تولید کلزا تحت شرایط کم آبی توصیه شود.

Authors

حسین وطن دوست

University of Mohaghegh Ardabili

رئوف سید شریفی

University of Mohaghegh Ardabili

یونس خیری زاده اروق

University of Mohaghegh Ardabili

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Angadi, S. V. and M. H. Entz. ۲۰۰۲. Water relations ...
 • AOAC. ۱۹۹۰. Method ۹۸۸.۰۵. Helrich, K. (Ed.). Official Methods of ...
 • Bano, A. and M. Fatima. ۲۰۰۹. Salt tolerance in Zea ...
 • Bates, L., S. R. P. Waldren and I. D. Teare. ...
 • Brevedan. R. E. and D. B. Egli, D. B. ۲۰۰۳. ...
 • Buttar, G. S., H. S. Thind and M. S. Aujla. ...
 • Çiçek, N. and H. Çakirlar. ۲۰۰۲. The effect of salinity ...
 • Din, J., I. Soukhan and A. R. Gurmani. ۲۰۱۱. Physiological ...
 • Etemadi, F., S. Madah Hosseini, H. Dashti and A. Akhgar. ...
 • Ghobadi, M., M. Bakhshandeh, G. Fathi, M. H. Gharineh, K. ...
 • Gilick, B. E., D. Penrose and M. Wenbo. ۲۰۰۱. Bacterial ...
 • Gorbanli, M. and M. Niakan. ۲۰۰۶. The effect of drought ...
 • Jalili, F., K. Khavazi and H. Asadi Rahmani. ۲۰۱۲. Effects ...
 • Jifon, J. L., J. P. Sylvertsen and E. Whaley. ۲۰۰۵. ...
 • Kafi, M. and M. Rostami. ۲۰۰۸. Yield and oil content ...
 • Khaliq, A. ۲۰۰۴. Irrigation and nitrogen management effects on productivity ...
 • Kheirizadeh Arough, Y., R. Seyed Sharifi and R. Seyed Sharifi. ...
 • Levitt, J. ۱۹۸۰. Responses of Plant to Environmental Stresses. Academic ...
 • Li, S., S. R. Pezeshki and S. Goodwin. ۲۰۰۴. Effects ...
 • Marius, S., A. Octavita, U. Eugen and A. Vlad. ۲۰۰۵. ...
 • Mia, M. A. B., Z. H. Shamsuddin and M. Mahmood. ...
 • Mihalovic, N. and M. Lazarevic. ۱۹۷۷. Chlorophyllaz activity in wheat ...
 • Minikstry of Agricultural Jahad. ۲۰۱۶. Agricultural statistics of the first, ...
 • Miyashita, K., S. Tanakamaru, T. Maitani and K. Kimura.۲۰۰۵. Recovery ...
 • Molinari, H. B. C., C. J. Marur, J. C. Bespalhok, ...
 • Molla, A. H., Z. H. Shamsuddin, M. S. Halimi, M. ...
 • Monneveux, P., D. Rekika, E. Acevedo and O. Merah. ۲۰۰۶. ...
 • Moran, J. F., M. Becana, I. Ormaetxe, S. L. Frechilla, ...
 • Najafi, R., J. Vafabakhsh, Gh. Taheri, H. R. Zabihi. ۲۰۱۵. ...
 • Niazi, J. and R. Fouladmand. ۲۰۰۶. Irrigation regime and requirement ...
 • Nosheen, A, A. Bano and F. Ullah. ۲۰۱۳. The role ...
 • Ohara, N., Y. Naito, K. Kasama, T. Shindo, H. Yoshida, ...
 • Pham-Thi, A. T., C. Borrel-Flood, J. Vieira Da Sila, A. ...
 • Schoebitz, M., C. Mengual and A. Roldan. ۲۰۱۴. Combined effects ...
 • Schutz, H. and E. Fangmier. ۲۰۰۱. Growth and yield responses ...
 • Seyed Ahmadi, A., A. Bakhshandeh and M. H Gharineh. ۲۰۱۵. ...
 • Seyed Sharifi, R. ۲۰۱۶. Application of biofertilizers and zinc increases ...
 • Seyed Sharifi, R. and A. Namvar. ۲۰۱۵. Bio fertilizers in ...
 • Shahbazi, M. and Z. Mohaghegh Doust ۱۹۹۶. Evaluating effects of ...
 • Sibi, M., M. Mirzakhani and M. Gomaryan. ۲۰۱۲. Effects of ...
 • Sivasakthi, S., G. Usharani and P. Saranraj. ۲۰۱۴. Biocontrol potentiality ...
 • Ullah, F., A. Bano and A. Nosheen. ۲۰۱۲. Effects of ...
 • Younis, M. E., A. M. Gaber and M. El-Nimr. ۲۰۰۱. ...
 • نمایش کامل مراجع