بررسی درک دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران از زیر ساختار جزء به کل مفهوم کسر بر اساس نظریه APOS و SOLO، با استفاده از یک تکلیف غیرمعمول

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 212

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSR-18-68_008

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1400

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی درک دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران از مفهوم کسر (زیر ساختار جزء به کل) بر اساس دو نظریه APOSوSOLO انجام شد. روش انجام این مطالعه، توصیفی - پیمایشی، جامعه آماری آن، دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۸- ۱۳۹۷ و نمونه آن، ۵۹۸ نفر از جامعه آماری بود که با روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از آزمونی با یک تکلیف غیرمعمول استفاده شد. روایی محتوایی آزمون از نظر متخصصان آموزش ریاضی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار پژوهش بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، ۷/۰ به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که دانش آموزان، درک محدودی از مفهوم کسر (زیرساختار جزء به کل) دارند و در خصوص این مفهوم، بدفهمی های مشترکی دارند. رایج ترین بدفهمی های به دست آمده در این مطالعه شامل ۱- عدم توجه به مساوی بودن قسمت ها؛ ۲- درک کسر به عنوان نسبت جزء به جزء و ۳- استفاده از تقسیم بندی تقریبی برای تعیین مقدار کسری دقیق، بود. تحلیل پاسخ ها بر اساس نظریه APOS مشخص کرد که دانش آموزان توانایی استفاده از این مفهوم را در مواجهه با تکالیف و موقعیت های غیرمعمول ندارند. در تحلیل پاسخ ها بر اساس مدل SOLO نیز مشخص شد بیش از ۶۰ درصد پاسخ ها، در سطح چند ساختاری بود. پیشنهاد این تحقیق، عدم تاکید بیش ازحد بر زیر ساختار جزء به کل، ارائه فرصت های برابر برای توسعه سایر زیر ساختارها و تاکید بر یادگیری مفهومی رویه ها و الگوریتم های مرتبط با مفهوم کسر در محتواها و فرصت های آموزشی ارائه شده به دانش آموزان است.

Keywords:

تکلیف غیر معمول , دانش آموزان دوره دوم ابتدایی , زیر ساختار جزء به کل , مفهوم کسر , نظریه APOS و SOLO

Authors

مهدی ایزدی

دانشجوی دکتری رشته آموزش ریاضی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

ابراهیم ریحانی

دکتری رشته آموزش ریاضی، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Arnon, I. (۱۹۹۸). In the mind’s eye: How children develop ...
 • Arnon, I., Cottrill, J., Dubinsky, E., Oktaç, A., Roa Fuentes, ...
 • Arnon, I., Nesher, P., & Nirenburg, R. (۲۰۰۱). Where do ...
 • Asiala, M., Brown, A., DeVries, D. J., Dubinsky, E., Mathews, ...
 • Behr, M. J., Lesh, R., Post, T., & Silver, E. ...
 • Biggs, J., & Collis, K. F. (۱۹۸۰). SOLO taxonomy. Education ...
 • Čadež, T. H., & Kolar, V. M. (۲۰۱۸). How fifth-grade ...
 • Charalambous, C. Y., & Pitta-Pantazi, D. (۲۰۰۷). Drawing on a ...
 • Davis, G. E. (۱۹۸۹). Attainment of rational number knowledge. ۱۹۸۹). ...
 • Davoodi, KH., Rastgar, A., Reyhani, E. Safari Azar, Sh., & ...
 • Doosti, M. (۲۰۱۳). A Study on Sixth Grade Students’ understanding ...
 • Dubinsky, E., & Moses R. P. (۲۰۱۶). Philosophy, Math Research, ...
 • Eskandari, N. (۲۰۱۳). Studying Students’ Misconceptions of Fractions Numbers and ...
 • Kieren, T. E. (۱۹۷۶). On the mathematical, cognitive, and instructional ...
 • Lamon, S. J. (۲۰۰۱). Enculturation in mathematical modelling. In Modelling ...
 • Lamon, S. J. (۲۰۱۲). Teaching fractions and ratios for understanding: ...
 • Leung, C. K. E. (۲۰۰۹). A preliminary study on Hong ...
 • Marshall, S. P. (۱۹۹۳). Assessment of rational number understanding: A ...
 • Obersteiner, A., Dresler, T., Bieck, S. M., & Moeller, K. ...
 • Pantziara, M., & Philippou, G. (۲۰۱۲). Levels of students’“conception” of ...
 • Park, J., Güçler, B., & McCrory, R. (۲۰۱۳). Teaching prospective ...
 • Pedersen, P. L., & Bjerre, M. (۲۰۲۱). Two conceptions of ...
 • Pegg, J. (۱۹۹۲). Assessing students’ understanding at the primary and ...
 • Pegg, J., & Tall, D. (۲۰۰۵). The fundamental cycle of ...
 • Pitkethly, A., & Hunting, R. (۱۹۹۶). A review of recent ...
 • Rafia poor gatabi, A. (۲۰۱۰). Designing framework for creating balance ...
 • Son, J.-W., & Senk, S. L. (۲۰۱۰). How reform curricula ...
 • Torbeyns, J., Schneider, M., Xin, Z., & Siegler, R. S. ...
 • Tzur, R. (۲۰۱۹). Developing Fractions as Multiplicative Relations: A Model ...
 • نمایش کامل مراجع