روش بازرسی اجزای پل های بتنی

رده بندی دیویی:624/2
ISBN: 978-600-269-043-2
رده بندی کنگره: 1396 9ر9گ/335 TG
شماره کتابشناسی ملی: 4860622
Document ID: R-1223887
Publish: 2 June 2021
Publish Year: 1396
Page: 150
Language: Persian
View: 1,431

This Book With 150 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

امروزه اجرای پروژه های عمرانی جدید در کشورهای در حال توسعه از عوامل پیشرفت و رشد اقتصادی آنها به شمار می رود، با این حال متاسفانه در این کشورها ، توجه به پایش و نگهداری مناسب و به موقع از ساخت و سازهای جدید ، برای مدیران یک مسئله غیر ضروری تلقی میشود. مهمترین نکته در تعمیر و نگهداری یک سازه استفاده مناسب از طول عمر مفید آن است. به عبارت دیگر با جلوگیری از خرابی های زود هنگام و یا آسیب های شدید سازهای میتوان از حداکثر ظرفیت سازه در عمر مفید طراحی شده برای آن، استفاده نمود. مهمترین ره آورد بازرسی و نگهداری یک سازه عمرانی، جلوگیری از صرف هزینه های زیادی است که تعمیرات سنگین و یا جایگزینی سازه (در صورت انهدام و خرابی شدید) در پی خواهد داشت . در بسیاری از موارد می توان با صرف هزینهای منطقی و در مدت زمان مناسب از تحمیل هزینه های بسیار بالای ناشی از تعمیرات اساسی و یا جایگزینی یک سازه جلوگیری به عمل آورد.
پل ها جزء بزرگترین و آسیب پذیرترین پروژه های عمرانی و همچنین عناصر کلیدی مسیر راه تلقی میشوند و احداث آنها نسبت به بقیه اجزای راه بسیار پرهزینه است . اعضای پل با گذشت زمان دچار فرسودگی و آسیب دیدگی شده و ترمیم، بازسازی و یا تعمیر آنها نیاز به بودجه سنگین دارد. با اعمال بازرسی زمان بندی شده و نگهداری به موقع می توان از تحمیل این هزینه ها جلوگیری به عمل آورد. به عنوان مثال در سازه یک پل، بازرسی، نگهداری و ترمیم به موقع سیستم درز انبساط می تواند از ورود آسیب های شدیدتر به عرشه پل جلوگیری نمود که نتیجه آن عدم تحمیل هزینه های تعمیراتی سنگین عرشه به متصدیان مرمت و نگهداری است. فرآیند نگهداری و مدیریت موثر پل ها بر پایه بازرسی صحیح و تعیین وضعیت موجود
هر عضو از سازه پل، استوار است. اطلاعات لازم از وضعیت پل توسط بازرسان و با استفاده از روشهای ارائه شده در این مجموعه تهیه می گردد.

فهرست مطالب Book

مقدمه 
بررسی منابع خارجی مورد استفاده 
بررسی منابع داخلی مورد استفاده 
معرفی پل های بتنی 
مزایا و معایب بتن آرمه 
طبقه بندی پل ها 
معرفی اجمالی پل های واقع در طبقه بندی های ذکر شده و بررسی وضعیت کشوری 
معرفی اعضای پل های بتنی 
خرابی اعضای پل های بتنی 
ارائه برنامه و اصول بازرسی پل ها 
روش بازرسی پل ها 
فهرست منابع 

نمایش کامل متن