جزییات سازه مسکونی با قاب های متعارف چوبی

رده بندی دیویی:694/1
ISBN: 978-600-113-176-6
رده بندی کنگره: 1396 2الف چ/4818 TH
شماره کتابشناسی ملی: 4970729
Document ID: R-1224275
Publish: 2 June 2021
Publish Year: 1396
Page: 122
Language: Persian
دسته بندی علمی:
View: 1,254

This Book With 122 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

در کشورهای غربی قاب چوبی در سازه های مسکونی و آپارتمان ها، اکثریت دارد و بالاترین جمعیت ساکن در خانه های چوبی را ایالات متحده آمریکا دارد. به طور فزاینده ای از قاب چوبی در سازه های تجاری و صنعتی استفاده می شود. سازه های با قاب چوبی از نظر ساخت، گرما و سرما و تامین آسایش ساکنان، اقتصادی هستند و ایمنی بالایی در اتفاق های سوانح طبیعی دارند. سازه چوبی قابلیت سازگاری به سبک های سنتی، روز و آینده را دارد. آزادی عمل معماری در ساز ههای چوبی گفته می شود نامحدود است. استحکام ذاتی و دوام ساختمان های چوبی را، تاریخ نشان داده است. هدف این نشریه خلاصه کردن و نشان دادن قواعد عام و ترتیب توالی فازهای کار مربوط به سازه های متعارف با قاب چوبی است که راهنمایی برای ساختمان سازه ها، نجارها، بازرس های ساختمان و دانشجویان ذیربط باشد. کاربرد قواعد سازه متعارف شاید بنابر الزام های کد ساختمانی متبوع در محل احداث سازه، محدودیت داشته باشد . شروط متعارف
ساختمان، که در این نشریه هم آمده، نشان دهنده فناوری هایی است که با عملکرد موفق تاریخی بوده اند. در بعضی از کدهای ساختمانی امروزی، لزوم روش طراحی سازه ای، نسبت به سازه 
متعارف، بیشتر مطرح است. این الزام شاید از نظر نیاز به عملکرد بهتر سازه زیربارهای متوسط تا زیاد باد، زلزله و برف، مورد توجه است. برای اطلاعات بیشتر، حسب توجه کاربران در زمینههای طراحی مهندسی، پی، نصب و نازککاری و استاندارد کیفیت چوب، صورتی از منابع مطرح قبل از قسمت تیر و ستون ارائه شده است.

فهرست مطالب Book

عنوان
مقدمه 
دامنه عام
ابعاد 
علامت کیفیت 
خشک شدن چوب 
حفاظت از مصالح 
انواع قاب سازه ای 
قاب روی صفحه کف 
قاب سازه دو طبقه با ستون پیوسته 
اتصال ها 
قاب با تیر و تخته (دو نعل) 
قاب خرپایی سازه 
زیربناها 
زیربناهای بتنی 
زیربناهای چوبی 
زیربناهای دیگر 
حفاظت در برابر موریانه و پوسیدگی 
نواحی خاک برداری نشده 
ستون ها و چارچوب ها 
دیوارهای بیرونی 
تیرها و تیرهای باربر در دیوار بنایی 
تکیه گاه های چوبی نصب شده در زمین 
روکوب بیرون 
تهویه فضای جریان هوا 
کنترل موریانه 
الزام های بیشتر 
قاب کف 

صفحه ها روی دیوارهای زیربنا 
صفحه روی پایه 
تیر و تیر باربر 
انتخاب و نصب تیرچه ها 
پل زدن 
چارچوب منافذ کف 
چاک و سوراخ زدن تیرچه ها 
تکیه گاه پارتیشن ها 
طره کف 
پیشگیری حریق 
جداسازی 
قاب دیوار بیرونی 
اندازه ستون کلاف و فاصله گذاری 
منافذ در دیوار بیرونی 
دیوارها در انتهای شیب بام 
پوشش دیواره 
کاغذ ساختمانی یا پوششی 
قاب پارتیشن داخلی 
پارتیشن های باربر 
پارتیشن های غیر باربر 
قاب اطراف دودکش و شومینه 
ساخت قاب 
تزیین 
قاب بام و سقف 
قاب تیرچه سقف و تیر زیر شیروانی 
تیرهای طوقه 
قاب تیر زیرشیروانی گودی و نبش 
خرپاهای بام 
فاصله بین پارتیشن و سقف 

بام مسطح 
پوشش بام 
فاصله بین تخته ها پوشش بستر 
تهویه فضای زیر شیروانی 
عایق کاری و بخارگیرها 
عایق کاری 
بخارگیر 
روکوب و پوشش بیرون 
روکوب چوبی 
حفاظت از روکوب 
لت های برش شده و دست شکاف 
روکش بنایی 
ک فسازی 
کف زیرین 
زیرانداز 
کف پوش چوبی 
سکوی چوبی 
طراحی 
مهندسی 
لمبه کوبی 
جان پناه 
پرداخت سکو 
فهرست منابع 

نمایش کامل متن