بررسی رفتار حرارتی نورگیر در یک ساختمان مسکونی در تهران

رده بندی دیویی:

720/955

ISBN:

970-600-113-182-0

رده بندی کنگره:

1396 4ب3م/5985 NA

شماره کتابشناسی ملی:

5063083

Document ID:

R-1224480

Publish:

3 June 2021

Publish Year:

1396

Page:

292

Language:

Persian

View:

293

This Book With 292 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم
لینک ثابت به این Book:

Abstract:

طراحی فضایی موسوم به نورگیر مدت زمانی است که در طراحی ساختمان های آپارتمانی مسکونی رایج شده است. اگرچه حفره های نورگیر برای تامین روشنایی حداقل در داخل فضاهای همجوار با بدنه آن ایجاد می شود، اما عملا به صورت هم زمان بر روشنایی و بر رفتار حرارتی ساختمان نیز تاثیرگذار است. در این گزارش، در گام اول، با جمع آوری و بررسی تجربیات موجود در زمینه کاربرد این نوع عناصر در معماری گذشته و حال و همچنین مطالعه تحقیقات مشابهی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، عوامل موثر در طراحی نورگیرها و کلیات تاثیرات آن ها بر عملکرد ساختمان از نظر روشنایی، گرمایش و سرمایش مشخص شده است. سپس روش های برداشت پارامترهای مختلف تعیین کننده وضعیت موجود در یک نورگیر و چگونگی برداشت آن ها آورده شده است. در بخش بعدی، نمونه موردی بررس یشده معرفی گردیده، و اقدامات مختلفی که برای پایش (مانیتورینگ) عملکرد آن در اوقات سرد و گرم سال صورت گرفته تشریح شده است. در بخش نهایی گزارش، با استفاده از مجموعه اطلاعات به دست آمده، جمع بندی هایی برای تکمیل ضوابط مبحث ۱۹ ، و پیشنهادهایی برای ادامه اقدامات صورت گرفته ارائه شده است.