CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

پالینولوژی، پالینوفاسیس و آب و هوای دیرینه سازند کژدمی در میدان نفتی سروش در شمال غرب خلیج فارس

عنوان مقاله: پالینولوژی، پالینوفاسیس و آب و هوای دیرینه سازند کژدمی در میدان نفتی سروش در شمال غرب خلیج فارس
شناسه (COI) مقاله: GEOC06_033
منتشر شده در ششمین همایش ملی مهندسی معدن و علوم زمین در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب رضایی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زمین شناسی، تهران، ایران

خلاصه مقاله:
در این مطالعه سعی شده با بررسی شواهد پالینولوژیکی، محیط رسوبی و شرایط آب و هوای دیرینه طی انبایشسازند کژدمی در میدان نفتی سروش تعیین گردد. برای این منظور ۱۲۴ نمونه مربوط به ۱۴۷ متر مغزه برای مطالعاتپالینولوژی و پالینوفاسیس آماده سازی و مطالعه گردید. با توجه به مطالعات صورت گرفته در سایر نقاط جهان و تطابقآنها با اطلاعات به دست آمده از نمونه های بررسی شده در این مطالعه و ثبت میکروفسیل های شاخص، سن سازند کژدمیدر چاه SR-X آلبین در نظر گرفته شده است. همچنین چهار رخساره پالینولوژیکی (پالینوفاسیس های I, II, VI, IX) کهشاخص محیط های نزدیک به ساحل می باشند، تفکیک گردید. با تعیین فاکتورهای مختلف فسیل شناسی و با تلفیقداده های به دست آمده، شرایط هوازی با انرژی متوسط تا زیاد که معمولا نشان دهنده محیط های دلتایی است، برایسازند کژدمی در میدان مذکور بدست آمد. علاوه بر این، شناسایی و شمارش اسپور و پولن ها در تمام اسلایدها نشاندهنده فراوانی بالای جنس های Dictyophyllidites, Cyathidites و Araucariacites است که گیاهان والد این جنس هامربوط به خانواده سرخس ها می باشند، فراوانی بالای اسپور سرخس ها منعکس کننده شرایط آب و هوایی گرم و مرطوبحاکم بر زمان رسوب گذاری سازند کژدمی در میدان سروش است. همچنین فراوانی داینوسیست های آب گرم مثل:Hystrichocasphaeridium, Paleocystodinium, Areoligera و Impagidinium شرایط بالا را تائید می کند. در ضمنمطالعات پالئوژئوگرافی تطابقی مناسبی با شواهد فسیلی نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
پالینوفاسیس، شواهد پالینولوژیکی، آب و هوای دیرینه، سازند کژدمی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1226832/