بررسی میزان خسارت کرم قوزه پنبه بر تولید محصولات کشاورزی و بیان روش های مبارزه با آن

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 203

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSBDIAE05_103

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

Abstract:

کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera) یکی از آفات مهم محصولات کشاورزی در غالب نقاط دنیا از جمله ایران مباشد. در این مقاله ضمن توصیف کلی ساختار مورفولوژیک کرم قوزه پنبه در دو جنس نر و ماده و بیان مراحل رشد آن به بررسی میزان خسارت های وارده توسط کرم قوزه پنبه به محصولات کشاورزی پرداخته شده است همچنین به بررسی راه های مختلف مقابله با آن نیز اشاره شده است، که از جمله آن انواع روش های کنترل ژنتیکی و همچنین کنترل بیولوژیک و بهداشتی می باشد.

Keywords:

Authors

اسماء سلطانپور

دانشجوی کارشناسیارشد سمشناسی، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

امیرعلی حاذقی راد

دانشجوی دکتری سمشناسی، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی

شهرام ارمیده

استادیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی