Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

استخراج شاخص رطوبت سطحی خاک (TVDI) با استفاده از نمودار پراکندگی دما/ پوشش گیاهی و تصاویر مودیس

فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، دوره: 12، شماره: 1
Year: 1400
COI: JR_GIRS-12-1_003
Language: PersianView: 240
This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 25 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

صلاح شاه مرادی - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، ایران
حمیدرضا غفاریان مالمیری - استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یزد، ایران
محمد امینی - دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده سنجش از دور، دانشگاه شهید بهشتی، ایران

Abstract:

 پیشینه و هدف رطوبت خاک به عنوان یک پارامتر مهم در کنترل بسیاری از فرآیندهای سیستم آب و هوایی، یکی از پارامترهای بنیادی محیط زیست و تاثیر مستقیم آن بر زندگی گیاهی، جانوری و میکرواورگانیسم ها، اهمیت آن در چرخه جهانی آب، انرژی و کربن، تبادلات انرژی بین هوا و خاک، چرخه آبی طبیعت (به ویژه در توزیع باران بین رواناب سطحی و نفوذ) و مدیریت منابع آب و خاک شناخته می ­شود. رطوبت خاک در فرآیندهای تعاملی بین جو و زمین و تغییرات جهانی اقلیم نقش مهمی ایفا می­ کند. روش­ های مثلثی و ذوزنقه­ ای با ترکیب داده­ های حرارتی و مرئی، از جمله روش های پرکاربرد در تعیین میزان رطوبت سطحی خاک می باشند. هدف از انجام این تحقیق برآورد رطوبت سطحی خاک، با شاخص خشکی دما و پوشش گیاهی (TVDI)، به روش مثلثی جنوب استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص­ دمای سطح زمین (LST) و شاخص پوشش گیاهی (NDVI)، طی سال­ های ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸، است. مواد و روش ­ها مطالعه حاضر با استفاده از تصاویر سری زمانی سنجنده مودیس، شاخص نرمال شده تفاضل پوشش گیاهی (NDVI) و شاخص تغییرات دمای سطح زمین (LST)، برای برآورد شاخص رطوبت سطحی (شاخص خشکی دما و پوشش گیاهی، TVDI)، در سه بازه زمانی شامل؛ بازه زمانی اول ۱۱ دی ۱۳۸۸ تا ۹ دی ۱۳۸۹، بازه زمانی دوم ۱۱ دی ۱۳۹۲ تا ۹ دی ۱۳۹۳ و بازه زمانی سوم  ۱۱ دی ۱۳۹۶ تا ۹ دی ۱۳۹۷ انجام شد. در هر بازه زمانی ۱۲ تصویر در روز ۱۵ ام هر ماه مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برآورد رطوبت سطحی به دو روش یکی برقرار کردن رابطه رگرسیونی و برداشتن حداقل دما و روش دوم برقرار کردن رابطه رگرسیونی و پایین پیکسل ها انجام شد. برای ارزیابی دقت این دو روش از همبستگی رگرسیونی بین نتایج حاصل از این روش ها با نمونه زمینی رطوبت سطحی خاک مربوط به جهاد کشاورزی (۳۰ نقطه) در عمق ۵ تا ۱۵ سانتی ­متر استفاده شد. علت انتخاب کردن این سه سال به دلیل تفاوت بارندگی زیاد در بعضی ماه های سال ­های مورد مطالعه است. این تحقیق که با استفاده از تصاویر مودیس برای بررسی میزان رطوبت سطحی خاک، در جنوب استان آذربایجان غربی در بخشی از منطقه غرب ایران با استفاده از روش مثلثی به دو صورت متفاوت انجام شد.  نتایج و بحث نمودار مثلث تبخیری متشکل از شاخص پوشش گیاهی و دمای سطح زمین از ۱۱دی ماه ۱۳۸۸ تا ۹ دی ماه ۱۳۸۹ تغییرات دمای زیادی رخ داده است. همین تغییراتی دمای سطح زمین باعث شده است، که نمودارها تغییرات زیادی داشته باشند. در سال ۱۳۸۸ طبق نمودار، حداکثر دما مردادماه و حداقل آن دی­ماه و حداکثر پوشش گیاهی در اردیبهشت ­ماه و حداقل آن آذرماه بوده است. در سال ۱۳۹۲، حداکثر دما در مردادماه و حداقل آن دی­ماه و حداکثر پوشش گیاهی در اردیبهشت ­ماه و حداقل آن دی­ماه و همچنین این سال نسبت به سال ۱۳۸۸ نسبتا گرمتر و خشک تر بوده است. نمودار مثلث تبخیری در سال ۱۳۹۸ نسبت به دو سال دیگر مورد مطالعه هم میزان بارش بیشتر بوده و هم میزان پوشش گیاهی و با توجه به گراف­ ها در این سال حداکثر دما در تیرماه و حداقل آن دی­ ماه و حداکثر پوشش گیاهی در اردیبهشت­ ماه و حداقل آن در دی­ ماه است. میزان رطوبت سطحی خاک در سال ۱۳۸۸ برای منطقه غرب کشور ایران که حداکثر میزان رطوبت در اردیبهشت­ ماه و حداقل آن در مردادماه است. در بیشتر نقشه­ های شاخص رطوبتی در سال ۱۳۸۸، حداکثر رطوبت در غرب و حداقل آن در جنوب منطقه است. نتایج نقشه­ های شاخص رطوبتی در سال ۱۳۹۲ در این سال نسبت به سال­ های دیگر مورد مطالعه نسبتا خشک تر بوده است. سال ۱۳۹۲ از بارش و پوشش گیاهی کمی برخوردار است. تغییرات رطوبت در این سال نسبت به سال ۱۳۸۸ کمتر می ­باشد. حداکثر و حداقل رطوبت در سال ۱۳۹۲ بین ۰ تا ۰.۶ است. حداکثر رطوبت خردادماه و حداقل آن مردادماه می ­باشد. نقشه ­های شاخص رطوبتی TVDI سال ۱۳۹۶ در این سال نسبت به دو سال دیگر مورد مطالعه میزان شاخص رطوبتی بیشتر داشته است. در سال ۱۳۹۶ بارش زیاد باعث شده، که پوشش گیاهی افزایش و دمای سطح زمین کاهش یافته و این مسئله باعث افزایش میزان شاخص رطوبتی نسبت به سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ شده است. در سال ۱۳۹۶ میزان پوشش گیاهی تا حد ۰.۸۹ می ­رسد. اما در سال­ های دیگر مورد مطالعه تا ۰.۷ بوده است. در این سال، بیشترین میزان رطوبت مربوط به اردیبهشت ­ماه و کمترین آن در مردادماه قرار دارد. حداکثر رطوبت در طول این سال در غرب و کمترین مقدار آن جنوب است. نتایج شاخص خشکی دما و پوشش گیاهی (TVDI) برای سال های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با استفاده از روش دوم نتایج کلی این روش شبیه به روش اول می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از میزان دقت دو تا روش، دقت روش اول بهتر و در کل ساده ­تر از روش دوم می ­باشد. در سال ۱۳۹۶ در اردیبهشت ­ماه با توجه به روش اول مقدار ۰.۶۶=R۲ و با توجه به روش دوم مقدار ۰.۴۱=R۲است. نتیجه­ گیری برآورد رطوبت خاک سطحی برای مدیریت بهینه منابع آب و خاک ضروری است. رطوبت خاک سطحی، متغیری مهم در چرخه آبی طبیعت است که نقش مهمی در تعادل جهانی آب و انرژی به واسطه تاثیر بر فرآیندهای هیدرولوژیک، اکولوژیک و هواشناسی دارد. بررسی دو تا روش مورد استفاده حاکی از آن می باشد که روش اول که به طور کلی در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته بود با توجه به نتایج دقت تصاویر نسبت به داده ­های زمینی دقت بالاتری برخوردار است. در سال ۱۳۸۸ اردیبهشت ­ماه و مردادماه با توجه به روش اول مقدار R۲ به ترتیب ۰.۶۱ و ۰.۵۷ است. در سال ۱۳۸۸ مقدار R۲ با توجه به داده های زمینی و استفاده از روش دوم در اردیبهشت­ ماه و مردادماه به ترتیب ۰.۴۳ و ۰.۴۷ می­ باشد. همچنین، در سال ۱۳۹۶ مقدارR۲ با استفاده از روش اول در اردیبهشت ­ماه ۰.۶۶ است. در سال ۱۳۹۶ مقدارR۲ با استفاده از روش دوم در اردیبهشت­ ماه ۰.۴۱ است. نتایج به دست آمده از مدل برآورد شاخص رطوبتی سطحی خاک در این پژوهش نشان داد که این مدل قادر به برآورد مقدار رطوبت خاک در پهنه ­های وسیع جغرافیایی با دقت قابل قبول است.   http://dorl.net/dor/۲۰.۱۰۰۱.۱.۲۶۷۶۷۰۸۲.۱۴۰۰.۱۲.۱.۳.۴

Keywords:

سنجش از دور , رطوبت سطحی خاک , دمای سطح زمین (LST) , شاخص نرمال شده تفاوت پوشش گیاهی (NDVI) , غرب کشور ایران

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_GIRS-12-1_003. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1228799/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
شاه مرادی، صلاح و غفاریان مالمیری، حمیدرضا و امینی، محمد،1400،استخراج شاخص رطوبت سطحی خاک (TVDI) با استفاده از نمودار پراکندگی دما/ پوشش گیاهی و تصاویر مودیس،https://civilica.com/doc/1228799

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 • Alkhaier F, Su Z, Flerchinger G. ۲۰۱۲. Reconnoitering the effect ...
 • Babaeian E, Homayi M, Nowruz A. ۲۰۱۳. Deriving and validating ...
 • Baghdadi N, Aubert M, Cerdan O, Franchistéguy L, Viel C, ...
 • Carlson NT, Capehart JW, Gillies RR. ۱۹۹۵. A new look ...
 • Carlson TN, Gillies RR, Perry EM. ۱۹۹۴. A method to ...
 • Dashtaki Victim N, Homayi M. ۲۰۱۳. Estimation of soil moisture ...
 • Farrokhian Firoozi A, Homayi M. ۲۰۰۵. Establish a point transfer ...
 • Gao Z, Gao W, Chang N-B. ۲۰۱۱. Integrating temperature vegetation ...
 • Homaee M, Firouzi AF. ۲۰۰۸. Deriving point and parametric pedotransfer ...
 • Khodaverdiloo H, Homaee M, Martinus T, Dashtaki SG. ۲۰۱۱. Deriving ...
 • Koster RD, Dirmeyer PA, Guo Z, Bonan G, Chan E, ...
 • Lunt I, Hubbard S, Rubin Y. ۲۰۰۵. Soil moisture content ...
 • Maduako IN, Ndukwu RI, Ifeanyichukwu C, Igbokwe O. ۲۰۱۷. Multi-Index ...
 • Mekonnen DF. ۲۰۰۹. Satellite remote sensing for soil moisture estimation: ...
 • Navabian M, Liaqat A, Homayi M. ۲۰۰۳. Estimation of saturated ...
 • Njoku EG, Jackson TJ, Lakshmi V, Chan TK, Nghiem SV. ...
 • Patel N, Anapashsha R, Kumar S, Saha S, Dadhwal V. ...
 • Richards L. ۱۹۴۹. Methods of measuring soil moisture tension. Soil ...
 • Sandholt I, Rasmussen K, Andersen J. ۲۰۰۲. A simple interpretation ...
 • Schirmbeck LW, Fontana DC, Schirmbeck J. ۲۰۱۸. Two approaches to ...
 • Wang C, Qi S, Niu Z, Wang J. ۲۰۰۴. Evaluating ...
 • Wang L, Qu JJ. ۲۰۰۹. Satellite remote sensing applications for ...
 • Weidong L, Baret F, Xingfa G, Qingxi T, Lanfen Z, ...
 • Western AW, Grayson RB. ۱۹۹۸. The Tarrawarra data set: Soil ...
 • Zhang D, Tang R, Zhao W, Tang B, Wu H, ...

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: دانشگاه دولتی
Paper count: 14,362
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support