بررسی و مقایسه عملکرد چراغهای هوشمند با چراغهای غیر هوشمند در تقاطع‌ها

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,910

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCE02_364

تاریخ نمایه سازی: 27 مهر 1384

Abstract:

سیستم SCATS یکی از سیستمهای کنترل هوشمند ترافیک است که توسط کامپیوتر مرکز و با دریافت اطلاعات از شناسگرها، فرمان زمان بندی چراغ تقاطع‌های یک شبکه را صادر می‌کند. این سیستم‌ در بسیاری از شهرهای بزرگ و برتر درجهان از جمله تهران به کار رفته است. هدف این گزارش ارائه روشی برای ارزیابی کارآیی این سیستم در تهران است. تاکنون در شهرهای مختلف با روشهای گوناگونی، عملکرد شبکه حمل ونقل شهری را قبل و بعد از نصب سیستمSCATS مقایسه کرده‌اند و برای ارزیابی از پارامترهایی مثل زمان سفرو یا زمان تأخیر و توقف در تقاطع استفاده شده است. آمارگیری توسط اتومبیل آزمایش وشمارش در سه تقاطع سهروردی در تهران انجام شد. این آمار شامل زمان سفر محور مذکور ونیز میانگین زمان تأخیر در ورودیهای هر تقاطع بود که قبل و بعد از نصب سیستم هوشمند SCATS برداشت شد. نتایج اولیه نشان می‌دهد که با نصب سیستم SCATS زمان سفر از 4 تا 37 درصد کاهش داشته است. همچنین میانگین‌ تأخیر به ازای هر وسیله نقلیه در اوج صبح در تقاطع سهروردی – کیهان ودر تقاطع سهروردی – مطهری ترتیب38 و 8درصد کاهش ودر تقاطع سهروردی-بهشتی 1درصد افزایش داشته است. در ساعت غیر اوج در هر سه تقاطع بین 11 تا 37 درصد کاهش زمان تأخیر مشاهده شده است. در ساعت اوج عصر نیز از کمتر از 1 درصد تا 42 درصد کاهش زمان تأخیر ملاحظه ‌شد. به منظور نتیجه‌گیری نهایی در مورد عملکرد سیستم SCATS پیشنهاد می‌شود که آمارگیری در شبکه‌های دیگر نیز انجام شود.

Authors

منصور حسینلو

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

علیرضا گودرزی

دانشجوی کارشناسی عمران

فرزاد فریدون زاده

دانشجوی کارشناسی عمران