درمان ترس از رانندگی به کمک شبیه ساز رانندگی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 464

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TTC18_076

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1400

Abstract:

فوبیای رانندگی به عنوان یک بیماری، ترس شدید از رانندگی است که آثار درونی و بیرونی زیادی برای فرد مبتلا دارد. فرد دارای فوبیای رانندگی در مواجهه با رویدادهای مختلف حین رانندگی کنترل خود را از دست داده و واکنش های نامنا سب و اغراق آمیز از خود نشان می دهد و ایمنی خود و سایر رانندگان را به خطر خواهد انداخت. از این رو درمان فوبیای رانندگی یک مساله بسیار مهم است. در این مطالعه سعی شده تا با طراحی یک روند درمانی مناسب، با استفاده از روش مواجهه درمانی، میزان ترس از رانندگی در افراد دارای فوبیای رانندگی کاهش یابد. در این مطالعه، ۳ دوره آزمون اولیه، مداخله و آزمون نهایی جهت درمان و ارزیابی روند درمان افراد دارای فوبیای رانندگی طراحی شده است. این مطالعه با استفاده از شبیه ساز رانندگی و در فضای مجازی انجام شده است. همچنین از مچبند مایو (MYO) جهت ثبت میزان انقباض عضلات افراد استفاده شده است. جهت ارزیابی درمان افراد در این مطالعه، خروجی اطلاعات رانندگی در شبیه ساز و مچبند مایو در آزمون اولیه و آزمون نهایی با هم مقایسه شده اند. نتایج مقایسه اطلاعات دو آزمون اولیه و نهایی در این مطالعه، درمان قابلقبول افراد دارای فوبیای رانندگی را نشان داده است. نتایج نشان داده که پس از دوره مداخله، در آزمون نهایی، افراد با سرعت بیشتر، شتاب ترمز کمتر، زاویه فرمان کمتر و انقباض عضلات کمتری نسبت به آزمون اولیه، پیش از دوره مداخله، رانندگی کرده اند. بنابراین رفتار رانندگی افراد دارای فوبیای رانندگی در این مطالعه با بهبود قابل قبولی همراه بوده است.

Authors

علی نحوی

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین تهران

احسان یحیی زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف تهران،