CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر مزاحمت های سایبری برآسیب پذیری روانی و اضطراب اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مزاحمت های سایبری برآسیب پذیری روانی و اضطراب اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی توانمندسازی
شناسه (COI) مقاله: WCMMPS05_020
منتشر شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

سوسن شوری علیا - کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، دانشگاه ملایر
محسن شوری علیا - کارشناسی روانشناسی،دانشگاه زنجان
زهرا زهتابی - کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
لقمان ابراهیمی - دکتری مشاوره، دانشیار دانشگاه زنجان

خلاصه مقاله:
هدف این پژوهش، بررسی رابطه مزاحمت های سایبری با آسیب پذیری روانی، اضطراب اجتماعی و توانمندسازی،در دانشجویان دختر و پسر بود. روش پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه، ۱۲۰ نفر بودند که به روشنمونه گیری تصادفی طبقه ای در سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از بین دانشجویان دانشگاه زنجان انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، آسیب پذیری روانی، مزاحمتسایبری و توانمندسازی استفاده شد. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسونتحلیل شد. نتایج نشان داد، که بین مزاحمت های سایبری با سلامت روانی، مزاحمت های سایبری با اضطراب اجتماعی،سلامت روانی با اضطراب اجتماعی و سلامت روانی با توانمندسازی دختران ارتباط معنی داری وجود دارد. در مجموع، نتایجاین پژوهش نشان می دهد که ممکن است مزاحمت های سایبری، آسیب پذیری روانی را به دنبال داشته باشد؛ بنابراینمزاحمت سایبری می تواند یک عامل خطر بین فردی باشد که در افزایش احتمال افکار مرتبط با خودکشی به ویژه دردانشجویان نقش دارد.

کلمات کلیدی:
مزاحمت سایبری، امنیت روانی، اینترنت، آسیب پذیری روانی، اضطراب اجتماعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1231823/