CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه ی توجه مستمر و حافظه ی کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری

عنوان مقاله: مقایسه ی توجه مستمر و حافظه ی کاری در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری
شناسه (COI) مقاله: WCMMPS05_021
منتشر شده در پنجمین کنگره بین المللی علوم روان و آموزش در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهرا زهتابی - کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
المیرا همت وند - کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ایران
سوسن شوری علیا - کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه ملایر
یزدان موحد - استادیار، دکتری علوم اعصاب شناختی، دانشکده چند رسانه ای تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز

خلاصه مقاله:
مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی کارکرد اجرایی (توجه پایدار و حافظه ی کاری) در دانش آموزان دارایاختلال ناتوانی یادگیری با همتایان عادی انجام شده است.روش: این پژوهش یک مطالعه ی مقایس های است و جامعه ی مورد مطالعه ی آن شامل کلیه دانش آموزان پسر با وبدون اختلال یادگیری در ریاضی شهر تبریز است براین اساس ۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی مرکز بهیاد بصورتنمونه هدفمند انتخاب و با ۳۰ نفر دانش آموز عادی مقایسه شدند برای اندازه گیری متغییرهای پژوهش از آزمون هااستفاده گردید داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغییری (مانوا) تحلیل گردید.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که کودکان با اختلالات یادگیری در ریاضی نسبت به کودکان عادی عملکردضعیف تری توجه پایداری و حافظه ی کاری داشتند و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت.نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر عملکرد ضعیف تر کودکان با اختلال یادگیری (ریاضی) نسبتبه کودکان عادی در کارکردهای اجرایی (حافظه ی کاری و توجه پایداری)، به نظر می رسد این ضعف منجر به مشکلاتی درروند یادگیری حواس پرتی و مشکلات در سایر جنبه های مختلف حافظه می شود.

کلمات کلیدی:
اختلالات یادگیری و حافظه ی کاری، توجه پایدار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1231824/