بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات قطار با وسایل نقلیه جادهای در راه آهن ایران

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

273

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICRARE07_049

تاریخ نمایه سازی: 6 تیر 1400

Abstract:

حمل و نقل ریلی به دلیل ایمنی مطلوب، راحتی و هزینه نسبتا پایین آن به یکی از جذاب ترین مدهای حمل و نقلی برای مسافران و صاحبان کالا تبدیل شده است. تصادفات ریلی، یکی از عوامل تخریب کننده مطلوبیت ایجاد شده در حمل و نقل ریلی است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر بر شدت تصادفات قطار با وسایل نقلیه جاده ای در ایران پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش آن است که از بین مجموعه عواملی که اطلاعاتشان در دسترس است، عوامل مهم و اثر آنها بر شدت تصادف شناسایی گردند تا توجه سیاست گذاران و مدیران حوزه ایمنی ریلی به این عوامل سوق داده شود. واضح است که این کار با توجه به محدودیت بودجه، میتواند راهنمایی ارزشمند در کنار سایر گزینه های پشتیبان تصمیم گیری برای مدیران حوزه ایمنی ریلی باشد. داده های به کار گرفته شده در این پژوهش، داده های تصادفات راه آهن سراسر ایران از سال ۱۳۸۵ تا پایان شش ماه اول سال ۱۳۹۹ است. تعداد کل برخوردهای قطار با وسایل نقلیه جاده ای در این مدت ۷۰۲ تصادف بوده است که در مجموع ۷۵۶ نفر از سرنشینان وسایل نقلیه در آن درگیر بوده اند. سعی شده است تا با به کارگیری مدل رگرسیون لوجستیک، ارتباطی بین شدت تصادف و عوامل انسانی، محیطی و دیگر عوامل مربوط به وسایل نقلیه جاده ای و قطار برقرار گردد. در پایان، تاثیرگذارترین عوامل شناسایی و میزان کمی این تاثیرگذاری بر سطح شدت جراحت سرنشینان وسایل نقلیه جاده ای بررسی شده است.

Keywords:

ایمنی ریلی , تصادفات قطار با وسایل نقلیه جادهای , رگرسیون لوجستیک , شدت تصادفات

Authors

حسامعارف خانی
حسام عارف خانی

دانشجوی دکتری حمل و نقل، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

حمیدرحیمی
حمید رحیمی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران؛ رئیس گروه رسیدگی به سوانح راه آهن ایران، شرکت راه آهن ایران