حل مسئله زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی بااستفاده از الگوریتم لیگ قهرمانان چندهدفه

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 320

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCIC04_006

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

مسئله زمانبندی کارگاهی فازی یکی از تصمیمات بسیار مهم مبتنی بر زمان در حوزه های مهندسی کامپیوتر، صنعت، اقتصاد، مدیریت و حتی پزشکی می باشد. این مسئله از کلاس مسائل مرکب و با محدودیت بوده که این امر باعث شده در زمره مسائل سخت یا NP-hard قرار گیرد. از طرفی مفروض قرار دادن اینکه دوره های زمانی اعم از دوره زمانی پردازش در این دست از مسائل اعداد دقیق باشند با واقعیت مسائل دنیای واقعی سازگار نیست. مادامی که خطاهای انسانی و احتمال خرابی های سیستمی وجود دارد، عدم قطعیت زمان پردازش در مسائل زمانبندی کارگاهی بسیار محتمل خواهد بود. در این مقاله از الگوریتم لیگ قهرمانان چند هدفه برای حل مسئله زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی استفاده شده است. برای مقایسه روش استفاده شده دو الگوریتم ژنتیک چند هدفه و بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه نیز برای این مسئله پیاده سازی شده اند. نتایج پیاده سازی نشان میدهد الگوریتم لیگ قهرمانان چندهدفه عملکرد نسبتا بهتری دارد.

Keywords:

مسائل زمانبندی کارگاهی با دوره پردازش فازی , مک اسپن فازی مورد انتظار , عدم قطعیت مک اسپن فازی , الگوریتم لیگ قهرمانان چند هدفه

Authors

مجید عبدالرزاق نژاد

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بزرگمهر قائنات

سعید سرپیشگی زاده

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند