CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی در کارکرد حسابداری مدیریت استراتژیک

عنوان مقاله: نقش فرهنگ سازمانی و سیستم های اطلاعاتی در کارکرد حسابداری مدیریت استراتژیک
شناسه ملی مقاله: TCCONF04_046
منتشر شده در چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

زینب آرمون منش - کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز
حسن پورخورشید - کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی خلیج فارس

خلاصه مقاله:
حسابداری مدیریت به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک فرایند تصمیم گیری مهم در سازمانهای سراسر جهان است.ارزش در هر سازمانی به توانایی سودآوری و حل مسائل اجتماعی در محیط موجود در سازمان مربوط می شود. این مطالعه با هدفکمک به ادبیات نظریه احتمالی ناچیز در مورد عوامل اعمال حسابداری مدیریت استراتژیک (SMA) و نقشی که حسابدارانمدیریت بازی می کنند، ارائه گردیده است. سه متغیر مورد بررسی در این پژوهش: شبکه حسابداری مدیریت ، کیفیت سیستم هایاطلاعاتی (IS) و فرهنگ سازمانی می باشد. این سه متغیر در ادبیات حسابداری مدیریت استراتژیک حسابداری مدیریتاستراتژیک در یک مدل واحد بررسی نشده است. در این راستا مروری بر مقالات مرتبط با موضوع به منظور بررسی نقش فرهنگسازمانی و سیستم های اطلاعاتی در کارکرد حسابداری مدیریت استراتژی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی:
نقش فرهنگ سازمانی، سیستم های اطلاعاتی، کارکرد حسابداری، مدیریت استراتژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1236586/