ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در راستای کاهش ترافیک شهری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 402

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCOEIC01_002

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1400

Abstract:

شهر الکترونیک شهری است که در آن اغلب فعالیت ها به وسیله تسهیلات اینترنتی و سیستم های الکترونیکی تحقق می یابد. این امکانات باید برای تمامی شهروندان در تمام نقاط اداری داخل شهر و دسترسی به تمام اطلاعات مورد نیاز در هر ساعت از هفته با استفاده از روشهای مطمئن و قابل اعتماد امکان پذیر باشد. مهمترین هدف شهر الکترونیک خدمت رسانی مطلوب به شهروندان و کسب رضایت آنان میباشد . شهرهای الکترونیک در جهان با سرعت رو به توسعه بوده و فرصتهای بسیاری را برای محیطهای زندگی و کار و تفریح مردم به وجود آورده است. هوشمندسازی شهرها و مدیریت هوشمند شهری از جمله مباحثی است که با تغییر الگو و سبک زندگی شهری مطرح شد و با گذشت زمان لزوم ایجاد زیرساختها برای تحقق این نوع از الگوی مدیریتی بیشتر احساس شد . رشد شهرنشینی و پرجمعیت شدن شهرها، همچنین تغییر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی موجب شده تا مدیریت شهرهای کوچک و بزرگ در سراسر جهان نسبت به چند دهه گذشته، مشکل تر باشد. امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطه ی نانوتکنولوژی و ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات، اکثر جوامع دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شدهاند. ایجاد شهر الکترونیک و قدم گذاشتن در مرحلهی فناوری اطلاعات نیز فرصتی انکارناپذیر است. در واقع شهر الکترونیک پیش نیاز شهر هوشمند است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اصلی ترین ابزارهای تحول و توسعه جوامع محسوب میشود. هدف مقاله حاضر بررسی ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در راستای کاهش ترافیک شهری می باشد . در نتیجه می توان گفت شهرداری هایی موفق خواهند شد که زیر ساخت ها و الزامات آن را فراهم کرده باشند. که بدون بهره گیری از فناوری اطلاعات را به امری اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. حرکت به سمت تحقق شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک و شهرسازی الکترونیک ضرورت عصر امروز است در نتیجه مدیران و برنامهریزان باید برای فراهم آوردن بسترهای اجتماعی، فرهنگی، ایجاد زیرساختهای فناورانه، همچنین تغییر ساختار مدیریت شهری تحقق آن تلاش کنند.

Keywords:

شهر الکترونیک , کاهش ترافیک , حمل و نقل درون شهری

Authors

حسین عبداله ئی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش: تشکیلات و روش ها)، دانشگاه پیام نور غرب تهران