پیشنهاد چرخه تولید همزمان گاز طبیعی و هیدروژن مایع

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 306

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME29_072

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

Abstract:

مایع سازی گاز طبیعی موجب سهولت در انتقال گاز طبیعی می شود. استفاده از هیدروژن بدلیل ارزش حرارتی بالا و خروجی کربن صفر و دیگر کاربرد های صنعتی رو به افزایش است. مایع سازی هیدروژن اقتصادی ترین روش انتقال هیدروژن است. چرخه تولید همزمان گاز طبیعی و هیدروژن مایع در این پژوهش پیشنهاد شده است. آنالیزهای انرژی و اگزرژی برای چرخه پیشنهادی انجام شده است. چرخه پیشنهادی مجهز به چرخه مایع ساز گاز طبیعی لیموم برای مایع سازی گاز طبیعی و چرخه مایع سازی مبرد ترکیبی برای مایع سازی هیدروژن است. ظرفیت چرخه مایع ساز گاز هیدروژن ۱۵/۹ تن در هیدروژن است. ظرفیت چرخه مایع ساز گاز هیدروژن ۵/۹۴ بوده که نسبت به بهترین چرخه مشابه در دیگر پژوهش ها ۱۶ درصد بهبود دارد. بازدهی اگزرژی چرخه مایع سازی هیدروژن ۵۳ % است و ضریب عملکرد و عدد شایستگی به ترتیب ۰/۸۲ و ۰/۶۷ بوده که نسبت به چرخه مشابه +۰/۶۵ و +۰/۱۸ کارایی بهتری دارد.

Authors

سامان فرامرزی

دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

مصطفی مافی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

سید مجتبی موسوی نائینیان

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

رامین قاسمی اصل

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران