بررسی تجربی تاثیر سیال واسط بر نرخ شارژ و دشارژ سیستم های ذخیره حرارت

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME29_295

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1400

Abstract:

پایین بودن سرعت ذوب و انجماد مواد تغییر فازدهنده که ناشی از پایین بودن ضریب هدایت حرارتی این مواد می باشد، باعث می شود استفاده اد این مواد در بسیاری از سیستم های ذخیره حرارت با محدودیت مواجه شود. در این تحقیق با استفاده از یک روش خلاقانه زمان ذوب و خصوصا انجماد مواد تغییرفاز دهنده بهبود داده می شود. در این روش از پارافین به عنوان ماده ی تغییرفازدهنده و از استون به عنوان سیال جوششی واسط استفاده می شود. در فرآیند انجماد بین منبع سرد و پارافین مذاب تماس مستقیم وجود ندارد و استون به عنوان سیال واسط با گرفتن گرمای پارفین جوشیده و باعث کاهشدمای پارافاین می شود؛ سپس بخار استون با پس دادن گرمای خود به کندانسور چگالیده شده و مجددا به داخل پارافین سقوط می کند و این سیکل تا انجماد کامل پارافین ادامه پیدا می کند. در فرایند ذوبنیز حضور استون و جوشش آن همراه با ذوب پارافین موجب افزایش اختلاط سیستم و در نتیجه منجر به تبدیل مود اصلی انتقال حرارت از هدایت به جوشش و چگالش استون شده و انتقال حرارت را بهبودمی دهد. در حالت مطلوب با این روش دمان انجماد تا ۷۸ برابر و زمان ذوب تا ۲۲ % و مجموع دمان ذوب و انجماد تا ۸۰ % نسبت به حالت بدون استفاده از استون بهبود می یاید

Authors

حسین حسینی نوه

کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

شاهین فقیری

دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، تهران،

محمدبهشاد شفیعی

کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکیر،تهران

علی عطااللهی

کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکیر،تهران

فرزانه ارانفر

کارشناسی، دانشگاه صنعتی شریف،تهران