ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

بررسی دانش و مهارت معلمان شهر رشتخوار در مورد اقدامات پایه احیا قلبی ریوی در سال ۹۷

Year: 1398
COI: NCNAEA01_056
Language: PersianView: 74
نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

Authors

خیزران میری - دانشجوی دکتری پرستاری ، عضو هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
سیدمحمد اسحاق زاده نامقی - دانشجوی کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی ، دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه ایران
صدیقه عباس پور - کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی ، عضو هیات علمی و معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
عالمه خورشاهی - دانشجوی کارشناسی اتاق عمل ، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران
مهرانگیز اکرمی - کارشناسی آموزش ابتدایی ، اداره آموزش و پرورش تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

Abstract:

مقدمه: با توحه به اینکه بیماری های قلبی و عروق کرونر از علت های اصلی مرگ و میر در دنیا می باشند و میتواند عوارض حاد و ناتوان کننده ای ایجاد کنند.و باتوجه به اهمیت به سزایی که زمان برای فردی که دچار ایست قلبی ریوی شده است، دانش و مهارت احیا قلبی - ریوی پایه ناگزیر به نظر می رسد لذا هدف از انجام این مطالعه ارزیابی دانش و مهارت معلمان شهر رشتخوار در مورد اقدامات پایه احیا قلبی ریوی می باشد.مواد و روش ها:دراین مطالعه توصیفی مقطعی ۱۱۲ معلم در سطوح ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه و بازنشسته رشتخوار به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه خود گزارشی که به روش روایی محتوی و پایایی آلفای کرونباخ (./۷) تایید شده بود، جمع آوری گردید .یافته ها:میانگین نمرات آگاهی و عملکرد معلمان ۹۰/۱ ۱۹/۸است . معلمان دانش بیشتری در زمینه اقدامات احیا قلبی داشتند ولی مهارت آنها تا سطح مطلوب فاصله قابل توجهی داشت .همچنین بین دانش و مهارت و مقطع فعالیت تدریس و رشته تحصیلی معلمان ارتباط آماری معنی داری وجود دارد((p<./..۱ به نحوی که در بازنشسته ها و مقطع ابتدایی به ترتیب بیشترین دانش و مهارت مشاهده شد .بحث و نتیجه گیری:براساس نتایج به دست امده وبا توجه به اینکه بهبود دانش و مهارت اقدامات پایه احیا قلبی ریوی معلمین که نقش مهمی در تعلیم وتربیت ایفا می کننداز اهمیت ویژه ای برخوردار است .پیشنهاد می گرددسازمان اورژانس کشور با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش برنامه ای مدون جهت آموزش همگانی احیا قلبی و ریوی پایه در بین معلمین اجرا نماید.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is NCNAEA01_056. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1239923/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
میری، خیزران و اسحاق زاده نامقی، سیدمحمد و عباس پور، صدیقه و خورشاهی، عالمه و اکرمی، مهرانگیز،1398،بررسی دانش و مهارت معلمان شهر رشتخوار در مورد اقدامات پایه احیا قلبی ریوی در سال ۹۷،First National Conference on New Achievements in the Emergency Area،Isfahan،https://civilica.com/doc/1239923

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: علوم پزشکی
Paper count: 239
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support