مطالعه تجربی پرس کاری ورق های چندلایه فلز/کامپوزیت تقویت شده با الیاف شیشه و ذرات نانو رس

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 321

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IRANJME-8-2_001

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400

Abstract:

اضافه شدن ذرات نانو به ورق چندلایه، باعث بهبود هر چه بیشتر خواص و کارایی این چندلایه ها می شود. در این پژوهش، فرایند تغییر شکل در ورق های چندلایه فلز–نانوکامپوزیت شامل زمینه پلی پروپیلن تقویت شده با ذرات نانو رس و الیاف شیشه به عنوان لایه هسته و آلومینیوم ۱۰۵۰ آنیل شده به عنوان لایه های پوسته، با استفاده از آزمایش های تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر درصدهای وزنی مختلف ذرات نانو رس نسبت به فاز زمینه شامل ۱، ۳، ۵ و ۷ درصد وزنی بر مقادیر عمق کشش و نیروی بیشینه تغییر شکل در فرایند شکل دهی پرسی اندازه گیری شده است. به منظور تعیین اثر اضافه شدن ذرات نانو رس، نتایج حاصل از تغییر شکل ورق های چندلایه فلز/نانوکامپوزیت با ورق چندلایه فلز/کامپوزیت شامل فاز زمینه پلی پروپیلن خالص تقویت شده با الیاف شیشه بدون ذرات نانو رس مقایسه شده است. نتایج حاصل نشان دهنده قابلیت اجرای فرایند پرس کاری در ورق های چندلایه فلز/نانوکامپوزیت می باشد. همچنین مشاهده شد که به طورکلی با اضافه شدن درصدهای مختلف ذرات نانو رس، پارامترهای کشش شامل نیروی بیشینه و عمق کشش تغییر یافته است. همچنین مکانیزم های آسیب غالب در تمامی نمونه ها، ترک خوردگی لایه ها و جدایش بین لایه ها می باشد. اضافه شدن ذرات نانو رس تاثیری بر اصول مکانیزم شکست در فرایند شکل دهی پرسی ورق های چندلایه فلز/کامپوزیت ندارد و تنها بر مقادیر پارامترهای فرایند کشش تاثیرگذار می باشد.

Authors

فرزاد برومند قهنویه

گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

سیدمحمدحسین سیدکاشی

دانشیار مهندسی مکانیک/دانشگاه بیرجند

محمد حسین پل

دانشگاه تفرش