مکانیسم های فیزیولوژیک درگیر در پاسخ به شوری گیاه علف چای (.Hypericum perferatum L) و اثر محلول پاشی اسید آسکوربیک بر آن

Publish Year:

1400

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

222

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ESCS-14-2_020

تاریخ نمایه سازی: 20 تیر 1400

Abstract:

گیاه علف چای یک گیاه دارویی ارزشمند با خاصیت درمان کنندگی افسردگی و التیام زخم است. این آزمایش به صورت گلدانی در بهار ۹۵ و ۹۶ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. در این تحقیق علف چای با غلظت های مختلف آب شور شامل ۲ (شاهد)، ۶ و ۱۰ دسی زیمنس بر متر و محلول پاشی اسید آسکوربیک ( شاهد، ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم بر لیتر) تیمار شد. بر اساس نتایج حاصله، شوری مقدار رنگیزه های فتوسنتزی، کارتنوئید، فنل برگ، پتاسیم ریشه، نسبت پتاسیم به سدیم هر دو بخش برگ و ریشه و وزن خشک هر دو بخش هوایی و زیرزمینی را کاهش داد اما افزایش مقدار کلرید سدیم، پراکسید هیدروژن و سدیم برگ و ریشه را افزایش داد و تاثیری بر فنل ریشه و پتاسیم برگ نداشت. استفاده از اسید آسکوربیک کلروفیل a، کلروفیل کل،کارتنوئید، فنل برگ، پتاسیم و سدیم برگ، وزن خشک بخش هوایی و زیرزمینی را نسبت به شاهد افزایش داد و توانست پراکسید هیدروژن برگ و ریشه را کاهش دهد. در گیاهانی که با اسید آسکوربیک و شوری تیمار شدند،کاهش کلروفیل a، فنل برگ، پراکسید هیدروژن برگ و ریشه، پتاسیم برگ، نسبت پتاسیم به سدیم ریشه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه در مقایسه با تیمارهایی که تنها تحت شوری بودند کمتر بود. بر پایه نتایج این پژوهش، به نظر می رسد که افزایش ترکیبات فنلی به علت خاصیت آنتی اکسیدانی آنها و حفظ پتاسیم برگ مکانیسم های احتمالی تحمل به شوری است. بالاترین غلظت اسید اسکوربیک (۴۰۰ میلی گرم بر لیتر) به طور موثرتری اثرات منفی شوری را کاهش داد.

Authors

ساراعلی نیان جوزدانی
سارا علی نیان جوزدانی

دانشجوی دکتری گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

محمدرفیعی الحسینی
محمد رفیعی الحسینی

استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد

جمشیدرزمجو
جمشید رزمجو

استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

بابکبحرینی نژاد
بابک بحرینی نژاد

استادیار بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Acosta-Motos, J., Ortuño, M., Bernal-Vicente, A., Diaz-Vivancos, P., Sanchez-Blanco, M., ...
 • Acosta-Motos, J.R., Ortuño, M.F., Álvarez, S., López-Climent, M.F., Gómez-Cadenas, A., ...
 • Ahl, S.-A., Omer, E., ۲۰۱۱. Medicinal and aromatic plants production ...
 • Akram, N.A., Shafiq, F., Ashraf, M., ۲۰۱۷. Ascorbic acid-a potential ...
 • Arnon, D.I., ۱۹۴۹. Copper enzymes in isolated chloroplasts. Polyphenoloxidase in ...
 • Athar, R., Khan, A., Ashraf, M., ۲۰۰۸. Exogenously applied ascorbic ...
 • Banerjee, A., Roychoudhury, A., ۲۰۱۷. Effect of salinity stress on ...
 • Bojorquez-Quintal, E., Velarde-Buendía, A., Ku-González, Á., Carillo-Pech, M., Ortega-Camacho, D., ...
 • Bourgou, S., Bettaieb, I., Hamrouni, I., Marzouk, B., ۲۰۱۲. Effect ...
 • Briskin, D.P., Leroy, A., Gawienowski, M., ۲۰۰۰. Influence of nitrogen ...
 • Caretto, S., Linsalata, V., Colella, G., Mita, G., Lattanzio, V., ...
 • Emam, M., Helal, N., ۲۰۰۸. Vitamins minimize the salt-induced oxidative ...
 • Fernandez‐Garcia, N., Lopez‐Perez, L., Hernandez, M., Olmos, E., ۲۰۰۹. Role ...
 • Gengmao, Z., Quanmei, S., Yu, H., Shihui, L., Changhai, W., ...
 • Gengmao, Z., Yu, H., Xing, S., Shihui, L., Quanmei, S., ...
 • Germ, M., Stibilj, V., Kreft, S., Gaberščik, A., Kreft, I., ...
 • Ghorbanli, M., Hashemi, N., Peyvandi, M., ۲۰۱۰. Study of salinity ...
 • Hamada, A., ۱۹۹۸. Effects of exogenously added ascorbic acid, thiamin ...
 • Hameed, A., Gulzar, S., Aziz, I., Hussain, T., Gul, B., ...
 • Hemmati, K., Ebadi, A., Khomari, S., Sedghi, M., ۲۰۱۸. Influence ...
 • Hernandez, M., Fernandez-Garcia, N., Diaz-Vivancos, P., Olmos, E., ۲۰۰۹. A ...
 • Jajic, I., Sarna, T., Strzalka, K., ۲۰۱۵. Senescence, stress, and ...
 • Khan, T., Mazid, M., Mohammad, F., ۲۰۱۱. A review of ...
 • Kim, S.-Y., Lim, J.-H., Park, M.-R., Kim, Y.-J., Park, T.-I., ...
 • Koocheki, A., Nassiri-Mahallati, M., Azizi, G., ۲۰۰۸. Effect of drought, ...
 • Lee, D.H., Kim, Y.S., Lee, C.B., ۲۰۰۱. The inductive responses ...
 • Mazid, M., Khan, T.A., Khan, Z.H., Quddusi, S., Mohammad, F., ...
 • Munns, R., Wallace, P.A., Teakle, N.L., Colmer, T.D., ۲۰۱۰. Measuring ...
 • Murugan, A.C., Thomas, J., Rajagopal, R.K., Mandal, A., ۲۰۱۲. Metabolic ...
 • Najafi, F., Khavari-Nejad, R., ۲۰۱۰. The effects of salt stress ...
 • Naz, H., Akram, N.A., Ashraf, M., ۲۰۱۶. Impact of ascorbic ...
 • Neffati, M., Sriti, J., Hamdaoui, G., Kchouk, M.E., Marzouk, B., ...
 • Noctor, G., Foyer, C.H., ۱۹۹۸. Ascorbate and glutathione: keeping active ...
 • Patil, N.M., ۲۰۱۲. Adaptations in response to salinity in safflower ...
 • Petridis, A., Therios, I., Samouris, G., Tananaki, C., ۲۰۱۲. Salinity-induced ...
 • Reddy, A.R., Chaitanya, K.V., Vivekanandan, M., ۲۰۰۴. Drought-induced responses of ...
 • Seevers, P., Daly, J., ۱۹۷۰. Studies on Wheat stem rust ...
 • Selahvarzi, Y., Goldani, M., Nabati, J., Alirezaei, M., ۲۰۱۱. Effect ...
 • Shahbazi Zadeh, E., Movahhedi Dehnavi, M., Balouchi, H., ۲۰۱۵. Effects ...
 • Shao, H.-B., Chu, L.-Y., Lu, Z.-H., Kang, C.-M., ۲۰۰۸. Primary ...
 • Shu-Hsien, H., Chih-Wen, Y., Lin, C.H., ۲۰۰۵ Hydrogen peroxide functions ...
 • Siler, B., Misic, D., Filipovic, B., Popovic, Z., Cvetic, T., ...
 • Taârit, M.B., Msaada, K., Hosni, K., Marzouk, B., ۲۰۱۲. Physiological ...
 • Tounekti, T., Khemira, H., ۲۰۱۵. NaCl stress-induced changes in the ...
 • Velikova, V., Yordanov, I. and Edreva, A., ۲۰۰۰. Oxidative stress ...
 • Venkatesh, J., Park, S.W., ۲۰۱۴. Role of L-ascorbate in alleviating ...