تحلیل بارگذاری محوری بلبرینگ تماس زاویه ای با استفاده از سیمولیشن نرم افزار سالیدورک

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 392

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OGM-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

Abstract:

مقدار بار وارد بر بلبرینگ یکی از پارامتر های مهم و تعیین کننده در انتخاب بلبرینگ ها است. همچنین بلبرینگهای بدون قفسه هم که به دلیل نداشتن قفسه تعداد ساچمه ها یا رول های بیشتری دارند از قابلیت آن بلبرینگدر حمل بار از بلبرینگ های دارای قفسه است. این بلبرینگ ها فقط بارهای محوری را تحمل می کنند. در اینمقاله تحلیل بارگذاری محوری روی بلبرینگ تماس زاویه ای مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. رینگ هاینصب شده بر روی شفت بلبرینگ واشرهای شفت نامیده می شوند و آن هایی که روی هوزینگ نصب می شوند،واشر هوزینگ نامیده می شوند. بلبرینگ های کف گرد در دو نوع یکطرفه که فقط بارهای محوری را می تواننددر یک جهت تحمل کنند و نوع دوطرفه که بارهای محوری را در دو جهت تحمل می کنند همچنین عملکرد آنها برای محورهای عمودی بهتر است. بلبرینگ های کف گرد یکطرفه دارای یک واشر شفت، یک واشر نشیمنگاهو مجموعه قفسه و ساچمه ها می باشند. این بلبرینگ ها تفکیک پذیر بوده و واشر ها را می توان مستقل ازمجموعه ساچمه ها نصب کرد.

Authors

میلاد فراهانی علوی

گروه مهندسی خودرو، انزلی

وحید مرادی

گروه مهندسی خودرو، انزلی

سعید مظلومی

گروه مهندسی خودرو، انزلی

بهنام عبادی زاویه

گروه مهندسی خودرو، انزلی