مقایسه تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به بیماران MS و افراد عادی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ARSEP08_027

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1400

Abstract:

این پژوهش با هدف مقایسه تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به بیماران MS و افراد عادی انجام گرفت. به همین منظور۳۰ نفر از افراد مبتلا به MS و ۳۰ نفر از افراد عادی که به روش نمونه گیری دسترس انتخاب شده بودند به پرسشنامه تنظیم شناختی گازنفسکی، کرایج و اسپینهاون (۲۰۰۲) پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیره تحلیل شدند. نتایج نشان داد که از مولفه های تنظیم شناختی هیجان تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجددمثبت،دیدگاه گیری، تمرکز مجدد مثبت، پذیرش و نشخوارفکری معنی دار می باشد و مولفه های فاجعه انگاری، سرزنش دیگری وسرزنشخود در بین دو گروه معنی دار نمی باشد.

Authors

مینا سلطانی

کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران