Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

نقش برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی غیر رقابتی در توسعه رشته بازی و ورزش کودکان

اولین همایش بین  المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
Year: 1399
COI: SASM06_118
Language: PersianView: 258
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

Buy and Download

متن کامل (فول تکست) این مقاله منتشر نشده و یا در سایت موجود نیست و امکان خرید آن فراهم نمی باشد.

Authors

امین غلامی - عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ملیحه نعیمی کیا - عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Abstract:

مقدمه و هدف: برگزاری رویدادهای ورزشی می تواند تاثیرات بسیاری را در ایجاد انگیزه برای روی آوردن کودکان و نوجوانان بهورزش داشته باشد. برگزاری رویدادهای ورزشی در حوزه کودکان اما ملاحظات متفاوتی نسبت به سنین بالاتر دارد. ورزش در دورانکودکی باید بر اساس تفریح و لذت باشد نه ایجاد رقابت. اکثر مربیان و حتی والدین به دلیل تمرکز بر قهرمان سازی زودرس و بهدست آوردن جایگاه اجتماعی، کودکان خود را وارد فضای جدی برد و باخت می کنند، غافل از اینکه تا چه اندازه شکست کودکانمی تواند به تخریب روحیه و شخصیت کودکان حتی در زندگی آینده آنها آسیب بزند. اما این موضوی شاید دلیل کافی برای کمتوجهی به برگزاری رویدادهای ورزشی غیرقابتی مفرح مانند جشنواره ها، کمپین ها، چالش های حضوری و مجازی برای کودکاننباشد. هدف تحقیق حاظر بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی غیر رقابتی در توسعه رشته نوپای بازی وورزش کودکان بود.روش تحقیق: تحقیق حاضر توصیفی از نوی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را همه اعضای هیئت علمی دانشگاه هایکشور با گرایش مدیریت ورزشی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری تصادفی بود. حجم نمونه پژوهش در بازه ۹۳ تا ۲۱۱ نفر تعیینشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که از ۲۹ سوال تشکیل شده بود. روایی پرسشنامه به لحاظ محتوایی وسازه ای تایید شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، مقدار ۴۸ / ۰ گزارش شد. به منظور تجزیه و تحلیلداده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۰ استفاده شد.یافته ها: نتایج تحقیق حاظر در خصوص بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی غیرقابتی مفرح مانند جشنواره ها، کمپین ها،چالش های حضوری و مجازی برای کودکان از دیدگاه متخصصین نشان داد افزایش انگیزش و مشارکت کودکان به ورزش در آینده،جلب توجه و آگاهی والدین به اهمیت ورزش غیررقابتی کودکان، جلوگیری از تخصصی شدن زودهنگام کودکان در ورزش و کاهشآسیب های جسمانی و روانی، آموزش غیرمستقیم مهارت های حرکتی پایه، امکان ارزیابی کلی والدین و مربیان از عملکرد کودکدر یک رویداد اجتماعی، افزایش آگاهی مسولین به اهمیت ورزش غیررقابتی کودکان و توسعه کسب و کار مربیان بازی و ورزشکودکان می تواند از مزایای برگزاری رویدادهای ورزشی غیررقابتی ملی و بین المللی برای کودکان باشند.نتیجه گیری: برگزاری رویدادهای ورزشی غیررقابتی به شکل های مختلف می تواند بر توسعه جنبه های مختلف بر رشته نوپایبازی و ورزش کودکان موثر باشد.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is SASM06_118. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1247481/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
غلامی، امین و نعیمی کیا، ملیحه،1399،نقش برگزاری رویدادهای ملی و بین المللی ورزشی غیر رقابتی در توسعه رشته بازی و ورزش کودکان،The first international conference and the sixth national conference،Tehran،https://civilica.com/doc/1247481

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: پژوهشگاه دولتی
Paper count: 298
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support