انتخاب بهترین تکنولوژی حذف فلزات سنگین در تصفیه فاضلاب به منظور کاربری پساب

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 487

This Paper With 16 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CNRE05_325

تاریخ نمایه سازی: 10 مرداد 1400

Abstract:

چالش پسابهای صنعتی باعث بوجود آمدن مقررات سختگیرانه محیط زیستی در سراسر جهان شده است که به موجب آن بسیاری از صنایع در سراسر جهان مجبور به استفاده از فناوری های تصفیه کارآمد شدند. در این زمینه، چالش عمده صنایع اتخاذ کارآمدترین و اقتصادیترین روش تصفیه است که سازگار با محیط زیست باشد تا از توانایی آن در مدیریت پساب فاضلاب به روش پایدار استفاده شود. برای انتخاب بهترین روش تصفیه در این تحقیق از مدل تصمیم گیری AHP و نرمافزار EXPERT CHOICE استفاده گردید. طی نتایج حاصله از هر بخش در نرم افزار استفاده از جاذبهای مبتنی بر نانو مواد مختلف، جذب بوسیله بیوپلیمرهای اصلاح شده، جذب بوسیله مواد طبیعی اصلاح شده و جذب بوسیله زائدات کشاورزی اولویت های اول تا سوم برای انتخاب بهترین روش تصفیه بودند و پساب خروجی آنها برای کشاورزی، فضای سبز و کارهای ساختمانی مناسب بود. بررسی موردی روشهای تصفیه نشان داد که هر کدام از روشهای متداول دارای نواقصی هستند که این موضوع نشان میدهد دو رویکرد برای تصمیم گیرنده وجود دارد: -۱ تغییر روش تصفیه - ۲ اصلاح روش بدون تغییر کل سیستم. در رویکرد اول، روشهایی که دارای معایب شناسایی شده هستند حذف میشوند تا روشی جدید جایگزین این روشها شود. در رویکرد دوم، بدون آنکه روش اصلی تصفیه تغییر اساسی پیدا کند، میتوان با ترکیب نانو مواد در ساختار تصفیه راندمان تصفیه را بالا برد و نواقص موجود در هر روش را پوشش داد. با توجه به بالا بودن راندمان هر کدام از این روشها و شرایط اقتصادی، نمیتوان به آسانی روشهای موجود را حذف کرد.

Keywords:

تصفیه پساب صنعتی , انتخاب بهترین تکنولوژی تصفیه , کاربری پساب , AHP

Authors

حانیه بازگیر

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

عبدالرضا کریمی

استادیار، گروه مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم

بایرامعلی محمدنژاد

استادیار، گروه مهندسی عمران محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی قم