چیدمان سازه ها در زبان فارسی متاثر از وزن دستوری: تبیینی پردازش محور

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 170

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-9-5_002

تاریخ نمایه سازی: 12 مرداد 1400

Abstract:

بر اساس نظریه کنشی ترتیب واژگانی۱ و اصول بهره وری۲ در دستور (Hawkins, ۱۹۹۴, ۲۰۰۴)، چیدمان سازه ها ی زبانی متاثر از راندمان پردازشی است. به بیان شفاف تر، سازه ها به­نحوی مرتب می شوند که پردازش زبانی را تسهیل کنند. این پژوهش با بهره گیری از تکلیف برخط خوانش جمله، با هدف بررسی نقش وزن دستوری در عملکرد حرکت سازه ها به جایگاه پسافعلی و تحلیل سطح پردازشی جملات در صورت بندی های متناظر شکل گرفت. تکلیف پیش گفته به عنوان الگویی مناسب برای تحلیل سطح پردازشی ساخت های نحوی، در محیط نرم افزار Open Sesame طراحی شد. دو مجموعه ۲۴ جمله ای در سه سطح وزنی (سبک، متوسط و سنگین) و دو سطح ساختاری (سازه در جایگاه بی نشان پیش فعلی و پسافعلی) برای ۴۰ آزمودنی فارسی زبان دارای تحصیلات دانشگاهی (سنین ۱۸ تا ۴۰ سال) که به شیوه تصادفی انتخاب شدند ارائه شد. مجموعه نخست شامل جملات دارای بند موصولی و مجموعه دوم جملات حاوی سازه پسایند شده و جمله متناظر غیرمقلوب بود. پس از هر جمله، یک پرسش بلی/ خیر مطرح شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس تحلیل شد. در وزن دستوری سبک، وقتی سازه مورد مطالعه در جایگاه بی نشان قرار دارد، سرعت زمان خوانش به­نسبت جملات متناظر پسافعلی بیشتر است، حال آنکه این الگو با افزایش وزن دستوری برعکس می شود؛ به بیان دیگر، در وزن دستوری متوسط، حرکت پسافعلی سازه ها، به کاهش میانگین خوانش جمله منجر می شود. این کاهش به مراتب در حالت سنگین معنادارتر است. ترتیب سازه ها و گشتار حرکت نسبت به وزن دستوری سازه ها حساس است؛ درنتیجه، گرایش سنگینی پایانی در زبان فارسی در رابطه با ساخت های پیش گفته با انگیزش افزایش راندمان پردازشی تایید می شود.    

Authors

مجید علائی

General Linguistics Department, Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan

مهدی تهرانی دوست

Department of Psychiatry, Tehran University of Medical Sciences

محمد راسخ مهند

General Linguistics Department, Faculty of Literature and Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • • Alaee, M. (۲۰۱۳). The effect of semantic priming on ...
 • • Arnold, Jennifer E., Th. Wasow; A. Losongco & R. ...
 • • Behaghel, O. (۱۹۰۹-۱۰). Beziehungen zwischen Umfang und Reihenfolge von ...
 • • Behaghel, O. (۱۹۳۰(. Von deutscher Wortstellung. Zeitschrift fu¨r Deutschkunde, ...
 • • Browning, M. & E. Karimi ,(۱۹۹۴), “Scrambling to object ...
 • • Chomsky, N. (۱۹۷۵). The Logical Structure of Linguistic Theory. ...
 • • Faghiri, P. & P. Samvelian, (۲۰۱۴), Constituent Ordering in ...
 • • Francis, E. J. (۲۰۱۰). Grammatical weight and relative clause ...
 • • Frommer, P.R. (۱۹۸۱). Post-Verbal phenomena in Colloquial Persian Syntax ...
 • • Gibson, E. (۱۹۹۸). “Linguistic complexity: locality of syntactic dependencies”. ...
 • • Hawkins, J. A. (۲۰۰۱). “Why are categories adjacent?”. Journal ...
 • • Hawkins, J. A.(۱۹۹۴). A performance theory of order and ...
 • • Hawkins, J. A.(۱۹۹۹). “Processing Complexity and filler-gap dependencies across ...
 • • Hawkins, J. A.(۲۰۰۴). Efficiency and Complexity in Grammar. Oxford: ...
 • • Hawkins, J. A. (۲۰۰۰.( “The relative order of prepositional ...
 • • Huck, G.J. & Y. Na, )۱۹۹۰(. “Extraposition and focus”. ...
 • • Huck, G.J. (۱۹۹۲(. “Information and contrast”. Stud. Lang. ۱۶ ...
 • • Just, M. A.; P. A. Carpenter & J. D. ...
 • • Karimi, S. (۱۹۹۹). “Is Scrambling as strange as we ...
 • • Karimi, S. (۲۰۰۳). “On object position, specific and scrambling ...
 • • Karimi, S. (۲۰۰۵). A Minimalist Approach to Scrambling, Evidence ...
 • • Konieczny, L. (۲۰۰۰). Locality and parsing complexity. Journal of ...
 • • Lazard, G. (۲۰۰۵). A Grammar of Contemporary Persian. Translated ...
 • • Levelt, W. J. M. (۱۹۸۹). Speaking: From intention to ...
 • • Mathôt, S.; D. Schreij & J. Theeuwes ,(۲۰۱۲), OpenSesame: ...
 • • Modarresi, B. (۲۰۰۹). “Information structure and its realization in ...
 • • Quirk, R.; S. Greenbaum; G. Leech & J. Svartvik ...
 • • Rasekh Mahand, M.; A. Alizade Sahraei & R. Izadi ...
 • • Rasekh Mahand, M.& M. Ghiasvand, (۲۰۱۵). “A corpus-based study ...
 • • Rasekh Mahand, M.(۲۰۰۵). Scrambling and focus structure in Persian. ...
 • • Rezapour, E. (۲۰۱۵). “Scrambling in Mazandarani Dialect. Language Related ...
 • • Sekerina, I. A. (۲۰۰۳). Scrambling and Processing: Dependencies, Complexity, ...
 • • Stallings, L.M.; M.C. MacDonald & P.G. O'Seaghdha, (۱۹۹۸), Phrasal ...
 • • Takami, K. )۱۹۹۹(. A functional constraint on extraposition from ...
 • • Wasow, T. (۱۹۹۷a). Remarks on grammatical weight. Language Variation ...
 • • Wasow, T. (۱۹۹۷b). End-weight from the speaker's perspective. Journal ...
 • • Wasow, T. (۲۰۰۲). Postverbal Behavior, Stanford, CA: CSLI Publication ...
 • • Yamashita, H. & F. Chang, (۲۰۰۱),Long before short preference ...
 • • راسخ مهند، محمد (۱۳۸۵). «ارتباط قلب نحوی و تاکید ...
 • • راسخ مهند، محمد و مریم قیاسوند (۱۳۹۳). «بررسی پیکره ...
 • • رضاپور، ابراهیم (۱۳۹۳). «قلب نحوی در گویش مازندرانی». جستارهای ...
 • • علائی، مجید (۱۳۹۱). تاثیر انگیزش معنایی بر فرایند بازیابی ...
 • • محمودی، سلماز (۱۳۹۴). «بررسی نحوی بندهای موصولی در زبان ...
 • • مدرسی، بهرام (۱۳۸۷). «ساخت اطلاع و بازنمایی آن در ...
 • نمایش کامل مراجع