چالش ها و راهکارهای پیاده سازی مدل EFQM در شهرداری ها مطالعه موردی شهرداری ارومیه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 492

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SDTIM07_016

تاریخ نمایه سازی: 16 مرداد 1400

Abstract:

در مدل EFQM به عنوان مدل تعالی مقبولیت فوق العاده ای پیدا کرده و در دستور کار بسیاری از سازمانهای کشورمان قرار گرفته است . اما نکته ای که کمتر به آن توجه می شود ، این است که مدل EFQM مدل اندازه گیری میزان تعالی است و نه موتور تعالی در سازمان . آنچه که از ارزیابی با مدل EFQM حاصل می شود، زمینه های بهبود است که باید وارد موتور تعالی شود. سازمانهایی که در فقدان موتور اصلی تعالی ، به خود ارزیابی می پردازند، غالبا پس از مدتی احساس می کنندکه به نتایج مورد انتظارشان دست نمی یابند . به همین دلیل ما مصمم شدیم تا با استفاده از روش دلفی خبرگان، نسبت بهتطبیق مدل تعالی EFQM با شرایط حاکم بر شهرداری ها بپردازیم. ما در این مقاله قصد داریم تجربه شهرداری ارومیه را در استفاده از این مدل تعالی با تمرکز بر دغدغه ها، چالش ها و راه حل های پیشنهادی بیان نماییم.

Authors

علی زمان زاده

رئیس اداره برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه

میلاد محمودی رضائیه

کارشناس اداره برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه

نوید نوزاد

کارشناس اداره برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری ارومیه