کانسار اپی ترمال سولفیداسیون حدواسط مس±طلا رشت آباد (شمال زنجان): شواهد کانه زایی، میانبارهای سیال و ایزوتوپ های پایدار C-O

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 425

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJCM-29-1_014

تاریخ نمایه سازی: 18 مرداد 1400

Abstract:

کانسار مس±طلا رشت آباد (شمال زنجان) بخشی از کمربند فلززایی طارم- هشتجین در پهنه البرزغربی- آذربایجان است. واحدهای رخنمون­یافته شامل سنگ­های آتشفشانی و نیمه­عمیق ائوسن با سرشت آهکی-قلیایی تا شوشونیتی هستند که در گستره کمان آتشفشانی قرار دارند. مهمترین دگرسانی های در ارتباط با کانه­زایی شامل دگرسانی­های کم دمای سیلیسی و سریسیتی هستند. کانه­­سازی در رگه­های کوارتز-سولفید شامل مجموعه­­ های اکسیدی (هماتیت)، سولفیدی (کالکوپیریت، کوولیت، بورنیت و گالن)، سولفاتی (باریت) و کربناتی (مالاکیت و آزوریت)، است. داده های میانبارهای سیال برای میانبارهای دوفازی مایع+بخار (L+V) اولیه، دمای ۱۳۸ تا C°۳۲۰ (متوسطC°۲۲۹) و شوری ۴۹/۲ تا ۴۱/۹ (متوسط ۹۵/۵) درصد وزنی معادل نمک طعام، نشانگر پدیده آمیختگی هم دما و رقیق­شدگی سیال کانه­ساز هستند. همچنین مقادیر C۱۳δ (۲۱/۹-تا ‰ ۸۱/۶-) و δ۱۸O (۱۴-تا ‰ ۱۵-) نیز بیانگر عملکرد سیال جوی در شکل­گیری رگه­های کربناتی مرحله تاخیری است. ویژگی های اصلی کانسار رشت آباد گویای شباهت این ذخیره با کانسارهای اپی­ترمال سولفیداسیون حدواسط است.    

Authors

نیر اجلی

۱Department of Geology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

اشرف ترکیان

Department of Geology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

ابراهیم طالع فاضل

Department of Geology, Faculty of Science, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ghorbani M., '' Economic Geology of Iran's Mineral and Natural ...
 • Aghanabati A., '' Economic Geology of Iran's Mineral and Natural ...
 • Alavi M., ''Tectonic map of the Middle East: Scale۱:۵,۰۰۰,۰۰۰'', Tehran, ...
 • Nabavi M.H., ''An introduction to the Iranian geology'', Geological Survey ...
 • Geosciences Development Company "Gold and associated elements exploration project in ...
 • Nabatian G., Ghaderi M., Rashidnejad Omran N and Daliran, F.," ...
 • Nabatian G. and Ghaderi M., "Mineralogy and geochemistry of rare ...
 • Nabatian Gh., Ghaderi M., Rashid Nejad M and Daliran F., ...
 • Kouhestani H., and Mokhtari M.A.A., "Geological and mineralization characteristics of ...
 • Saeedi A., "Petrology and geochemistry of Aliabad Mousavi-Khanchy intrusions (Tarom ...
 • Feizi M., Ebrahimi M., Kouhestani H and Mokhtari A. A., ...
 • Mehrabi B., Chaghaneh N. and Tale Fazel, E., "Petrology, mineralogy ...
 • Mehrabi B., Tale Fazel E., Ghasemi Siani M and Eghbali ...
 • Zamanian H., Rahmani S., Zarei-sahameih R. "Fluid inclusion and stable ...
 • Kouhestani H., Mokhtari M.A.A., Kezhang Q., Junxing Z., "Fluid inclusion ...
 • Brown P. E., "FLINCOR: A microcomputer program for the reduction ...
 • Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Azizi, H., Wilkinson, C. and ...
 • Faridi M., Anvari A., ''Geological map of the Hashtjin: Scale ...
 • Cox K.G., Bell J.D., Pankhust R.J. "The interpretation of igneous ...
 • Le Maiter R.W.," Classifications of igneous rocks and glossary of ...
 • Middlemost E.A.K., "Towards a comprehensive classification of igneous rocks and ...
 • Winchester J.A. and Floyd P.A. "Geochemical Discrimination of Different Magma ...
 • Ajalli A., Torkian A., Tale Fazel E., "Geochemistry of the ...
 • Hastie A. R., Kerr A. C., Pearce J. A. and ...
 • Peirovan H., "Mineralogical and geochemical classification of alteration rocks in ...
 • Hoseini M., "Alunite Formation in Tarom Region", Second Iranian Geological ...
 • Vearnkombe j. R., "Quartz vein morphology and implications for formation ...
 • Whitney D.L. and Evans B.W., ''Abbreviations for names of rock-forming ...
 • Sheppard T.J., Rankin A.H and Alderton D.H. "A practical guide ...
 • Roedder E.," Fluid Inclusions, Reviews in Mineralogy''. Mineralogical Society of ...
 • Hayba D. O., Bethke P.M., Heald P., and Foley N. ...
 • Wilkinson J.J., "Fluid Inclusions in Hydrothermal Ore Deposits'' Lithos, Vol: ...
 • Bodnar R.J., Lecumberri-Sanchez P., Moncada D and Steele-MacInnis M., "Fluid ...
 • Hedenquist J.W., Arribas A.N.T.O.N.I.O., Gonzalez-Urien E., "Exploration for epithermal gold ...
 • Barnes H. L., "Geochemistry of hydrothermal ore deposites", (۱۹۹۷) ۹۷۲pp ...
 • Hoefs J., "Stable Isotope Geochemistry" ۷th edition. Springer, Heidelberg,) ۲۰۱۵( ...
 • Clark I and Fritz P., "Environmental isotopes in Hydrogeology", (۱۹۹۷) ...
 • Kakegawa T and Nanri H., "Sulfur and carbon isotope analyses ...
 • Zheng Y. F., "Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate ...
 • Sollitoe R and Hedenquist J., "Linkages between volcanotectonic settings, ore-fluid ...
 • Einaudi M.T., Hedenquist J.W., and Inan E., "Sulfidation state of ...
 • Ghorbani M., '' Economic Geology of Iran's Mineral and Natural ...
 • Aghanabati A., '' Economic Geology of Iran's Mineral and Natural ...
 • Alavi M., ''Tectonic map of the Middle East: Scale۱:۵,۰۰۰,۰۰۰'', Tehran, ...
 • Nabavi M.H., ''An introduction to the Iranian geology'', Geological Survey ...
 • Geosciences Development Company "Gold and associated elements exploration project in ...
 • Nabatian G., Ghaderi M., Rashidnejad Omran N and Daliran, F.," ...
 • Nabatian G. and Ghaderi M., "Mineralogy and geochemistry of rare ...
 • Nabatian Gh., Ghaderi M., Rashid Nejad M and Daliran F., ...
 • Kouhestani H., and Mokhtari M.A.A., "Geological and mineralization characteristics of ...
 • Saeedi A., "Petrology and geochemistry of Aliabad Mousavi-Khanchy intrusions (Tarom ...
 • Feizi M., Ebrahimi M., Kouhestani H and Mokhtari A. A., ...
 • Mehrabi B., Chaghaneh N. and Tale Fazel, E., "Petrology, mineralogy ...
 • Mehrabi B., Tale Fazel E., Ghasemi Siani M and Eghbali ...
 • Zamanian H., Rahmani S., Zarei-sahameih R. "Fluid inclusion and stable ...
 • Kouhestani H., Mokhtari M.A.A., Kezhang Q., Junxing Z., "Fluid inclusion ...
 • Brown P. E., "FLINCOR: A microcomputer program for the reduction ...
 • Ghasemi Siani, M., Mehrabi, B., Azizi, H., Wilkinson, C. and ...
 • Faridi M., Anvari A., ''Geological map of the Hashtjin: Scale ...
 • Cox K.G., Bell J.D., Pankhust R.J. "The interpretation of igneous ...
 • Le Maiter R.W.," Classifications of igneous rocks and glossary of ...
 • Middlemost E.A.K., "Towards a comprehensive classification of igneous rocks and ...
 • Winchester J.A. and Floyd P.A. "Geochemical Discrimination of Different Magma ...
 • Ajalli A., Torkian A., Tale Fazel E., "Geochemistry of the ...
 • Hastie A. R., Kerr A. C., Pearce J. A. and ...
 • Peirovan H., "Mineralogical and geochemical classification of alteration rocks in ...
 • Hoseini M., "Alunite Formation in Tarom Region", Second Iranian Geological ...
 • Vearnkombe j. R., "Quartz vein morphology and implications for formation ...
 • Whitney D.L. and Evans B.W., ''Abbreviations for names of rock-forming ...
 • Sheppard T.J., Rankin A.H and Alderton D.H. "A practical guide ...
 • Roedder E.," Fluid Inclusions, Reviews in Mineralogy''. Mineralogical Society of ...
 • Hayba D. O., Bethke P.M., Heald P., and Foley N. ...
 • Wilkinson J.J., "Fluid Inclusions in Hydrothermal Ore Deposits'' Lithos, Vol: ...
 • Bodnar R.J., Lecumberri-Sanchez P., Moncada D and Steele-MacInnis M., "Fluid ...
 • Hedenquist J.W., Arribas A.N.T.O.N.I.O., Gonzalez-Urien E., "Exploration for epithermal gold ...
 • Barnes H. L., "Geochemistry of hydrothermal ore deposites", (۱۹۹۷) ۹۷۲pp ...
 • Hoefs J., "Stable Isotope Geochemistry" ۷th edition. Springer, Heidelberg,) ۲۰۱۵( ...
 • Clark I and Fritz P., "Environmental isotopes in Hydrogeology", (۱۹۹۷) ...
 • Kakegawa T and Nanri H., "Sulfur and carbon isotope analyses ...
 • Zheng Y. F., "Oxygen isotope fractionation in carbonate and sulfate ...
 • Sollitoe R and Hedenquist J., "Linkages between volcanotectonic settings, ore-fluid ...
 • Einaudi M.T., Hedenquist J.W., and Inan E., "Sulfidation state of ...
 • نمایش کامل مراجع