تحلیل مشخصات سایش تایر خودرو

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MEMCONF05_059

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

Abstract:

در پژوهش حاضر، به منظور شبیه سازی آج تایر با هدف پیش بینی رفتار و سایش در تماس مستقیم باجاده مورد بررسی قرار می گیرد. سپس سایش در لاستیک ها براساس نظریه سایش آرچارد در اینتحلیل ارائه می شود. در این مدل سایش تایر، تحلیل غلتش حالت پایای تایر رادیال سواری به روشالمان محدود و با نرم افزار آباکوس انجام شده است. پس از جانشانی روی رینگ زیر بار فشار باد تایر برسایش لاستیک مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به دنبال آن با دوران مدل دو بعدی حول محور چرخش،مدل سه بعدی تایر ایجاد و زیر بار عمودی ایستا و غلتش مسیر مستقیم با سرعت خطی ثابت در دستگاهلاگرانژی- اولری اختیاری قرار گرفت. این پژوهش شامل تحلیل آمیزه های شیمیایی مختلف بکار برده شده در آج تایر است. همچنین تاثیر فشار باد بر سایش تایر مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. در نهایت،می توان بهینه ترین ویژگی آج تایر را برای شرایط مختلف جاده و فشار بهینه باد تایر بدست آورد.

Authors

نادر پیامنی

کارشناس ارشد مهندسی مواد، صنایع لاستیک سازی دورود، ایران